Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Lov om ændring af SU-loven (Udvidede muligheder for studielån og slutlån samt forhøjelse af fribeløb som følge af covid-19)

Uddannelses- og Forskningsministeriets lov nr. 328 af 31/3 2020.

§ 1

I SU-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. august 2017, som ændret ved § 3 i lov nr. 1565 af 19. december 2017, § 1 i lov nr. 1569 af 18. december 2018 og lov nr. 464 af 29. april 2019, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 10 b indsættes:

»§ 10 c. I marts og april 2020 forhøjes det samlede studielån, jf. § 9 og § 10 b, stk. 3, og slutlånet, jf. § 10, med 6.388 kr. pr. måned (2020-niveau).

Stk. 2. For uddannelsessøgende, der får uddannelsesstøtte inden for klippekortet, forhøjes det samlede studielån, jf. § 9 og § 10 b, stk. 3, og slutlånet, jf. § 10, der tildeles i den første måned med uddannelsesstøtte efter en periode med lønnet praktik, jf. § 5, stk. 2, nr. 3, med 6.388 kr. (2020-niveau) for hver af månederne marts og april 2020, såfremt disse måneder er indgået i den netop afsluttede periode med lønnet praktik.

Stk. 3. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at forhøjelsen efter stk. 1 og 2 kan ske i andre måneder.«

2. I § 24 indsættes som stk. 12:

»Stk. 12. Årsfribeløbet eller uddannelsesfribeløbet for støtteåret 2020 kan for uddannelsessøgende, der deltager i samfundskritiske funktioner i forbindelse med beredskabet i forhold til covid-19, efter ansøgning forhøjes med den indtægt, som den uddannelsessøgende modtager herfor.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.

Stk. 3. § 10 c i SU-loven som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, ophæves den 1. marts 2021.

Stk. 4. § 24, stk. 12, i SU-loven som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, ophæves den 1. januar 2022.

Til toppen