Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Skrivelse vedr. § 63 i lov om aktiv socialpolitik om særlig støtte under revalidering til personer på videregående uddannelser

Socialministeriets skrivelse nr. 11674 af 1/12 2000.

Vedr. § 63 i aktivloven om særlig støtte under revalidering til personer på videregående uddannelser

Efter lov nr. 484 af 31. maj 2000 om specialpædagogisk støtte ved de videregående udannelser skal specialpædagogisk støtte til studerende med fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse ved disse uddannelser fra 1. januar 2001 ydes efter denne lov.

Loven kan findes på www.uvm.lov.dk.

De ydelser, der kan gives efter denne lov, er nævnt i lovens § 3.

Der vedlægges en liste over de uddannelser, der er omfattet af loven. Oversigten ajourføres løbende og kan ses på www.su.dk.

Der vil efter § 63 i lov om aktiv socialpolitik som hidtil kunne ydes støtte til udgifter til revalidender på de nævnte uddannelser, der ikke er omfattet af undervisningsministeriets lovgivning.

Af udgifter, der ikke er omfattet, kan nævnes udgifter til befordring, uddannelsesudgifter i form af bøger og andet undervisningsmateriale og særlige opholdsudgifter i forbindelse med studiet.

Særligt undervisningsmateriel, der skal kompensere en funktionsnedsættelse, kan dog ydes af uddannelsesmyndighederne.

Til orientering vedlægges SU styrelsens orientering af 13. oktober 2000 til samtlige kommuner.

SU-godkendte videregående uddannelser

Listen er opdateret den 31. oktober 2000

Agrarøkonom

afspændingspædagog

agrarøkonom

arkitekt

 

Bandagist

beklædningsdesigner (Bakani Sy- og Tilskæreskole, Columbine Skolen, Direktriceskolen, Else Saran Skolen, Hillevi van Deurs, Københavns Mode- og Design-skole, Margrethe-Skolen, Nordsjællands Sy-, Design- og Tilskæreskole, Tekstilhåndværkerskolen, Vesthimmerlands Tekstilskole og Designinstituttet i Århus)

bevægelsespædagog

bibliotekar

bibliotekar, overbygning

billedjournalist

billedkunst ved kunstakademierne

bioanalytiker

byggetekniker

bygningskonstruktør

 

Cand.pæd. (Danmarks Pædagogiske Universitet)

civilingeniør

 

Dameskrædder (Sydjydsk Skrædderskole og Alexandra-Skolen for Skrædderi og Konfektion, Skrædderskolen Fagværkstedet)

danselærer (Danselærer Organisationernes Forening)

datamatiker

designuddannelsen (Danmarks Design Skole og Designskolen Kolding)

diplomingeniør

 

Eksportingeniør

eksporttekniker

elektroinstallatør/stærkstrømstekniker

elektroniktekniker

ergoterapeut

ergoterapeut, videreuddannelse

erhvervsakademiuddannelser (ikke alle er godkendt)

erhvervssproglige uddannelser på handelshøjskolerne, bachelor- og kandidatuddannelser

erhvervsøkonomiske uddannelser på handelshøjskolerne, bachelor- og kandidatuddannelser

ernærings- og husholdningsøkonom

eurytmist

exam. pæd. (Danmarks Pædagogiske Universitet)

 

Faglærer i gymnastik og svømning (Liss Burmesters Gymnastikinstitut)

farmaceut

filmskoleuddannelser (Den Danske Filmskole)

fiskeriteknolog

fiskeskipper af 1. grad

forfatter (Forfatterskolen)

fysioterapeut

fysioterapeut, videreuddannelse

 

Gartneritekniker

grafonom (Grafisk Højskole)

 

Hospitalslaborant (se bioanalytiker)

hospitalslaborant, ledende/instruerende

hotel- og restaurationsuddannelsen

husholdningsvidenskab (Nordisk Højskole)

håndarbejdslærer

 

Idrætslærer (Paul-Petersens institut)

innovation og entrepreneurship

 

Jordemoder

journalist

 

Kemotekniker

kirkemusikskoler (Vestervig, Løgumkloster og Sjællands Kirkemusikskole)

klinisk tandtekniker

konservator (Kunstakademiets Konservatorskole)

konserveringstekniker (Kunstakademiets Konservatorskole)

konstruktionsskrædder (Kjolefabrikken D.T.T.A.)

kort- og landmålingstekniker

kosmetolog (Kosmetologskolen CIDESCO)

kunstpædagog

kvalitets- og måletekniker

 

Laborant

laboratorietekniker

Landbohøjskolens bachelor- og kandidatuddannelser

landinspektør

landmandsuddannelser - driftsleder m/grønt bevis, driftsleder m/grønt diplom

levnedsmiddelingeniør

levnedsmiddelkandidat

levnedsmiddeltekniker

lærer

 

Markedsøkonom

maskinmester

maskintekniker

mediekoordinator

mejeritekniker

mensendiecklærer

miljøtekniker

modeltekniker

moderne dans (Skolen for Moderne Dans i Danmark)

musikkonservatorieuddannelserne

 

Pastoralseminariet

produktudvikler

pædagog

 

Revisorkandidat

rytmikpædagog

 

Sceneinstruktør/scenograf (Statens Teaterskole)

skibsofficer

skov- og landskabsingeniør

skuespiller

socialrådgiver

specialkursus i husholdning ved Århus Universitet

sprog og kommunikation (Berlitz College)

sygeplejerske

sygeplejerskehøjskole, videreuddannelse ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole

 

Tandlæge

tandplejer

teatertekniker (Statens Teaterskole)

tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk (Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation)

textil- og beklædningstekniker

trafikflyver

transportlogistiker

træneruddannelse (Trænerskolen Aalborg)

trætekniker

 

Universiteternes bachelor-, kandidat-, magisteruddannelser og faglig supplering af sidefag i forbindelse med optagelse på pædagogikum

 

Vvs-tekniker

 

Til toppen