Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om prøvesprog ved prøver på børne- og undervisningsområdet for fordrevne fra Ukraine

Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1100 af 28/6 2022.

I medfør af § 14, stk. 7, og § 19 f, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1887 af 1. oktober 2021, § 4, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 956 af 21. juni 2022, § 1, stk. 4, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1753 af 30. august 2021, § 2, stk. 10, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 28. maj 2019, som ændret ved lov nr. 1701 af 27. december 2018, § 4, stk. 5, nr. 3, i lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 27. april 2022, § 15, stk. 1, i lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 603 af 23. maj 2019, § 21, stk. 7, § 28, stk. 5, og § 52 i lov om de gymnasiale uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 957 af 22. juni 2022, § 7, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 537 af 2. maj 2022, § 36, stk. 5, i lov om forberedende grunduddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 606 af 24. maj 2019 og § 6, stk. 3, og § 11, stk. 4, i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 616 af 3. juni 2019, som ændret ved lov nr. 1701 af 27. december 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, nr. 2, 4, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 23 og 35, i bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2022 om delegation til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet af adgangen til udstedelse af bekendtgørelser:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for elever, kursister og deltagere på Børne- og Undervisningsministeriets område, som har midlertidig opholdstilladelse i medfør af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, og som har modtaget undervisning, hvor undervisningssproget var ukrainsk eller engelsk i medfør af § 31 b i lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

§ 2. Uanset de regler, som er fastsat i medfør af lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område, om, at prøver afholdes på det sprog, der er undervist på, afholder skolen eller institutionen prøver på dansk. Dette gælder, uanset om der i den undervisning, som er givet som grundlag for prøven, er anvendt ukrainsk eller engelsk som undervisningssprog.

Stk. 2. Hvor institutionen i medfør af lovgivningen kan tillade, at prøver afholdes på et andet sprog end undervisningssproget, kan institutionen tillade, at en prøve afholdes på engelsk, hvis de almene betingelser for en tilladelse er opfyldt.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder ikke prøver, hvis formål det er at dokumentere kompetencer i et fremmedsprog.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. juli 2022.

Til toppen