Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Bekendtgørelse om arbejdsløshedskassernes og kommunernes efterregulering af medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1717 af 16/12 2015.

I medfør af § 30, stk. 11, i lov nr. 994 af 30. august 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, og efter forhandling med KL fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Bekendtgørelse nr. 1513 af 23. december 2014 om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige ophæves, jf. dog stk. 2 og §§ 2 og 3.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse ved opgørelsen af kommunernes bidrag til finansiering af statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. § 82 a og § 52 o, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., som gældende indtil den 4. januar 2016, og befordringsgodtgørelse, jf. § 109, stk. 2, 2. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gældende indtil den 4. januar 2016, der vedrører a-kassernes udbetalinger for perioder før den 4. januar 2016.

Stk. 3. Bidragene efter stk. 2 skal senest den 30. juni 2016 være endeligt opgjort efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1513 af 23. december 2014 om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige. §§ 19 og 23 i bekendtgørelsen finder dog ikke anvendelse.

§ 2. A-kassernes efterreguleringer for udbetalinger af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse for forsikrede ledige, der vedrører perioder før den 4. januar 2016, skal være indberettet senest den 29. juni 2016 kl. 16.00, jf. § 15, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1513 af 23. december 2014 om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige.

§ 3. Kommunernes efterreguleringer for udbetalinger af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse for forsikrede ledige, der vedrører perioder før den 4. januar 2016, skal være indberettet senest den 29. juni 2016 kl. 16.00, jf. § 20, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 1513 af 23. december 2014 om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. januar 2016.

Til toppen