Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Forsørgelse & aktivering

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Vejl. 9822 af 13/11 2020
Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2021 – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9661 af 29/9 2020
Forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9652 af 24/9 2020
Ressourceforløb – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1380 af 22/9 2020
Forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1370 af 18/9 2020
Forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1369 af 16/9 2020
Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9598 af 31/8 2020
Om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om ekstraordinært løft af ledige og Aftale om styrket opkvalificering – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1264 af 28/8 2020
Beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt afholdelse af og varsling af ferie med ledighedsydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1187 af 5/8 2020
Fleksydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9549 af 5/8 2020
Fleksydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1122 af 3/7 2020
Puljen til uddannelsesløft – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1123 af 3/7 2020
Forsøg på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9423 af 3/7 2020
Seniorpension efter lov om social pension – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9559 af 26/6 2020
Orientering om vedtagelse af lov nr. 959 af 26. juni 2020 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som led i udfasningen af hjælpepakker i forbindelse med covid-19 (LF 202-Folketinget 2019-20)) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 913 af 19/6 2020
Standardvedtægt for anerkendte a-kasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9340 af 19/6 2020
Standardvedtægter for anerkendte a-kasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 856 af 12/6 2020
Rådighed for personer der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9332 af 12/6 2020
Rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager overgangsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp som jobparate – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9333 af 12/6 2020
Rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager selvforsørgelse- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 608 af 12/5 2020
Udvidet mulighed for slutlån som følge af covid-19 – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 544 af 28/4 2020
Udvidede muligheder for studielån som følge af covid-19 – Uddannelses- og Forsningsministeriet

Skr. 9226 af 23/4 2020
Forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 474 af 22/4 2020
Kommunernes pligt til varsling, vejledning m.v. af modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, hvis hjælp kan bortfalde eller blive nedsat som følge af 225-timersreglen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. af 15/4 2020
Orientering til alle kommuner m.fl. 15. april 2020 om fremsættelse af forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Vejl. 9206 af 30/3 2020
Andre aktører – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9018 af 15/1 2020
Voksenlærlingeordningen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1596 af 27/12 2019
Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1598 af 27/12 2019
Særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1599 af 27/12 2019
Beregning af den samlede hjælp efter § 25 b i lov om aktiv socialpolitik og fordelingen af opgaver mellem kommunen og Udbetaling Danmark efter § 25 d i lov om aktiv socialpolitik (kontanthjælpsloftsbekendtgørelse) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1600 af 27/12 2019
Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1601 af 27/12 2019
Fastsættelse og regulering af omregningssats for personer, der ikke har fast arbejdstid – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1603 af 27/12 2019
Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1604 af 27/12 2019
Beregning af og fradrag i fleksløntilskud – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1606 af 27/12 2019
Uddannelsessøgendes ret til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1607 af 27/12 2019
Rådighed for personer der ansøger om eller modtager overgangsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp som jobparate – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1609 af 27/12 2019
Rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1610 af 27/12 2019
Kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1617 af 27/12 2019
Kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 125 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v., lov om en skattefri seniorpræmie og lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1621 af 27/12 2019
Den statslige fleksjobordning – Finansministeriet

Skr. 10236 af 27/12 2019
Orientering om vedtagelse af lov nr. 1558 af 27. december 2019 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10238 af 27/12 2019
Satser m.v. 2020 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10190 af 19/12 2019
Skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 10233 af 17/12 2019
Hvordan jobcentrene skal forholde sig under konflikt – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1409 af 16/12 2019
Skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1465 af 16/12 2019
Hvorledes hidtidige arbejdsindtægter opgøres og reguleres m.v. efter § 73 g i lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1466 af 16/12 2019
Tilfælde, hvor udbetalte erstatninger for tab af erhvervsevne ikke har indflydelse på retten til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1468 af 16/12 2019
Arbejdsgiveres anmodning om refusion og tilbagebetaling af refusion i forbindelse med medarbejderes deltagelse i et jobafklaringsforløb m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1469 af 16/12 2019
Kapitalpensioner m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1470 af 16/12 2019
Opgørelse af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp, kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse i forbindelse med ferie – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1471 af 16/12 2019
Hjælp til personer, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning af straf i fængsel eller arresthus – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1353 af 10/12 2019
Gebyrer for ekspedition af Udbetaling Danmarks opgaver i forbindelse med tilbagebetaling af stats- og studielån og opkrævningen af krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt uddannelsesstøtte og godtgørelse efter kilometersats – Institutions- og Uddannelsesstøttestyrelsen

