Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om sammensætning af det nationale råd for lægers videreuddannelse

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1005 af 25/6 2018.

I medfør af § 33, stk. 5, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 18. august 2017, fastsættes:

§ 1. Det nationale råd for lægers videreuddannelse skal rådgive myndighederne i spørgsmål om lægers videreuddannelse.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere regler for rådets virksomhed.

§ 2. Det nationale råd for lægers videreuddannelse består af en af sundhedsministeren efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen udnævnt formand, af formændene for de regionale råd for lægers videreuddannelse og af 16 medlemmer, der udnævnes af Sundhedsstyrelsen således:

1) 1 medlem efter indstilling fra Sundheds- og Ældreministeriet.

2) 2 medlemmer udnævnes direkte af Sundhedsstyrelsen.

3) 1 medlem efter indstilling fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

4) 1 medlem efter indstilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

5) 3 medlemmer efter indstilling fra Danske Regioner.

6) 3 medlemmer efter indstilling fra Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, repræsenterende henholdsvis de medicinske, de kirurgiske og de tværgående specialer.

7) 4 medlemmer efter indstilling fra Lægeforeningen, heraf 1 fra Foreningen af Speciallæger, 1 fra Foreningen af Yngre Læger, 1 fra Praktiserende Lægers Organisation.

8) 1 medlem efter indstilling fra de sundhedsvidenskabelige fakulteter.

Stk. 2. For hvert medlem udpeges en suppleant, der kan indtræde, når det pågældende medlem har forfald.

Stk. 3. Funktionsperioden for medlemmerne af udvalget er 4 år. Et medlem kan udtræde af rådet efter indstilling fra indstillingsberettigede organisation eller myndighed. Et nyt medlem udpeges for den resterende del af perioden af Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra pågældende organisation eller myndighed.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1726 af 21. december 2006 om sammensætning af det nationale råd for lægers videreuddannelse ophæves.

Til toppen