Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Bekendtgørelse om udstedelse af dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1230 af 10/6 2021.

I medfør af § 13, stk. 9, i lov om Udbetaling Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 12. februar 2021, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Udbetaling Danmark kan ved behandling af sager på sagsområder efter §§ 1, 1 a og 1 b, i lov om Udbetaling Danmark udstede breve, udskrifter, afgørelser og andre dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift, digital signatur eller på tilsvarende måde. Disse dokumenter sidestilles i retlig henseende med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Hvis en afgørelse udstedes uden personlig underskrift, skal navnet på den sagsbehandler, der træffer afgørelsen, fremgå af afgørelsen, jf. dog stk. 3. Øvrige gældende forvaltningsretlige regler og sædvaner fraviges ikke hermed.

Stk. 3. Afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er et resultat af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Udbetaling Danmark som afsender.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. juni 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 917 af 14. september 2012 om udstedelse af dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift ophæves.

Til toppen