Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om fastsættelse og regulering af omregningssats for personer, der ikke har fast arbejdstid

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1601 af 27/12 2019.

I medfør af § 31, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Ved beregning af antal beskæftigede timer til modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, der ikke har en arbejdstid, der er fastsat til et bestemt antal timer, anvendes en omregningssats.

Stk. 2. Som grundlag for beregningen af antal beskæftigede timer anvendes modtagerens arbejdsindtægt.

Stk. 3. Antal beskæftigede timer opgøres ved at dividere indtægten med omregningsfaktoren og afrundes til nærmeste hele tal.

Stk. 4. Omregningssatsen udgør 247,53 kr. i 2020. Satsen reguleres hvert år den 1. januar i overensstemmelse med de i medfør af § 52 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. fastsatte regler.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 929 af 8. december 1997 om fastsættelse og regulering af omregningssats for personer, der ikke har fast arbejdstid ophæves.

Til toppen