Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Forsørgelse & aktivering

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Vejl. 9204 af 21/3 2023
Mentorordningen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9205 af 21/3 2023
Skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats - Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10095 af 20/12 2023
Obligatorisk selvbooking af jobsamtaler for forskellige målgrupper - Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10007 af 12/12 2023
Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2024 – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1683 af 11/12 2023
Forsøg på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9993 af 6/12 2023
Satser m.v. 2024 – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1450 af 4/12 2023
Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9883 af 10/11 2023
Regulering pr. 1. januar 2024 af satser på Beskæftigelsesministeriets område – Beskæftigelsesministeriet

Skr. 9818 af 27/10 2023
Udbetaling af inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier ved ophold i udlandet på tidspunktet for udbetaling – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1209 af 28/9 2023
Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1216 af 28/9 2023
En aktiv beskæftigelsesindsats – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1220 af 28/9 2023
Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1226 af 28/9 2023
Standardvedtægt for anerkendte a-kasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1184 af 26/9 2023
Administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9635 af 24/8 2023
Fleksjob m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9554 af 29/6 2023
Afsætning af produktion i forbindelse med kommunernes særligt tilrettelagte projekter for ledige – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9477 af 14/6 2023
Jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9478 af 14/6 2023
Ledighedsydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 616 af 30/5 2023
Ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv inden for en pulje i 2021, 2022 og 2023, og om administration m.v. af puljen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 585 af 24/5 2023
Kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 125 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v., lov om en skattefri seniorpræmie, lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere og lov om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9260 af 30/3 2023
Kommunernes dokumentation af driftsudgifter til tilbud m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 342 af 25/3 2023
Gebyrer for ekspedition af Udbetaling Danmarks opgaver i forbindelse med tilbagebetaling af stats- og studielån og opkrævningen af krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt uddannelsesstøtte og godtgørelse efter kilometersats (SU-gebyrbekendtgørelsen) - Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Vejl. 9206 af 21/3 2023
6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige - Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 301 af 20/3 2023
Skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats - Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 193 af 27/2 2023
Rådighed for personer der ansøger om eller modtager overgangsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp som jobparate – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 194 af 27/2 2023
Rådighed for personer der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 55 af 22/1 2023
Udbetaling af engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 1588 af 23/12 2022
Forsøg, som tidligere var omfattet af frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 10271 af 25/11 2022
Hjælp efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik til ekstraordinært høje energiudgifter som varme, el og gas – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10040 af 30/9 2022
Løntilskud – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1044 af 24/6 2022
Danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9650 af 20/6 2022
Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne og ansættelse som lønmodtager i fleksjob i en ægtefælles virksomhed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9641 af 17/6 2022
Virksomhedspraktik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9621 af 13/6 2022
Visitation, virksomhedsrettet indsats og job som vejen til uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 508 af 26/4 2022
Suspension af godkendelse af hele uddannelser i Rusland og Belarus som berettigende til statens uddannelsesstøtte – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Skr. 9339 af 30/3 2022
Orientering om vedtagelse af lov nr. 371 af 28. marts 2022 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Sanktion for jobparate ledige, der ikke søger job i en hel kalendermåned) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 389 af 28/3 2022
Forsøg med jobrettet indsats for unge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9340 af 28/3 2022
Forsøg med jobrettet indsats for unge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9309 af 23/3 2022
Tilskud til arbejdsgivere med ansatte i fleksjob, der opfylder betingelserne for fleksjob påbegyndt før den 1. januar 2013 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9154 af 25/2 2022
Fleksløntilskud m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 250 af 24/2 2022
Beregning af og fradrag i fleksløntilskud – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 247 af 23/2 2022
Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne og ansættelse som lønmodtager i fleksjob i en ægtefælles virksomhed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 10112 af 23/12 2021
Ressourceforløb – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2408 af 13/12 2021
Rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2409 af 13/12 2021
Ret til samtale med sundhedskoordinator og koordinerende sagsbehandler for personer i ressourceforløb – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2332 af 8/12 2022
Frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9852 af 25/10 2021
Skrivelse til kommunerne om hjælp efter lov om aktiv socialpolitik ved manglende mulighed for forsørgelse efter samlivsophævelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1769 af 6/9 2021
Fleksjob m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9666 af 6/9 2021
Ændring af reglerne for ansættelse af fleksjobvisiterede i ægtefælles virksomhed – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1758 af 31/8 2021
Tillæg til refusion til arbejdsgivere efter barselsloven, lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9514 af 30/6 2021
225-timersreglen for ægtepar og ugifte der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 11 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1380 af 24/6 2021
Kapitalpensioner m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1381 af 24/6 2021
Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1382 af 24/6 2021
Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9506 af 24/6 2021
Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9507 af 24/6 2021
Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9477 af 22/6 2021
Hvordan jobcentrene skal forholde sig under konflikt – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 472 af 20/3 2021
Fravigelse af rådighedsforpligtelsen efter § 69, stk. 1 og 3, § 69 k, stk. 1 og 3, og § 75, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 111 af 29/1 2021
Beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt afholdelse af og varsling af ferie med ledighedsydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2236 af 29/12 2020
Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension, seniorpension m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2270 af 29/12 2020
Den statslige fleksjobordning – Finansministeriet

