Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Vejledning om kontrol af autorisationsstatus ved ansættelse af autoriseret sundhedspersonale

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9030 af 27/1 2010.

1. Indledning

I henhold til § 1, stk. 2 og 3, jf. § 2, stk.1, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1350 af 17. december 2008, er det en betingelse for anvendelse af bestemte titler i sundhedsvæsenet og for visse gruppers vedkommende tillige for at udøve en bestemt sundhedsfaglig virksomhed, at pågældende er autoriseret af Sundhedsstyrelsen. Som bevis herfor har styrelsen hidtil udstedt et papirautorisationsbevis, når pågældende opfyldte autorisationskravene. Ansættelsesmyndighederne og de private udbydere af sundhedsydelser har som udgangspunkt kunnet anvende beviset som dokumentation for autorisationsstatus. Fra 1. januar 2010 er Sundhedsstyrelsen overgået til en fuldt elektronisk autorisationsproces. Dermed ophører styrelsen med at udstede papirbeviser som dokumentation for meddelt autorisation. Det samme gælder for tilladelser til selvstændigt virke for læger, tandlæger og kiropraktorer samt speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser, der hidtil også er blevet dokumenteret ved særlige papirbeviser.

2. Fremtidig autorisationsprocedure

Personer der efter 1. januar 2010 ansøger om og opnår autorisation el. lign vil modtage en elektronisk bekræftelse på at vedkommende er autoriseret og dermed optaget i Sundhedsstyrelsens offentlige autorisationsregister, som er tilgængeligt på styrelsens hjemmeside www.sst.dk. Tilsvarende gælder for udenlandsk uddannede sundhedspersoner, der har opnået midlertidig autorisation med henblik på kvalificering til varig dansk autorisation.

3. Ansættelse af autoriseret sundhedspersonale

Ved ansættelse af autoriseret sundhedspersonale bør ansættelsesmyndigheden og den private udbyder af sundhedsydelser ved opslag i autorisationsregisteret kontrollere om den pågældende har en gyldig autorisation. Kontrollen bør finde sted rutinemæssigt, også for så vidt angår personer, autoriseret før 1. januar 2010, og som derfor er i besiddelse af et papirbevis. Ved opslag i registeret – der opdateres dagligt – sikres, at der ikke er sket ændringer i sundhedspersonens autorisationsstatus siden meddelelse af autorisationen el. lign.

4. AutorisationsID

Ansættelsesmyndigheden og den private udbyder af sundhedsydelser opfordres til i stillingsopslag eller ved anden kontakt altid at anmode ansøgeren om at oplyse sit autorisationsID, som det mest entydige søgekriterium i registeret. Registeret indeholder forskellige andre søgekriterier, dog ikke cpr.-nummer.

I tvivlstilfælde kan rettes henvendelse til Sundhedsstyrelsen, Uddannelse og Autorisation..

 

Til toppen