Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sindslidende

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/12 2003.

Medd. 9595 af 2/7 2018
Psykisk afvigende kriminelle – Rigsadvokaturen

Bek. 907 af 26/6 2018
Politiets opgaver ved tvangsindlæggelse samt tilbageholdelse og tilbageførsel i forbindelse med somatisk behandling af varigt inhabile – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1596 af 18/12 2017
Kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1650 af 18/12 2017
En samlet plan for patienter med ophold på en særlig plads på psykiatrisk afdeling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1394 af 4/12 2017
Erklæringer til brug ved tvangsindlæggelse ved somatisk behandling af varigt inhabile – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1396 af 4/12 2017
Tvangsprotokoller ved beslutninger og anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1370 af 1/12 2017
Pligt til indberetning og videregivelse af indberettede oplysninger om beslutninger om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 10377 af 28/12 2016
Den lægelige behandling af misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 9778 af 2/8 2016
Forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger – Sundhedsstyrelsen

Bek. 817 af 27/6 2014
Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation - VISO - i Socialstyrelsen – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Pjece af 18/9 2013
Tvang i psykiatrien - om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsindgreb – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Vejl. 77 af 31/10 2012
Behandling af akutte rusmiddelforgiftninger – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1574 af 15/12 2010
Forretningsorden for Det Psykiatriske Ankenævn – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1414 af 10/12 2010
Personer indlagt på psykiatrisk afdeling i henhold til strafferetlig afgørelse – Justitsministeriet

Bek. 1338 af 2/12 2010
Anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1339 af 2/12 2010
Forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1340 af 2/12 2010
Fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bek. 1341 af 2/12 2010
Patientrådgivere – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1342 af 2/12 2010
Tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1343 af 2/12 2010
Underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1303 af 25/11 2010
Specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri – Sundhedsstyrelsen

Bek. 947 af 24/9 2009
Bistandsværger – Justitsministeriet

Vejl. 60 af 10/7 2009
Politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen over for socialt udsatte personer (PSP-samarbejdet) og om videregivelse af oplysninger i forbindelse med samarbejdet – Justitsministeriet

Bek. 642 af 15/6 2006
Kommunernes pligt til at koordinere handleplaner med kriminalforsorgen for visse persongrupper – Socialministeriet

Bek. 200 af 25/3 2004
Udgangstilladelse m.v. til personer, der er anbragt i hospital eller institution i henhold til strafferetlig afgørelse eller i medfør af farlighedsdekret – Justitsministeriet