Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om regulering af beløb for elevers deltagerbetaling ved ekskursioner m.v. på ungdomsuddannelserne

Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsens bekendtgørelse nr. 401 af 9/4 2019.

I medfør af § 19 a, stk. 5, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018 og § 46, stk. 6, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 236 af 23. marts 2018, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Beløbet på 50 kr. (1998-niveau) i § 19 a, stk. 3 og 4, i lov om erhvervsuddannelser og i § 46, stk. 4 og 5, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., reguleres pr. 1. august 2019 til 90 kr.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 335 af 28. marts 2014 om regulering af beløb for elevers deltagerbetaling ved ekskursioner m.v. på ungdomsuddannelserne ophæves.

Til toppen