Bek. 1974 af 11/12 2020
Den regionale uddannelsespulje – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1975 af 11/12 2020
Særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1866 af 8/12 2020
Fælles dataansvar i forbindelse med administration af statens uddannelsesstøtte – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 1187 af 5/8 2020
Fleksydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9549 af 5/8 2020
Fleksydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1122 af 3/7 2020
Puljen til uddannelsesløft – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9559 af 26/6 2020
Orientering om vedtagelse af lov nr. 959 af 26. juni 2020 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som led i udfasningen af hjælpepakker i forbindelse med covid-19 (LF 202-Folketinget 2019-20)) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9340 af 19/6 2020
Standardvedtægter for anerkendte a-kasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9332 af 12/6 2020
Rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager overgangsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp som jobparate – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9333 af 12/6 2020
Rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager selvforsørgelse- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9226 af 23/4 2020
Forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 474 af 22/4 2020
Kommunernes pligt til varsling, vejledning m.v. af modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, hvis hjælp kan bortfalde eller blive nedsat som følge af 225-timersreglen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. af 15/4 2020
Orientering til alle kommuner m.fl. 15. april 2020 om fremsættelse af forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Vejl. 9206 af 30/3 2020
Andre aktører – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9018 af 15/1 2020
Voksenlærlingeordningen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1596 af 27/12 2019
Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1599 af 27/12 2019
Beregning af den samlede hjælp efter § 25 b i lov om aktiv socialpolitik og fordelingen af opgaver mellem kommunen og Udbetaling Danmark efter § 25 d i lov om aktiv socialpolitik (kontanthjælpsloftsbekendtgørelse) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1600 af 27/12 2019
Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1601 af 27/12 2019
Fastsættelse og regulering af omregningssats for personer, der ikke har fast arbejdstid – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1606 af 27/12 2019
Uddannelsessøgendes ret til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 10236 af 27/12 2019
Orientering om vedtagelse af lov nr. 1558 af 27. december 2019 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1465 af 16/12 2019
Hvorledes hidtidige arbejdsindtægter opgøres og reguleres m.v. efter § 73 g i lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1466 af 16/12 2019
Tilfælde, hvor udbetalte erstatninger for tab af erhvervsevne ikke har indflydelse på retten til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1468 af 16/12 2019
Arbejdsgiveres anmodning om refusion og tilbagebetaling af refusion i forbindelse med medarbejderes deltagelse i et jobafklaringsforløb m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1470 af 16/12 2019
Opgørelse af 12 sammenhængende måneder med uddannelseshjælp, kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse i forbindelse med ferie – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1471 af 16/12 2019
Hjælp til personer, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning af straf i fængsel eller arresthus – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10084 af 29/11 2019
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1179 af 25/11 2019
6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1183 af 25/11 2019
Andre aktører – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10047 af 25/11 2019
Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10063 af 25/11 2019
Jobrotation – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10080 af 25/11 2019
Afsætning af servicearbejde fra særligt tilrettelagte projekter og nytteindsats til private borgere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1009 af 2/10 2019
Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af fleksydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 320 af 29/3 2019
Forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10077 af 19/12 2018
Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren – Arbejdsmarkeds- og Rekrútteringsstyrelsen

Bek. 1607 af 18/12 2018
Godkendelse af andre aktørers optagelse i EURES-netværket – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1489 af 11/12 2018
Betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. – Institutions- og Uddannelsesstyrelsen

