Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Cirkulæreskrivelse om afvikling af bidragsfri perioder i fortrydelsesordningen

Arbejdsdirektoratets cirkulæreskrivelse nr. 9631 af 25/5 2009.

På baggrund af en række spørgsmål fra a-kasserne om afviklingen af bidragsfri perioder i fortrydelsesordningen, skal direktoratet meddele følgende:

Et medlem, der er født i perioden fra den 1. juli 1963 til den 31. december 1970, må ikke begynde at indbetale bidrag til fortrydelsesordningen, før der efter udløbet af karensperioden er gået en tid, der svarer til den periode, medlemmet tidligere har betalt efterlønsbidrag i forud for sit 35. år og/eller fra sit 35. år i 2007 (bidragsfri perioder). Medlemmet skal bruge sine bidragsfri periode i forlængelse af karensperioden på 2 år.

A-kassen skal af egen drift påse, at den bidragsfri periode bruges fuldt ud.

Det fremgår af § 75, stk. 3 og 4, jf. § 74a, stk. 5, i arbejdsløshedsforsikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008.

Dette er yderligere fastsat i § 9, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 113 af 27. februar 2008 om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse.

Bidragsfri periode, lovens § 74a, stk. 5:

Hvis medlemmet før det fyldte 35. år og/eller efter det fyldte 35. år har betalt efterlønsbidrag i 2007, får medlemmet et tilsvarende antal bidragsfri perioder.

Forskellen mellem § 74a, stk. 4, og § 75, stk. 3 og 4

Et medlem, der kan opnå ret til efterløn efter § 74 a, stk. 4, skal opfylde kravet om 25 års samlet periode med betalt efterlønsbidrag ved efterlønsalderen før medlemmet kan afvikle bidragsfri periode.

Medlemmet skal selv anmode om få bidragsfri periode.

Dette er yderligere fastsat i § 9, stk. 2, i bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse.

Samlede periode med indbetaling af efterlønsbidrag:

Efter fortrydelsesordningen skal opgørelsen af indbetaling af efterlønsbidrag ske ved efterlønsalderen. Det er en betingelse, at man har betalt efterlønsbidrag i mindst 15 år. Det er ikke muligt at opfylde betingelserne senere end efterlønsalderen. Efterlønsbidrag, der er betalt fra den 1. april 1999 (og som ikke er betalt tilbage), regnes med til den samlede periode, hvor der er betalt efterlønsbidrag. Det fremgår af lovens § 74a, stk. 1-4, og stk. 6, og § 75, stk.1, nr. 3. Det fremgår også af § 4, stk. 6, i bidragsbekendtgørelsen.

Til toppen