Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sygdom & barsel

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1665 af 12/12 2023
Beregning af finansieringsbidrag – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1667 af 12/12 2023
Fastsættelse af bidrag for 2024 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes og Udbetaling Danmarks indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge - Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9993 af 6/12 2023
Satser m.v. 2024 – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1417 af 1/12 2023
Regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende - Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9829 af 31/10 2023
Overdragelse af ret til fravær med barselsdagpenge efter barselsloven til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9830 af 31/10 2023
Optjening af ferieydelse for forældre til et barn, der er født den 2. august 2022 eller senere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9816 af 27/10 2023
Ret til fravær med barselsdagpenge for forældre til et barn, der er født eller modtaget fra den 2. august 2022 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1220 af 28/9 2023
Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 883 af 21/6 2023
Forretningsorden for Ligebehandlingsnævnet – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 813 af 6/6 2023
Barselsudligning på det private arbejdsmarked – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9260 af 30/3 2023
Kommunernes dokumentation af driftsudgifter til tilbud m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9208 af 21/3 2023
Visitation og opfølgning m.v. i sygedagpengesager - Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 297 af 17/3 2023
Korrigering af præmiesatsen i forsikringsordningen for private arbejdsgivere for årene 2021 og 2022 og præmierne i forsikringsordningen for selvstændige erhvervsdrivende i perioderne 1. april 2021 – 31. marts 2022 og 1. april 2022 – 31. marts 2023 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1588 af 23/12 2022
Forsøg, som tidligere var omfattet af frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1323 af 27/9 2022
Opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10005 af 20/9 2022
Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9867 af 29/7 2022
Beskæftigelseskravet for ret til barselsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1011 af 28/6 2022
Barselsdagpenge til søfarende – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9704 af 24/6 2022
Ret til dagpenge efter barselsloven ved pasning af alvorligt syge børn – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 427 af 5/4 2022
Ret til barselsdagpenge for forældre til et barn, der er født eller modtaget fra den 2. august 2022 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9068 af 27/1 2022
Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion, hvis lønmodtageren som følge af smitte med covid-19 eller som nær kontakt til en person smittet med covid-19 er i isolation i overensstemmelse med de danske sundhedsmyndigheders anbefalinger herom og for selvstændige til sygedagpenge i samme situationer – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10047 af 15/12 2021
Midlertidig ret til dagpenge ved pasning af børn i perioden fra og med den 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2354 af 10/12 2021
Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af dagpenge efter lov om sygedagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2332 af 8/12 2022
Frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1758 af 31/8 2021
Tillæg til refusion til arbejdsgivere efter barselsloven, lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9522 af 1/7 2021
Midlertidig ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1091 af 1/6 2021
Opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9338 af 17/5 2021
Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Lov 877 af 12/5 2021
Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge (Forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, 4-månedersperioden ved opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge, mulighed for forlængelse af beregningsperioden for selvstændige erhvervsdrivende med over- eller underskud for indkomståret 2020 og forlængelse af retten til sygedagpenge som følge af covid-19)

Bek. 473 af 20/3 2021
Opfølgning i sygedagpengesager – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10065 af 29/12 2020
Ret til orlov og dagpenge ved barsel – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9077 af 13/2 2020
Ferieydelse der optjenes fra den 1. september 2020 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9078 af 13/2 2020
Sygedagpengeperioden og forlængelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10090 af 3/12 2019
Sygedagpengeforsikringerne i sygedagpengelovens §§ 45 og 55 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10070 af 27/11 2019
Ferieydelse der optjenes i perioden fra 1. september 2019 – 31. august 2020 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1096 af 4/11 2019
Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1007 af 2/10 2019
Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af dagpenge efter barselsloven – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9829 af 27/9 2019
Beregning af barselsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9830 af 27/9 2019
Beregning af sygedagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 851 af 22/8 2019
Ferieydelse der optjenes fra 1. september 2020 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 852 af 22/8 2019
Ferieydelse der optjenes i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9005 af 3/1 2019
Fremgangsmåde m.v. når Udbetaling Danmark anmoder en arbejdsløshedskasse om at opgøre, om et medlem ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats, hvis der ikke var ret til dagpenge efter barselsloven, jf. barselsloven § 48 a – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10077 af 19/12 2018
Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren – Arbejdsmarkeds- og Rekrútteringsstyrelsen

Bek. 843 af 25/6 2018
Ret til barselsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 514 af 23/5 2018
Digital kommunikation via Nemrefusion – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9614 af 30/6 2017
Barsel og ferieydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 959 af 28/6 2016
Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 11162 af 8/12 2015
Praktikcentre om barselsorlov til skolepraktikelever – Børne-, Undervisnings- og Ligestillingsministeriet

Bek. 1348 af 30/11 2015
Indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1270 af 19/11 2015
Fastsættelse af bidrag for 2016 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10943 af 30/10 2015
Obligatorisk digital selvbetjening i sygedagpengesager – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1457 af 16/12 2014
Nemrefusion – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10374 af 16/12 2014
Beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 807 af 27/6 2014
Indberetning af timer til indkomstregistret for udbetalte sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, barselsdagpenge efter barselloven samt arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9738 af 5/3 2014
Procedure mv. for anmeldelse af sygefravær mv. for personer, som overgår fra uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 238 af 22/4 2013
Spørgsmål om hvorvidt sygedagpenge er omfattet af en privat virksomheds indtægter – Skat

Bek. 728 af 29/6 2012
Sygedagpenge til søfarende – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9327 af 29/6 2009
Arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9300 af 25/6 2008
Sygedagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9734 af 26/6 2007
Information om barsel og ferie – Arbejdsdirektoratet

Bek. 103 af 18/2 2004
Forsøgsordninger efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel – Arbejdsdirektoratet

Vejl. 171 af 28/9 2001
Regres for sygedagpenge – Socialministeriet

Bek. 1035 af 20/11 2000
Udbetaling fra kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til supplerende finansiering af afholdelse af børnepasningsorlov – Beskæftigelsesministeriet