Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Skrivelse om procedure mv. for anmeldelse af sygefravær mv. for personer, som overgår fra uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv.

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens skrivelse nr. 9738 af 5/3 2014.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen) har modtaget en række forespørgsler om proceduren i forbindelse med anmeldelse af en persons sygefravær og anmodningen om sygedagpenge, når personen er omfattet af uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal derfor præcisere følgende:

Personen har sygefravær under modtagelse af særlig uddannelsesydelse:

En person som bliver syg, mens personen modtager uddannelsesydelse fra kommunen, fortsætter med at modtage ydelsen under sygefraværet. I denne situation er der således ikke ret til sygedagpenge fra kommunen.

Personen blev syg på særlig uddannelsesydelse og er fortsat syg ved overgangen til midlertidig arbejdsmarkedsydelse:

En person, der overgår til midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra uddannelsesordningen, vil på tidspunktet for overgang til midlertidig arbejdsmarkedsydelse kunne overgå til at modtage sygedagpenge, selv om personens første sygefraværsdag var under uddannelsesordningen. Det følger af sygedagpengelovens § 33, stk. 1, nr. 3, og det kræver, at personen opfylder de formelle betingelser for ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse herunder at have ansøgt om ydelsen inden 21 dage.

Personen modtager under sygefraværet uddannelsesydelse indtil denne ophører. For at opnå ret til sygedagpenge fra kommunen fra 1. dag med midlertidig arbejdsmarkedsydelse skal personen ansøge om sygedagpenge, jf. sygedagpengelovens § 38, stk. 4, senest 1 uge efter ophøret med uddannelsesydelsen. Ansøgningen skal ske på en blanket som udleveres af kommunen.

Kommunen skal herefter tage stilling til, om personen opfylder betingelserne for ret til sygedagpenge. I den forbindelse skal arbejdsløshedskassen, hvis kommunen anmoder herom, oplyse om personen opfylder de formelle betingelser for ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, herunder tidspunktet for personens ansøgning om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Grunden til, at disse personer ikke skal anmelde sygefraværet til arbejdsløshedskassen er, at de ikke på tidspunktet for første sygefraværsdag kan modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse, idet de modtager uddannelsesydelse.

Det er derfor vigtigt, at kommunen orienterer personen om muligheden for, trods sygdom, at overgå til midlertidig arbejdsmarkedsydelse ved ansøgning til a-kassen, samt om hvordan personen skal ansøge om sygedagpenge i kommunen.

Personen blev syg efter udløb af uddannelsesydelse men inden ansøgning om midlertidig arbejdsmarkedsydelse:

Personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, har ret til sygedagpenge, som tilfældet er for ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge. Det betyder blandt andet, at a-kassen skal vejlede om pligten til at anmelde sygefravær m.v., jf. § 2, stk. 5, i vejledningsbekendtgørelsen. Vejledning skal gives i forbindelse med at personen søger om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, når der er tale om overgang fra uddannelsesydelsen.

En person, som har første sygedag før ansøgningen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse er sendt til a-kassen, skal anmelde sygefraværet til kommunen inden 1 uge efter, jf. sygedagpengelovens § 38, stk. 4, idet personer endnu ikke kan anses for at have opfyldt betingelserne for at ”modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse”. Ansøgningen skal ske på en blanket som udleveres af kommunen.

Kommunen skal herefter tage stilling til, om personen opfylder betingelserne for ret til sygedagpenge. I den forbindelse skal arbejdsløshedskassen, hvis kommunen anmoder herom, oplyse om personen opfylder de formelle betingelser for ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, herunder tidspunktet for personens (efterfølgende) ansøgning om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Personen bliver syg efter at have modtaget uddannelsesydelse og efter at have indgivet ansøgning om midlertidig arbejdsmarkedsydelse:

Personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, har ret til sygedagpenge, som tilfældet er for ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge. Det betyder blandt andet, at a-kassen skal vejlede om pligten til at anmelde sygefravær m.v., jf. § 2, stk. 5, i vejledningsbekendtgørelsen. Vejledning skal gives i forbindelse med at personen søger om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, når der er tale om overgang fra uddannelsesydelsen.

En person, som har første sygedag efter ansøgningen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse er sendt til a-kassen, skal anmelde sygefraværet til arbejdsløshedskassen, idet disse personer har pligt til at stå tilmeldt som ledig på jobnet, for at opnå ret til udbetaling af midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Det betyder, at et medlem, der er berettiget til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, skal anmelde sygefravær til a-kassen på 1. sygefraværsdag, jf. sygedagpengelovens § 35, stk. 4.

A-kassen skal anmelde personens fravær på grund af sygdom eller barsel via NemRefusion, jf. sygedagpengelovens § 40 a. Der vil ikke ske ændringer i NemRefusion, hvilket betyder, at når ledige på midlertidig arbejdsmarkedsydelse bliver fraværende pga. af sygdom, skal der indberettes i NemRefusion, som var det en ledig med ret til fulde arbejdsløshedsdagpenge. Under fanebladet ”Oplysninger” skal angives ”Ja til at der er udbetalt ydelse før fraværet”, ”Ja til fulde arbejdsløshedsdagpenge” og ”Satsen – (80 hhv. 60 pct. af højeste dagpenge)”. Kommunen vil på baggrund af den indberettede sats kunne udlede, at der er tale om en person på midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Personen bliver syg efter automatisk overgang fra arbejdsløshedsdagpenge til midlertidig arbejdsmarkedsydelse:

Et medlem, som har første sygedag efter automatisk overgang til midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra arbejdsløshedsdagpenge vil altid skulle sygemelde sig til a-kassen på første sygefraværsdag, jf. sygedagpengelovens § 35, stk. 4.

Personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, har ret til sygedagpenge, som tilfældet er for ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge. Det betyder blandt andet, at a-kassen skal vejlede om pligten til at anmelde sygefravær m.v., jf. § 2, stk. 5, i vejledningsbekendtgørelsen.

A-kassen skal anmelde personens fravær på grund af sygdom eller barsel via NemRefusion, jf. sygedagpengelovens § 40 a. Der vil ikke ske ændringer i NemRefusion, hvilket betyder, at når ledige på midlertidig arbejdsmarkedsydelse bliver fraværende pga. af sygdom, skal der indberettes i NemRefusion, som var det en ledig med ret til fulde arbejdsløshedsdagpenge. Under fanebladet ”Oplysninger” skal angives ”Ja til at der er udbetalt ydelse før fraværet”, ”Ja til fulde arbejdsløshedsdagpenge” og ”Satsen – (80 hhv. 60 pct. af højeste dagpenge)”. Kommunen vil på baggrund af den indberettede sats kunne udlede, at der er tale om en person på midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

*****

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan afslutningsvis oplyse, at en person, som er overgået til at modtage sygedagpenge fra arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse, fortsat vil være berettiget til at modtage sygedagpenge, uanset at pågældende under sygdomsforløbet ville have mistet retten til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse. På samme måde, som en borger, der kommer fra beskæftigelse, fortsat har ret til sygedagpenge, uanset at ansættelsen ophører under sygefraværet.

Til toppen