Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om ret til samtale med sundhedskoordinator og koordinerende sagsbehandler for personer i ressourceforløb

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 2409 af 13/12 2021.

I medfør af § 115 a, stk. 2, i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ændret ved lov nr. 1160 af 8. juni 2021, og § 17, stk. 2, i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., som ændret ved lov nr. 625 af 8. juni 2016 og lov nr. 495 af 1. maj 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse, når en person i ressourceforløb gør brug af retten til en samtale med en sundhedskoordinator fra regionens kliniske funktion og personens koordinerende sagsbehandler, jf. § 113, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse for kommunens vejledning om personens ret til en samtale.

§ 2. Kommunen skal senest i forbindelse med, at kommunen afgiver et konkret beskæftigelsesrettet tilbud, skriftligt vejlede personen om retten til en samtale med sundhedskoordinator og personens koordinerende sagsbehandler, jf. § 113, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 3. Vælger personen at gøre brug af retten, skal kommunen holde et møde med sundhedskoordinator, personen og den koordinerende sagsbehandler. Har personen en personlig jobformidler, jf. § 113 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan jobformidleren deltage i samtalen i stedet for den koordinerende sagsbehandler, hvis kommunen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, eksempelvis når personen har fået et virksomhedsrettet tilbud.

Stk. 2. Sundhedskoordinator rådgiver kommunen om mulighederne for at tilrettelægge det konkrete beskæftigelsesrettede tilbud under hensyntagen til personens helbred og behov for skånehensyn m.v. Sundhedskoordinator rådgiver kommunen i form af en udtalelse til brug for sagen.

Stk. 3. På baggrund af sundhedskoordinators rådgivning tager kommunen stilling til, om tilbuddet skal tilpasses, eller om der skal iværksættes et andet tilbud.

§ 4. Kommunen afholder udgiften til sundhedskoordinators rådgivning. Kommunen og regionen aftaler vilkårene for sundhedskoordinators rådgivning, herunder pris og frist for rådgivningen, samt hvilke relevante oplysninger om det konkrete tilbud og borgerens helbredsmæssige situation, sundhedskoordinator skal modtage forud for mødet med borgeren.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Til toppen