Vejl. 10094 af 3/12 2019
Obligatorisk selvbooking af jobsamtaler for forskellige målgrupper – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10084 af 29/11 2019
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1176 af 25/11 2019
Fleksjob m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1178 af 25/11 2019
Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1179 af 25/11 2019
6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1180 af 25/11 2019
En aktiv beskæftigelsesindsats – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1181 af 25/11 2019
Den regionale uddannelsespulje – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1183 af 25/11 2019
Andre aktører – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1184 af 25/11 2019
Frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10047 af 25/11 2019
Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10060 af 25/11 2019
Visitation af uddannelseshjælpsmodtagere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10062 af 25/11 2019
Afsætning af produktion i forbindelse med kommunernes særligt tilrettelagte projekter for ledige – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10063 af 25/11 2019
Jobrotation – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10071 af 25/11 2019
Mentorordningen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10074 af 25/11 2019
Regler i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10075 af 25/11 2019
Løntilskud – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10080 af 25/11 2019
Afsætning af servicearbejde fra særligt tilrettelagte projekter og nytteindsats til private borgere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10025 af 15/11 2019
Regulering pr. 1. januar 2020 af satser på Beskæftigelsesministeriets område – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1006 af 2/10 2019
Tillæg til refusion til arbejdsgivere efter barselsloven og lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1009 af 2/10 2019
Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af fleksydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9399 af 6/5 2019
Kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 320 af 29/3 2019
Forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9202 af 14/3 2019
6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10077 af 19/12 2018
Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren – Arbejdsmarkeds- og Rekrútteringsstyrelsen

Bek. 1607 af 18/12 2018
Godkendelse af andre aktørers optagelse i EURES-netværket – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1489 af 11/12 2018
Betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. – Institutions- og Uddannelsesstyrelsen

Skr. 10185 af 10/12 2018
Orienteringsbrev til kommunerne om indførelse af et beskæftigelseskrav og forlængelse af opholdskravet for at opnå ret til kontanthjælp eller uddannelseshjælp – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Skr. 10184 af 1/11 2018
Supplerende orienteringsbrev om blandt andet danskbonus i form af et engangsbeløb til personer, der ikke modtager integrationsydelse – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Skr. 9497 af 25/6 2018
Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9470 af 20/6 2018
Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9433 af 14/6 2018
Deleøkonomi og kontanthjælpssystemet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9550 af 7/6 2018
Orienteringsbrev til kommunerne om 3 procents nedsættelse af integrations-ydelsen og omlægning af dansktillæg til en tidsbegrænset danskbonus og et engangsbeløb til personer, der ikke modtager integrationsydelse – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 617 af 27/5 2018
Danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Skr. 9013 af 8/1 2018
Ledighedsydelse og frivillige aktiviteter samt frivilligt, ulønnet arbejde – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9009 af 4/1 2018
Kontanthjælp m.v. og kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10339 af 27/12 2017
Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9622 af 4/7 2017
Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9585 af 29/6 2017
Stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 512 af 16/5 2017
Betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (betalingsbekendtgørelsen) – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 303 af 30/3 2017
En midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10309 af 20/12 2016
Hjælp i særlige tilfælde og hjælp til efterlevende efter kapitel 10 og 10 a i lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10310 af 20/12 2016
225-timersreglen for ægtepar og ugifte der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 11 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10322 af 20/12 2016
Se øvre grænser for den samlede hjælp (kontanthjælpsloftsvejledningen) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10285 af 16/12 2016
Forsøg med pulje til opkvalificering inden for mangelområder og forsøg med et mere fleksibelt uddannelsesløft inden for puljen til uddannelsesløft – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10206 af 30/11 2016
Ændringer i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9535 af 24/11 2016
Integrationsydelse – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1276 af 31/10 2016
Administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9610 af 20/6 2016
Koordineret tværkommunal virksomhedsservice – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9095 af 11/2 2016
Vurdering af ude- og hjemmeboende i kontanthjælpssystemet som følge af ændrede SU-regler – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9001 af 8/1 2016
Forsøg på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- go Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1770 af 16/12 2015
Kommunernes ret til refusion af udgifterne til ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik til personer, der er visiteret til fleksjob før den 1. juli 2014, og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1344 af 30/11 2015
Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1345 af 30/11 2015
Betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10586 af 24/9 2015
Seniorjob – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 11535 af 18/9 2015
Orientering om indførelse af en ny integrationsydelse og ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Skr. 10512 af 10/9 2015
Rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9721 af 30/6 2015
Vedrørende ændret frikommunebekendtgørelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 704 af 27/5 2015
Tilfælde, hvor udbetalte erstatninger for tab af erhvervsevne ikke har indflydelse på retten til kontantydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 708 af 27/5 2015
Rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontantydelse, herunder under ophold i et andet EU/EØS-land – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9337 af 22/5 2015
Ændring af § 82 a i lov om aktiv socialpolitik – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 553 af 28/4 2015
Efterlevelseshjælp – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 369 af 8/4 2015
Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1556 af 23/12 2014
Sundhedsfaglig rådgivning til brug for sagsbehandlingen i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9468 af 30/6 2014
Kommunerne om EU-borgeres adgang til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller anden hjælp efter lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9485 af 30/6 2014
Tilskud til arbejdsgivere med ansatte i fleksjob, der opfylder betingelserne for fleksjob påbegyndt før den 1. januar 2013 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1448 af 16/12 2013
Opgaver efter integrationsloven i jobcentrene – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Cirk. 9762 af 2/12 2013
Fleksjob i staten – Finansministeriet

