Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelses benyttelse af Statens IT's levering af basale it-driftsløsninger

Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsens bekendtgørelse nr. 191 af 27/2 2019.

I medfør af § 53 i lov nr. 698 af 8. juni 2018 om institutioner for forberedende grunduddannelse fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Alle institutioner for forberedende grunduddannelse skal som fælles offentlig løsning benytte Statens IT’s basale it-driftsløsninger i overensstemmelse med de vilkår herfor, som Statens IT fastsætter.

§ 2. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan efter ansøgning og efter høring af Moderniseringsstyrelsen fravige § 1 for en institution, hvis helt særlige forhold taler for det. Det kan for eksempel være i følgende situationer:

1) Der foreligger helt særlige og omfattende pædagogiske eller opgavemæssige behov, som ikke kan tilgodeses inden for rammerne af Statens IT.

2) Institutionen har foretaget ekstraordinært store og meget omkostningstunge investeringer i særligt IT-udstyr, som Statens IT ikke kan overtage.

3) Statens IT har væsentligt misligholdt sine forpligtelser over for institutionen.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. marts 2019.

Stk. 2. Hvis institutionen vil ansøge om fravigelse af § 1, jf. § 2, med virkning fra og med 2019, giver den meddelelse herom til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet senest den 8. marts 2019 og ansøgningen skal være styrelsen i hænde senest den 15. marts 2019.

Til toppen