Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om brug af obligatorisk digital selvbetjening for virksomheder i sager om social sikring

Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 568 af 30/5 2013.

I medfør af § 13, stk. 1, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark, som ændret ved lov nr. 494 af 21. maj 2013, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for virksomheder, som indberetter oplysninger til Udbetaling Danmark til brug for afgørelser af hvilket lands lovgivning om social sikring, der finder anvendelse efter EU-reglerne og aftaler om social sikring.

Til toppen

Kapitel 2 – Krav om digital selvbetjening

§ 2. Virksomheder som har fået udstedt et CVR-nummer efter lov om Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-loven), skal anvende den digitale selvbetjeningsløsning Socialsikringsløsningen for Virksomheder (SSV), der er tilgængelig på www.virk.dk ved indberetning af oplysninger i sager, der er omfattet af denne bekendtgørelses § 1.

Stk. 2. Indberetninger af oplysninger, jf. stk. 1, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af Udbetaling Danmark.

Til toppen

Kapitel 3 – Ikrafttræden

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2013.

Til toppen