Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Bekendtgørelse om hel eller delvis opbevaring her i landet af personoplysninger, der behandles i nærmere bestemte it-systemer, og som føres for den offentlige forvaltning

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 220 af 11/2 2022, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 817 af 3/6 2022,

bekendtgørelse nr. 302   af 15/3 2023.

I medfør af § 3, stk. 9, i lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) og § 27, stk. 3, i lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, som ændret ved lov nr. 503 af 23. maj 2018, og efter forhandling med forsvarsministeren, finansministeren, erhvervsministeren, indenrigs- og boligministeren og klima-, energi- og forsyningsministeren fastsættes:

§ 1. It-systemer, der er nævnt i bilag 1, skal føres her i landet.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. februar 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1104 af 30. juni 2020 om helt eller delvis opbevaring her i landet af personoplysninger, der behandles i nærmere bestemte it-systemer, og som føres for den offentlige forvaltning ophæves.

Til toppen

Bilag 1 - Liste over it-systemer, der skal føres her i landet

1. DeMars

2. Digital Post

3. MitID

4. NemLog-in3

5. Statens Lønløsning

6. Rigspolitiets centrale systemportefølje (Automatisk Trafikkontrol System, Bøde og Kasse, Bøde og Kasse Grønland og Færøerne, Centralregistret for Motorkøretøjer, Det Centrale Kriminalregister, Det Centrale Pasregister, Det Centrale Rettighedsregister, On Demand, Politiets Index Register, Politiets Personale Administrative Informationssystem, Politiets Sagsstyringssystem, Cykelregistret, Det Centrale Anmeldelsesregister, Det Centrale Register for Parkeringsafgifter og Register for Efterlyste Køretøjer)

7. Den fællesoffentlige Datafordeler

8. CPR-systemet

9. KESDH

10. Kreditregisteret

11. 112-alarmsystemet

Til toppen

Noter

Bilag 1 ændret 1/4 2023 ved bek. nr. 302 af 15/3 2023.

Indledningen ændret og Bilag 1 indsat 1/7 2022 ved bek. nr. 817 af 3/6 2022.

Til toppen