Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Skrivelse om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beregning af boligens bruttoetageareal efter boligstøtteloven

Social-, Børne- og Integrationsministeriets skrivelse nr. 9646 af 22/11 2013.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beregning af boligens bruttoetageareal efter boligstøtteloven.

Social-, Børne og Integrationsministeriet har udarbejdet en ny bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beregning af boligens bruttoetageareal efter boligstøtteloven.

Bekendtgørelsesændringen vedrører opgørelse af bruttoetageareal som følge af udvendig efterisolering.

Ændringen medfører, at personer, der får gennemført udvendig efterisolering af deres bolig, fortsat kan bevare den samme boligstøtte som før efterisolering.

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. december 2013.

Udkastet skal ses i sammenhæng med bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregister (BBR), der hører under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, hvorefter alle kommuner fremover fra den 1. december 2013 skal registrere efter den praksis, som i dag er den mest almindelige, nemlig at bygningens areal ajourføres ved en udvendig efterisolering, mens enhedernes arealer (boligarealer) ikke ændres. For at undgå uoverensstemmelse mellem bygningsarealet og summen af enhedernes arealer, registreres arealet af den udvendige efterisolering fremover som en særskilt oplysning på bygningsniveau i BBR.

Til toppen