Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Forbud mod konstruktion af en kunstig hymen (jomfruhinde))

Sundheds- og Ældreministeriets lov nr. 502 af 1/5 2019.

§ 1

I lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1141 af 13. september 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 1555 af 18. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. Efter afsnit III indsættes:

»Afsnit III a

Forbud mod konstruktion af en kunstig hymen

Kapitel 25 a

§ 72 a. Det er ikke tilladt at konstruere en kunstig hymen for skedeindgangen.«

2. Efter § 79 indsættes:

»§ 79 a. Den, der i strid med § 72 a konstruerer en kunstig hymen for skedeindgangen, straffes med bøde.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2019.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Til toppen