Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Vederlag til bistandsværger

Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 9099 af 25/3 2011.

Efter § 18 i bekendtgørelse nr. 947 af 24. september 2009 om bistandsværger udbetales der vederlag til bistandsværger, som er optaget på fortegnelsen over bistandsværger, og som er beskikket for henholdsvis en sigtet eller tiltalt under straffesagens behandling eller en dømt.

§ 18, stk. 5, indeholder en reguleringsbestemmelse om vederlaget. Det fremgår af § 18, stk. 5, at beløbene i § 18, stk. 1 og 2 (grundbeløb pr. 1. april 2000), reguleres årligt med den til enhver tid gældende reguleringsprocent for ansatte i regioner og kommuner.

Justitsministeriet skal i den anledning meddele, at reguleringsprocenten for kommunalt ansatte pr. 1. april 2011 udgør 24,8812 %, mens reguleringsprocenten for ansatte i regionerne udgør 24,8979 %.

De i bekendtgørelsens § 18, stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., nævnte beløb udgør således pr. 1. april 2011 1.413 kr., og det i § 18, stk. 2, 1. pkt., nævnte beløb udgør pr. 1. april 2011 1.883 kr., idet reguleringen er foretaget med den for ansatte i regionerne fastsatte reguleringsprocent.

 

Til toppen