Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sygdom & barsel

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/12 2003.

Bek. 1790 af 27/12 2018
Beregning af finansieringsbidrag – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10090 af 20/12 2018
Satser m.v. 2019 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1456 af 10/12 2018
Regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1362 af 29/11 2018
Fastsættelse af bidrag for 2019 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes og Udbetaling Danmarks indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9923 af 7/11 2018
Kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9622 af 3/8 2018
Beregning af barselsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9528 af 29/6 2018
Ret til orlov og dagpenge ved barsel – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 977 af 28/6 2018
Aktiv beskæftigelsesindsats – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9510 af 26/6 2018
Beskæftigelseskravet for ret til barselsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 842 af 25/6 2018
Barselsudligning på det private arbejdsmarked – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 843 af 25/6 2018
Ret til barselsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9490 af 22/6 2018
Beregning af sygedagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 785 af 15/6 2018
Opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 790 af 14/6 2018
Opfølgning i sygedagpengesager – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 541 af 28/5 2018
Opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 514 af 23/5 2018
Digital kommunikation via Nemrefusion – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 529 af 23/5 2018
Frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10322 af 22/12 2017
Sygedagpengeperioden og forlængelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9614 af 30/6 2017
Barsel og ferieydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9615 af 30/6 2017
Ret til dagpenge efter barselsloven ved pasning af alvorligt syge børn – Arbejsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9367 af 25/4 2017
sygedagpengeforsikringerne i sygedagpengelovens §§ 45 og 55 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 302 af 30/3 2017
Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 959 af 28/6 2016
Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9661 af 28/6 2016
Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 11162 af 8/12 2015
Praktikcentre om barselsorlov til skolepraktikelever – Børne-, Undervisnings- og Ligestillingsministeriet

Bek. 1348 af 30/11 2015
Indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1270 af 19/11 2015
Fastsættelse af bidrag for 2016 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10943 af 30/10 2015
Obligatorisk digital selvbetjening i sygedagpengesager – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1002 af 30/8 2015
Frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 880 af 10/7 2015
Matchvurdering – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9721 af 30/6 2015
Vedrørende ændret frikommunebekendtgørelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9261 af 30/4 2015
Visitation og opfølgning m.v. i sygedagpengesager – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9242 af 21/4 2015
Andre aktører – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1561 af 23/12 2014
Andre aktører – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1457 af 16/12 2014
Nemrefusion – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10374 af 16/12 2014
Beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 807 af 27/6 2014
Indberetning af timer til indkomstregistret for udbetalte sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, barselsdagpenge efter barselloven samt arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9738 af 5/3 2014
Procedure mv. for anmeldelse af sygefravær mv. for personer, som overgår fra uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 238 af 22/4 2013
Spørgsmål om hvorvidt sygedagpenge er omfattet af en privat virksomheds indtægter – Skat

Bek. 220 af 1/3 2013
Forretningsorden for Ligebehandlingsnævnet – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1110 af 26/11 2012
Barseldagpenge til søfarende – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Bek. 728 af 29/6 2012
Sygedagpenge til søfarende – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Vejl. 9327 af 29/6 2009
Arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9300 af 25/6 2008
Sygedagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9734 af 26/6 2007
Information om barsel og ferie – Arbejdsdirektoratet

Vejl. 102 af 18/11 2005
Modregning af sygedagpengerefusion i løntilskud og fleksjob – Arbejdsmarkedsstyrelsen

Bek. 103 af 18/2 2004
Forsøgsordninger efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel – Arbejdsdirektoratet

Vejl. 171 af 28/9 2001
Regres for sygedagpenge – Socialministeriet

Bek. 1035 af 20/11 2000
Udbetaling fra kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til supplerende finansiering af afholdelse af børnepasningsorlov – Beskæftigelsesministeriet