Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Bekendtgørelse om efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2020 og opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2021

Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 1497 af 29/6 2021.

I medfør af § 23 b, stk. 4, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 63 af 19. januar 2021, og efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved efterreguleringen af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2020 og opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2021 efter §§ 23 a og 23 b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Til toppen

Kapitel 2 – Opgørelse af efterreguleringen for 2020

§ 2. I 2021 opgøres en efterregulering af merudgiftsbehovet for 2020. Merudgiftsbehovet opgøres for den enkelte landsdel som de samlede faktiske kommunale nettoudgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet i 2020 for kommunerne i landsdelen fratrukket grundtilskuddet til disse kommuner.

Stk. 2. Inden for landsdelen fordeles merudgiftsbehovet på kommunerne i forhold til bruttoledigheden for dagpengemodtagere og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse (ledige og aktiverede) opgjort i fuldtidspersoner i 2018 på baggrund af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings målesystem Jobindsats.dk.

Stk. 3. Der anvendes følgende landsdelsinddeling: København og Østsjælland, Nordsjælland, Vest- og Sydsjælland og Bornholm, Fyn, Sydjylland, Østjylland, Vestjylland og Nordjylland. Fordelingen af kommuner på de 8 landsdele fremgår af bilag 1.

Stk. 4. Den endelige opgørelse af kommunernes udgifter består af nettoudgifterne i 2020 på følgende funktioner i budget- og regnskabssystemet for kommuner: Funktion 5.57.78 - »Dagpenge til forsikrede ledige«, dranst 1, grp. 004-005 og 012-019. Funktion 5.68.91 - »Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige«, dranst 1, grp. 006-008 og 102-103, grp. 105-111 samt dranst 2, grp. 003-022.

Til toppen

Kapitel 3 – Den særlige tilskudsordning for 2021

§ 3. Det særlige tilskud for 2021 ydes til kommuner, hvor udviklingen i antallet af dagpengemodtagere opgjort i fuldtidspersoner ifølge opgørelser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings målesystem Jobindsats.dk i perioden 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021 overstiger udviklingen i landsdelen tillagt 3 procentpoint, jf. § 23 b, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

§ 4. Tilskuddet udgør 139.800 kr. pr. bruttoledig ganget med det antal ledige, hvormed udviklingen i ledigheden i kommunen overstiger udviklingen i landsdelen, tillagt 3 procentpoint dog fratrukket 0,01 pct. af kommunens budgetterede beskatningsgrundlag for tilskudsåret.

Stk. 2. Tilskuddet pr. bruttoledig er fastsat på grundlag af de skønnede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret 2021 og antallet af bruttoledige dagpengemodtagere (ledige og aktiverede), der ligger til grund for dette skøn.

§ 5. Samtlige kommuner bidrager til den særlige tilskudsordning i forhold til den enkelte kommunens andel af det samlede befolkningstal som opgjort af Danmarks Statistik.

Stk. 2. Ved befolkningsopgørelsen henregnes personer, for hvilken en kommune har den generelle betalingsforpligtelse til folketallet i kommunen.

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Til toppen

Bilag 1 – Fordeling af kommuner på landsdele


København og Østsjælland

Købehavn

Frederiksberg

Ballerup

Brøndby

Dragør

Gentofte

Gladsaxe

Glostrup

Herlev

Albertslund

Hvidovre

Høje-Taastrup

Lyngby-Taarbæk

Rødovre

Ishøj

Tårnby

Vallensbæk

Greve

Køge

Roskilde

Solrød

Lejre

Nordsjælland

Furesø

Allerød

Fredensborg

Helsingør

Hillerød

Hørsholm

Rudersdal

Egedal

Frederikssund

Halsnæs

Gribskov

Vest-, Sydsjælland og Bornholm

Odsherred

Holbæk

Faxe

Kalundborg

Ringsted

Slagelse

Stevns

Sorø

Lolland

Næstved

Guldborgsund

Vordingborg

Bornholm

Fyn

Middelfart

Assens

Faaborg-Midtfyn

Kerteminde

Nyborg

Odense

Svendborg

Nordfyn

Langeland

Ærø

Sydjylland

Haderslev

Billund

Sønderborg

Tønder

Esbjerg

Fanø

Varde

Vejen

Aabenraa

Fredericia

Kolding

Vejle

Østjylland

Horsens

Syddjurs

Norddjurs

Favrskov

Odder

Randers

Silkeborg

Samsø

Skanderborg

Aarhus

Hedensted

Vestjylland

Herning

Holstebro

Lemvig

Struer

Ikast-Brande

Ringkøbing-Skjern

Skive

Viborg

Nordjylland

Morsø

Thisted

Brønderslev

Frederikshavn

Vesthimmerland

Læsø

Rebild

Mariagerfjord

Jammerbugt

Aalborg

Hjørring

Til toppen