Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om medicintilskud til dosisdispenserede lægemidler

Lægemiddelstyrelsens bekendtgørelse nr. 859 af 12/6 2020.

I medfør af § 150, stk. 4, 2. pkt., i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019, og § 11 b, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018, som senest ændret ved lov nr. 1555 af 18. december 2018, fastsættes:

§ 1. Apotekerne skal anvende enhedstilskudspriser ved beregning af tilskud til dosisdispenserede lægemidler, jf. sundhedslovens § 150, stk. 4., jf. dog § 2. Enhedstilskudspriserne (tilskudspris ved dosisdispensering) offentliggøres af Lægemiddelstyrelsen i Medicinpriser.

Stk. 2. For lægemidler, der ikke er optaget i Medicinpriser med en pris, beregnes tilskud ud fra den af apoteket fastsatte enhedspris, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. For håndkøbslægemidler, som kun er undtaget fra apoteksforbehold i visse pakningsstørrelser, skal apoteket beregne tilskud ud fra den billigste registerpris pr. lægemiddelenhed (enhedsregisterprisen) i en markedsført pakningsstørrelse, der ikke er undtaget fra apoteksforbehold, såfremt denne enhedspris er lavere end den billigste udsalgspris pr. lægemiddelenhed fastsat af det receptekspederende apotek. Enhedsregisterprisen (Pris pr. enhed (D)) offentliggøres af Lægemiddelstyrelsen i Medicinpriser.

§ 2. Ved dosisdispensering af et lægemiddel, hvortil Lægemiddelstyrelsen har bevilget forhøjet tilskud, jf. sundhedslovens § 151, 1. pkt., skal apoteket beregne tilskuddet ud fra den billigste registerpris, jf. § 2 i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler, pr. lægemiddelenhed i en markedsført pakning af det pågældende lægemiddel (enhedsregisterprisen), selv om den overstiger enhedstilskudsprisen. Enhedsregisterprisen (Pris pr. enhed (D)) offentliggøres af Lægemiddelstyrelsen i Medicinpriser.

§ 3. Hvis dosisdispensering er ordineret af en læge eller, efter bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde, af en behandlerfarmaceut og omfatter mindst ét tilskudsberettiget lægemiddel, ydes der med den aktuelle tilskudssats for patienten tilskud til apotekets dosisekspeditionsgebyr og dosispakningsgebyr fastsat efter § 12, stk. 1, i bekendtgørelse om forbrugerpriser m.v. på lægemidler.

§ 4. Lægemiddelstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 186 af 18. marts 2005 om medicintilskud til dosisdispenserede lægemidler ophæves.

Til toppen