Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Skrivelse med orientering om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets reform)

Socialministeriets skrivelse nr. 9710 af 18/6 2010.

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2010 blev der indgået politisk aftale om Barnets Reform. I forlængelse heraf har Folketinget den 4. juni 2010 vedtaget lovforslag nr. L 178 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service og forældreansvarsloven (Barnets Reform).

Lovændringen (Lov nr. 628 af 11/06/2010) har til formål at styrke indsatsen over for udsatte børn og unge. En række af forslagene vedrører regelforenkling og indgår desuden i Regeringens udspil til en forenklingsplan: »Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati på det kommunale og regionale område«.

Loven indeholder en række delforslag, som fremgår af vedlagte bilag 1. Endvidere vedlægges lovforslaget med bemærkninger som vedtaget ved 3. behandlingen. Lovforslaget og dets bemærkninger kan også findes på Folketingets hjemmeside: www.ft.dk – under dokumenter, lovforslag.

Loven træder i kraft den 1. januar 2011. Der vil samtidig blive udsendt en revideret vejledning, som omfatter de ændringer, der er indført med lovforslaget om Barnets Reform (»Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier, vejledning nr. 3 til serviceloven«).

 

Til toppen