Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Forsørgelse & aktivering

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/12 2003.

Vejl. 9923 af 7/11 2018
Kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1245 af 30/10 2018
Forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9885 af 26/10 2018
Satser m.v. 2019 – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9886 af 26/10 2018
Regulering pr. 1. januar 2019 af satser på Beskæftigelsesministeriets område – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9874 af 16/10 2018
Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2018 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1193 af 28/9 2018
Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1177 af 26/9 2018
Fleksydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9814 af 26/9 2018
Fleksydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9815 af 26/9 2018
Fradrag i efterløn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1145 af 14/9 2018
Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekerutteringsstyrelsen

Bek. 988 af 29/6 2018
Rådighed for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller integrationsydelse eller kontanthjælp som jobparate – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 945 af 28/6 2018
Uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse – Undervisnings- og Kvaltietsstyrelsen

Bek. 977 af 28/6 2018
Aktiv beskæftigelsesindsats – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9497 af 25/6 2018
Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9470 af 20/6 2018
Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9433 af 14/6 2018
Deleøkonomi og kontanthjælpssystemet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 788 af 13/6 2018
Forsøg på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9550 af 7/6 2018
Orienteringsbrev til kommunerne om 3 procents nedsættelse af integrations-ydelsen og omlægning af dansktillæg til en tidsbegrænset danskbonus og et engangsbeløb til personer, der ikke modtager integrationsydelse – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 617 af 27/5 2018
Danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 529 af 23/5 2018
Frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9229 af 16/4 2018
Hvordan jobcentrene skal forholde sig under konflikt – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9013 af 8/1 2018
Ledighedsydelse og frivillige aktiviteter samt frivilligt, ulønnet arbejde – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9009 af 4/1 2018
Kontanthjælp m.v. og kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1711 af 26/12 2017
Kapitalpensioner m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10339 af 27/12 2017
Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1706 af 26/12 2017
Fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1599 af 19/12 2017
Beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10263 af 18/12 2017
Jobrotation – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1182 af 3/11 2017
Beregning af og fradrag i fleksløntilskud – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9622 af 4/7 2017
Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 894 af 29/6 2017
Særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9585 af 29/6 2017
Stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 728 af 12/6 2017
Standardvedtægt for anerkendte a-kasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9542 af 12/6 2017
Standardvedtægt for anerkendte a-kasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 512 af 16/5 2017
Betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (betalingsbekendtgørelsen) – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 418 af 28/4 2017
Kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 70 f, stk. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9345 af 7/4 2017
Fleksjob m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 303 af 30/3 2017
En midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 267 af 22/3 2017
Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9248 af 14/3 2017
Ressourceforløb – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9227 af 10/3 2017
Voksenlærlingeordningen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9134 af 24/2 2017
6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 183 af 23/2 2017
Fleksjob – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 184 af 23/2 2017
6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9065 af 1/2 2017
Løntilskud – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10378 af 23/12 2016
Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 10309 af 20/12 2016
Hjælp i særlige tilfælde og hjælp til efterlevende efter kapitel 10 og 10 a i lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10310 af 20/12 2016
225-timersreglen for ægtepar og ugifte der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 11 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10322 af 20/12 2016
Se øvre grænser for den samlede hjælp (kontanthjælpsloftsvejledningen) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10285 af 16/12 2016
Forsøg med pulje til opkvalificering inden for mangelområder og forsøg med et mere fleksibelt uddannelsesløft inden for puljen til uddannelsesløft – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10206 af 30/11 2016
Ændringer i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1400 af 29/11 2016
Beregning af den samlede hjælp efter § 25 b i lov om aktiv socialpolitik og fordelingen af opgaver mellem kommunen og Udbetaling Danmark efter § 25 d i lov om aktiv socialpolitik (kontanthjælpsloftsbekendtgørelse) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9535 af 24/11 2016
Integrationsydelse – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 10190 af 10/11 2016
Obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret og rådighedssamtaler i a-kassen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1276 af 31/10 2016
Administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 10013 af 13/10 2016
Rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1182 af 26/9 2016
Gebyrer for ekspedition af Udbetaling Danmarks opgaver i forbindelse med opkrævning og tilbagebetaling af statens uddannelsesstøtte – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 1154 af 6/9 2016
Den regionale uddannelsespulje – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1092 af 3/8 2016
Kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 996 af 29/6 2016
Rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9669 af 29/6 2016
Ændring af om om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 1. juli 2016 - Tilbagebetaling af løntilskud og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9610 af 20/6 2016
Koordineret tværkommunal virksomhedsservice – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 310 af 30/3 2016
Kommunernes pligt til varsling, vejledning m.v. af modtagere af integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, hvis hjælp kan bortfalde eller blive nedsat som følge af 225-timersreglen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9095 af 11/2 2016
Vurdering af ude- og hjemmeboende i kontanthjælpssystemet som følge af ændrede SU-regler – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9001 af 8/1 2016
Forsøg på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- go Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1770 af 16/12 2015
Kommunernes ret til refusion af udgifterne til ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik til personer, der er visiteret til fleksjob før den 1. juli 2014, og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1708 af 15/12 2015
Uddannelsessøgendes ret til integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1756 af 15/12 2015
Hjælp til personer, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning af straf i fængsel eller arresthus – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1344 af 30/11 2015
Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1345 af 30/11 2015
Betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1347 af 30/11 2015
Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10586 af 24/9 2015
Seniorjob – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 11535 af 18/9 2015
Orientering om indførelse af en ny integrationsydelse og ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Skr. 10512 af 10/9 2015
Rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1002 af 30/8 2015
Frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1006 af 30/8 2015
Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 880 af 10/7 2015
Matchvurdering – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9721 af 30/6 2015
Vedrørende ændret frikommunebekendtgørelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 704 af 27/5 2015
Tilfælde, hvor udbetalte erstatninger for tab af erhvervsevne ikke har indflydelse på retten til kontantydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 705 af 27/5 2015
Opgørelse af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp, kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse i forbindelse med ferie – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 708 af 27/5 2015
Rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontantydelse, herunder under ophold i et andet EU/EØS-land – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 709 af 27/5 2015
Puljen til uddannelsesløft – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9337 af 22/5 2015
Ændring af § 82 a i lov om aktiv socialpolitik – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 553 af 28/4 2015
Efterlevelseshjælp – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Vejl. 9242 af 21/4 2015
Andre aktører – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 369 af 8/4 2015
Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 104 af 28/1 2015
Betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – Styrelsen for Videregående Uddannelser