Vejl. 9363 af 10/7 2013
Ledighedsydelse m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1006 af 24/10 2012
Regional pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Bek. 483 af 19/5 2011
Aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud – Socialministeriet

Skr. 9009 af 12/1 2011
Etablering af fleksjob på virksomheder, der ikke er overenskomstdækkede (LAB § 72, stk. 1, 2. pkt.) – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Skr. 9001 af 14/12 2010
Ang. administration af 2-årig forsøgsordning med jobpræmie til enlige forsørgere – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Skr. 9240 af 10/5 2010
Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik ved manglende mulighed for forsørgelse efter samlivsophævelse – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Bek. 871 af 8/9 2009
Betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Kulturministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. – Kulturministeriet

Skr. 9403 af 25/6 2009
Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem – ændringer som følge af L 185 – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Skr. 9934 af 19/1 2009
Orientering om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven – fradrag for børnebidragsrestancer i kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse – Arbejdsdirektoratet

Bek. 40 af 16/1 2009
Forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper – Skatteministeriet

Skr. 504 af 4/6 2008
Straffesag - momsunddragelse - salg af skrot - socialt bedrageri – Skat

Vejl. 118 af 13/12 2006
Tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed – Arbejdsdirektoratet

Bek. 1404 af 13/12 2006
Tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed – Arbejdsdirektoratet

Bek. 1304 af 14/12 2005
Fremgangsmåden ved opgørelse af arbejdsfortjenesten for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, i forbindelse med beregning af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsdirektoratet

Vejl. 33 af 4/5 2004
§ 12 a i lov om aktiv socialpolitik m.v. – Arbejdsdirektoratet

Skr. 9687 af 9/10 2003
Loftet over ydelser til kontanthjælps-/starthjælpsmodtagere får virkning fra den 1. januar 2004 (bestemmelserne i §§ 25 b til 25 d i lov om aktiv socialpolitik) – Arbejdsdirektoratet

Skr. 9551 af 11/9 2003
Udbetaling af kontanthjælp (uden tilbagebetalingspligt) og medlemskab af en a-kasse - Arbejdsdirektoratet

Skr. 11779 af 15/1 2001
Kontanthjælp, selvstændigt erhvervsdrivende og moms-, CVR- eller SE-nummer-registrering – Socialministeriet

Skr. 11732 af 18/12 2000
Orientering om Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af rådigheds- og sanktionsregler m.v.) – Socialministeriet

Skr. 11674 af 1/12 2000
§ 63 i lov om aktiv socialpolitik om særlig støtte under revalidering til personer på videregående uddannelser – Socialministeriet

Vejl. 39 af 5/3 1998
Lov om aktiv socialpolitik – Socialministeriet