Skr. 10185 af 10/12 2018
Orienteringsbrev til kommunerne om indførelse af et beskæftigelseskrav og forlængelse af opholdskravet for at opnå ret til kontanthjælp eller uddannelseshjælp – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Skr. 9497 af 25/6 2018
Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9433 af 14/6 2018
Deleøkonomi og kontanthjælpssystemet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9013 af 8/1 2018
Ledighedsydelse og frivillige aktiviteter samt frivilligt, ulønnet arbejde – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9009 af 4/1 2018
Kontanthjælp m.v. og kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9585 af 29/6 2017
Stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 512 af 16/5 2017
Betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (betalingsbekendtgørelsen) – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bek. 303 af 30/3 2017
En midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10309 af 20/12 2016
Hjælp i særlige tilfælde og hjælp til efterlevende efter kapitel 10 og 10 a i lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10322 af 20/12 2016
Se øvre grænser for den samlede hjælp (kontanthjælpsloftsvejledningen) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10285 af 16/12 2016
Forsøg med pulje til opkvalificering inden for mangelområder og forsøg med et mere fleksibelt uddannelsesløft inden for puljen til uddannelsesløft – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10206 af 30/11 2016
Ændringer i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om et tryggere dagpengesystem – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9535 af 24/11 2016
Integrationsydelse – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9610 af 20/6 2016
Koordineret tværkommunal virksomhedsservice – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9095 af 11/2 2016
Vurdering af ude- og hjemmeboende i kontanthjælpssystemet som følge af ændrede SU-regler – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1770 af 16/12 2015
Kommunernes ret til refusion af udgifterne til ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik til personer, der er visiteret til fleksjob før den 1. juli 2014, og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1345 af 30/11 2015
Betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10586 af 24/9 2015
Seniorjob – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 11535 af 18/9 2015
Orientering om indførelse af en ny integrationsydelse og ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Skr. 10512 af 10/9 2015
Rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 704 af 27/5 2015
Tilfælde, hvor udbetalte erstatninger for tab af erhvervsevne ikke har indflydelse på retten til kontantydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 708 af 27/5 2015
Rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontantydelse, herunder under ophold i et andet EU/EØS-land – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9337 af 22/5 2015
Ændring af § 82 a i lov om aktiv socialpolitik – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 553 af 28/4 2015
Efterlevelseshjælp – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 369 af 8/4 2015
Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1556 af 23/12 2014
Sundhedsfaglig rådgivning til brug for sagsbehandlingen i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9468 af 30/6 2014
Kommunerne om EU-borgeres adgang til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller anden hjælp efter lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1448 af 16/12 2013
Opgaver efter integrationsloven i jobcentrene – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Bek. 483 af 19/5 2011
Aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud – Socialministeriet

Skr. 9001 af 14/12 2010
Ang. administration af 2-årig forsøgsordning med jobpræmie til enlige forsørgere – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Bek. 871 af 8/9 2009
Betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Kulturministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. – Kulturministeriet

Skr. 9403 af 25/6 2009
Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem – ændringer som følge af L 185 – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Skr. 9934 af 19/1 2009
Orientering om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven – fradrag for børnebidragsrestancer i kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse – Arbejdsdirektoratet

Bek. 40 af 16/1 2009
Forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper – Skatteministeriet

Skr. 504 af 4/6 2008
Straffesag - momsunddragelse - salg af skrot - socialt bedrageri – Skat

Bek. 1304 af 14/12 2005
Fremgangsmåden ved opgørelse af arbejdsfortjenesten for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, i forbindelse med beregning af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsdirektoratet

Vejl. 33 af 4/5 2004
§ 12 a i lov om aktiv socialpolitik m.v. – Arbejdsdirektoratet

Skr. 9687 af 9/10 2003
Loftet over ydelser til kontanthjælps-/starthjælpsmodtagere får virkning fra den 1. januar 2004 (bestemmelserne i §§ 25 b til 25 d i lov om aktiv socialpolitik) – Arbejdsdirektoratet

Skr. 9551 af 11/9 2003
Udbetaling af kontanthjælp (uden tilbagebetalingspligt) og medlemskab af en a-kasse - Arbejdsdirektoratet

Skr. 11779 af 15/1 2001
Kontanthjælp, selvstændigt erhvervsdrivende og moms-, CVR- eller SE-nummer-registrering – Socialministeriet

Skr. 11674 af 1/12 2000
§ 63 i lov om aktiv socialpolitik om særlig støtte under revalidering til personer på videregående uddannelser – Socialministeriet

Bek. 653 af 31/7 1999
SU-ph.d.-stipendium – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Vejl. 39 af 5/3 1998
Lov om aktiv socialpolitik – Socialministeriet