Bek. 1552 af 23/12 2014
Arbejdsgiveres anmodning om refusion og tilbagebetaling af refusion i forbindelse med medarbejderes deltagelse i et jobafklaringsforløb m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1556 af 23/12 2014
Sundhedsfaglig rådgivning til brug for sagsbehandlingen i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1561 af 23/12 2014
Andre aktører – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9468 af 30/6 2014
Kommunerne om EU-borgeres adgang til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller anden hjælp efter lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9485 af 30/6 2014
Tilskud til arbejdsgivere med ansatte i fleksjob, der opfylder betingelserne for fleksjob påbegyndt før den 1. januar 2013 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 802 af 26/6 2014
Efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2013, midtvejsregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud samt opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2014 og opgørelsen af det foreløbige kommunale beskæftigelsestilskud for 2015 – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Skr. 9460 af 23/6 2014
Skrivelse om lov nr. 721 af 25. juni 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 654 af 18/6 2014
Tilfælde, hvor udbetalte erstatninger for tab af erhvervsevne ikke har indflydelse på retten til uddannelses- eller kontanthjælp – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1448 af 16/12 2013
Opgaver efter integrationsloven i jobcentrene – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Bek. 1375 af 2/12 2013
Den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere – Finansministeriet

Cirk. 9762 af 2/12 2013
Fleksjob i staten – Finansministeriet

Vejl. 9363 af 10/7 2013
Ledighedsydelse m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1006 af 24/10 2012
Regional pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Skr. 9221 af 16/6 2011
Skærpet kontrol med udbetaling af offentlige ydelser – Pensionsstyrelsen

Bek. 483 af 19/5 2011
Aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud – Socialministeriet

Skr. 9009 af 12/1 2011
Etablering af fleksjob på virksomheder, der ikke er overenskomstdækkede (LAB § 72, stk. 1, 2. pkt.) – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Skr. 9001 af 14/12 2010
Ang. administration af 2-årig forsøgsordning med jobpræmie til enlige forsørgere – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Skr. 9240 af 10/5 2010
Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik ved manglende mulighed for forsørgelse efter samlivsophævelse – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Bek. 871 af 8/9 2009
Betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Kulturministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. – Kulturministeriet

Skr. 9403 af 25/6 2009
Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem – ændringer som følge af L 185 – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Skr. 9934 af 19/1 2009
Orientering om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven – fradrag for børnebidragsrestancer i kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse – Arbejdsdirektoratet

Bek. 40 af 16/1 2009
Forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper – Skatteministeriet

Skr. 504 af 4/6 2008
Straffesag - momsunddragelse - salg af skrot - socialt bedrageri – Skat

Vejl. 118 af 13/12 2006
Tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed – Arbejdsdirektoratet

Bek. 1404 af 13/12 2006
Tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed – Arbejdsdirektoratet

Bek. 740 af 29/6 2006
Hvorledes hidtidige arbejdsindtægter opgøres og reguleres m.v. efter § 59 i lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsdirektoratet

Bek. 1304 af 14/12 2005
Fremgangsmåden ved opgørelse af arbejdsfortjenesten for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, i forbindelse med beregning af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsdirektoratet

Vejl. 9066 af 11/1 2005
Afsætning af produktion i forbindelse med kommunernes særligt tilrettelagte projekter for ledige – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 33 af 4/5 2004
§ 12 a i lov om aktiv socialpolitik m.v. – Arbejdsdirektoratet

Skr. 9687 af 9/10 2003
Loftet over ydelser til kontanthjælps-/starthjælpsmodtagere får virkning fra den 1. januar 2004 (bestemmelserne i §§ 25 b til 25 d i lov om aktiv socialpolitik) – Arbejdsdirektoratet

Skr. 9551 af 11/9 2003
Udbetaling af kontanthjælp (uden tilbagebetalingspligt) og medlemskab af en a-kasse - Arbejdsdirektoratet

Skr. 11779 af 15/1 2001
Kontanthjælp, selvstændigt erhvervsdrivende og moms-, CVR- eller SE-nummer-registrering – Socialministeriet

Skr. 11732 af 18/12 2000
Orientering om Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af rådigheds- og sanktionsregler m.v.) – Socialministeriet

Skr. 11674 af 1/12 2000
§ 63 i lov om aktiv socialpolitik om særlig støtte under revalidering til personer på videregående uddannelser – Socialministeriet

Bek. 245 af 5/4 2000
Fleksjobordning vedrørende selvejende institutioner under By- og Boligministeriet - By- og Boligministeriet

Vejl. 39 af 5/3 1998
Lov om aktiv socialpolitik – Socialministeriet

Bek. 929 af 8/12 1997
Fastsættelse og regulering af omregningssats for personer, der ikke har fast arbejdstid – Socialministeriet