Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Forsørgelse & aktivering

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Genindførelse af ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje i 2023)

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 605 af 31/5 2023.

§ 1

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 22. maj 2022, som ændret ved § 3 i lov nr. 875 af 21. juni 2022, § 6 i lov nr. 879 af 21. juni 2022 og § 1 i lov nr. 295 af 20. marts 2023, foretages følgende ændringer:

1. I § 97 b, stk. 1, ændres »perioden fra og med den 23. marts 2021 til og med den 31. december 2022« til: »perioden fra og med den 1. juni 2023 til og med den 31. december 2023«.

2. § 97 b, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Tilbuddet skal være bevilget senest den 31. december 2023 og skal påbegyndes inden den 1. april 2024.«

3. I § 97 b indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Kursusprisen for den samlede uddannelse efter stk. 1 må ikke overstige et prisloft på 600.000 kr. eksklusive moms.«

Stk. 4-8 bliver herefter stk. 5-9.

4. I § 97 b, stk. 7, der bliver stk. 8, indsættes som 2. pkt.:

»Et tilbud efter stk. 1, som er omfattet af § 91, kan uanset § 102, stk. 6, udgøre et ret og pligt-tilbud efter § 102, stk. 1.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2023.

Til toppen