Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om forsøg med jobrettet indsats for unge

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 389 af 28/3 2022.

I medfør af § 30 a, stk. 3, i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ændret ved lov nr. 370 af 28. marts 2022, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Jobcentre, der deltager i forsøg efter § 30 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal stille relevante kvantitative data til rådighed til monitorering og evaluering af forsøget, jf. §§ 2-4.

§ 2. Jobcenteret skal dokumentere på personhenførbart niveau hvilke personer, der udvælges til at være en del af målgruppen for forsøget, og som ønsker at deltage i forsøget. Disse personer registreres med persongruppemarkeringen "Forsøg med jobrettet indsats".

Stk. 2. Som startdato for persongruppemarkeringen registreres dato for jobcenterets vurdering af, at personen indgår i forsøget. Som forventet slutdato registreres den 31. december 2023 eller en tidligere slutdato, hvis personen ikke længere indgår i forsøget pr. en bestemt dato.

§ 3. For personer, der deltager i forsøget, skal jobcenteret oprette en »Min Plan«, jf. § 41 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, med den tekniske plantype »jobplan«.

Stk. 2. Hvis en person udgår af forsøget, skal jobcenteret ændre den tekniske plantype »jobplan« til »uddannelsesplan«, medmindre personen udgår af forsøget, fordi vedkommende fylder 30 år.

§ 4. Jobcenteret registrerer og indberetter »Min Plan« og tekniske plantyper, beskæftigelsesforanstaltninger, status m.v. efter reglerne i kapitel 10 i bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet.

Ikrafttræden

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2022.

Til toppen