Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse og deres brug af visse fælles, administrative systemer og andre fælles offentlige løsninger

Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsens bekendtgørelse nr. 518 af 1/5 2019.

I medfør af § 53 i lov nr. 698 af 8. juni 2018 om institutioner for forberedende grunduddannelse fastsættes efter bemyndigelse:

Institutionernes brug af visse fælles, administrative systemer

§ 1. Institutioner for forberedende grunduddannelse anvender følgende fælles, administrative systemer:

1) Statens Lønløsning, herunder SLS og HR-Løn, jf. dog stk. 2.

2) Navision Stat.

3) IndFak.

4) LDV.

5) SKB, jf. § 12, stk. 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen.

Stk. 2. Institutionen kan dog anvende et andet administrativt system end Statens Lønløsning, jf. stk. 1, nr. 1, til anvisning af skoleydelse.

Stk. 3. Hvis Statens Administration varetager løn- og regnskabsopgaver for institutionen, anvender institutionen også det fælles, administrative system RejsUd.

Stk. 4. Institutionen kan tillige anvende følgende fælles, administrative systemer:

1) RejsUd, jf. dog stk. 3.

2) Campus.

3) Statens eRekruttering.

4) Andre fælles, administrative systemer, som Moderniseringsstyrelsen stiller til rådighed for institutioner for forberedende grunduddannelse.

Stk. 5. Institutionen aftaler de nærmere vilkår for sin anvendelse af de fælles, administrative systemer, som er omfattet af stk. 1-4, med Moderniseringsstyrelsen.

Indkøb

§ 2. Institutionen anvender de centralt koordinerede indkøbsaftaler, herunder centralt koordinerede aftaler, der er indgået af Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), jf. § 2 i cirkulære om indkøb i staten, som den ifølge aftalernes indhold er forpligtet til at anvende.

§ 3. Ved indkøb anvender institutionen i prioriteret rækkefølge følgende aftaler:

1) Forpligtende centralt koordinerede indkøbsaftaler, herunder forpligtende centralt koordinerede aftaler, der er indgået af SKI, jf. § 2.

2) Centralt koordinerede aftaler, som institutionen ikke er forpligtet til at anvende, jf. § 2, og frivillige aftaler indgået af SKI.

3) Egne aftaler, hvis anvendelse af aftaler omfattet af nr. 2 ikke vurderes hensigtsmæssig, herunder hvis pædagogiske formål klart taler herfor/for anvendelse af egne aftaler.

§ 4. I alle tilfælde, hvor det er muligt og økonomisk fordelagtigt, benytter institutionen elektronisk handel til indkøb.

§ 5. Institutionen gør løbende data på fakturalinjeniveau tilgængelige for Moderniseringsstyrelsen efter de nærmere retningslinjer, som Moderniseringsstyrelsen fastsætter.

§ 6. Institutionen indberetter oplysninger om sine fremtidige udbud og annonceringer til udbud.dk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer herom. Retningslinjerne fremgår af udbud.dk.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. § 1 træder dog i kraft den 5. maj 2019.

Til toppen