Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Andre målrettede indsatser end risikobaserede tilsyn m.v.)

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 549 af 7/5 2019.

§ 1

I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017, som ændret ved lov nr. 1543 af 19. december 2017 og lov nr. 700 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 67, stk. 1, nr. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»1) Otte medlemmer indstillet af Fagbevægelsens Hovedorganisation.«

Nr. 3-9 bliver herefter nr. 2-8.

2. I § 72 a indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at Arbejdstilsynet inden for bestemte virksomheds- eller branchegrupper gennemfører andre målrettede indsatser end tilsyn efter stk. 1.«

3. § 81 a, stk. 1, nr. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»1) Fire medlemmer indstillet af Fagbevægelsens Hovedorganisation.«

Nr. 3-10 bliver herefter nr. 2-9.

4. I § 81 a, stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 1, nr. 1-8« til: »stk. 1, nr. 1-7«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2019.

Til toppen