Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sygdom & barsel

Lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven (Forlængelse af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i ø

Lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven

(Forlængelse af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, forlængelse af den midlertidige periode med udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 og forlængelse af den midlertidige periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19)

 

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 2204 af 29/12 2020.

§ 1

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 2. februar 2020, som ændret bl.a. ved lov nr. 657 af 20. maj 2020 og § 1 i lov nr. 1335 af 11. september 2020 og senest ved § 2 i lov nr. 1642 af 19. november 2020, foretages følgende ændring:

1. I § 58 b, stk. 1, 1. pkt., § 58 c, stk. 1, 1. pkt., to steder i § 58 d, stk. 2, og § 58 f, stk. 1, 1. og 2. pkt., og i § 58 f, stk. 3, 1. pkt., ændres »den 31. december 2020« til: »den 31. marts 2021«.

§ 2

I lov nr. 212 af 17. marts 2020 om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19) foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 3, og § 3, stk. 3, ændres »den 1. januar 2021« til: »den 1. april 2021«.

§ 3

I barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 2. februar 2020, som ændret ved § 2 i lov nr. 1335 af 11. september 2020, § 3 i lov nr. 1337 af 11. september 2020 og lov nr. 1427 af 29. september 2020, foretages følgende ændring:

1. I § 26 c, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Udbetaling Danmark kan for perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 31. marts 2021 udbetale dagpenge efter §§ 26 a og 26 b for sammenlagt op til 10 fraværsdage vedrørende det enkelte barn.«

§ 4

Loven træder i kraft den 31. december 2020.

Til toppen