Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse (Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.)

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 1540 af 19/12 2017.

§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 624 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 58, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »arbejde«: », herunder frivilligt, ulønnet arbejde,«.

2. I § 58, stk. 1, nr. 3, litra a, udgår »jf. dog § 100 e,«.

3. I § 74 i, stk. 1, indsættes efter »arbejde«: », herunder frivilligt, ulønnet arbejde,«.

4. § 100 e ophæves.

§ 2

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 17. september 2015, som ændret ved § 7 i lov nr. 624 af 8. juni 2016 og § 7 i lov nr. 674 af 8. juni 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 21, stk. 1, ændres »hvilken betydning arbejde og indtægter, herunder selvstændig virksomhed,« til: »hvilken betydning arbejde, herunder frivilligt, ulønnet arbejde og selvstændig virksomhed, og indtægter«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Til toppen