Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Pension

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Vejl. 9883 af 10/11 2023
Regulering pr. 1. januar 2024 af satser på Beskæftigelsesministeriets område – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9288 af 17/4 2023
Tilkendelse af førtidspension m.v. efter lov om social pension – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 379 af 11/4 2023
Social pension (førtidspension, seniorpension og folkepension) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 55 af 22/1 2023
Udbetaling af engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 859 af 16/6 2022
En skattefri seniorpræmie – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 845 af 14/6 2022
Indberetning af indtægt fra arbejde knyttet til midlertidig ordning om opholdstilladelse til ukrainere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9281 af 18/3 2022
Forhøjelse, ændring, frakendelse mv af førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2420 af 13/12 2021
Behandling af ansøgning om og betingelserne for overgang til tidlig pension – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2421 af 13/12 2021
Beregning og udbetaling af tidlig pension – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2422 af 13/12 2021
Optjening, beregning og dokumentation af anciennitet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2309 af 8/12 2021
Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af førtidspension, seniorpension og tidlig pension – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2310 af 8/12 2021
Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af førtidspension, seniorpension og tidlig pension – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9513 af 30/6 2021
Seniorpension efter lov om social pension – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 712 af 26/4 2021
Indberetning af covid-19-relateret indtægt – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9003 af 7/1 2021
Ansøgning om folkepension samt tillæg til folkepension og førtidspension tilkendt efter reglerne før 2003 (gammel ordning) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2237 af 29/12 2020
Seniorpension – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 10025 af 21/12 2020
Orientering vedrørende lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 2002 af 11/12 2020
Regnskaber m.v. for Seniorpensionsenheden – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2004 af 11/12 2020
Revision af Seniorpensionsenhedens årsregnskaber – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 2005 af 11/12 2020
Fordeling af administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Lov 1050 af 30/6 2020
Ændring af lov om en skattefri seniorpræmie (Midlertidig nedsættelse af beskæftigelseskravet som følge af covid-19)

Vejl. 9399 af 26/6 2020
Behandlingen af pensionsrettigheder ved separation, skilsmisse og død – Social- og Indenrigsministeriet

Skr. 9038 af 24/1 2020
Orientering om lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension) – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1600 af 27/12 2019
Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1611 af 27/12 2019
Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister og Seniorpensionister – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1615 af 27/12 2019
Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af fleksløntilskud eller støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1472 af 17/12 2019
Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1401 af 13/12 2019
Beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1788 af 27/12 2018
Indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 930 af 27/6 2018
Opsat pension – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 612 af 23/5 2018
Vedtægter for Arbejdsmarkedets Tillægspension – Beskæftigelsesministeriet

Skr. 9585 af 29/6 2017
Stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 419 af 28/4 2017
Kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 558 af 29/4 2015
Delpension – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9409 af 19/6 2014
Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 1555 af 18/12 2013
Seniorførtidspension – Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Skr. 9806 af 18/12 2013
Reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension – Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Skr. 9382 af 8/7 2013
Offentliggørelse af pjecer vedr. reglerne for enlige/samlevende og orientering om Ombudsmandens retningslinjer for god sagsbehandling i sager om socialt bedrageri af 14. marts 2013 – Social- og Integrationsministeriet

Skr. 9351 af 5/7 2013
Helbredstillæg til høreapparater – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 188 af 26/2 2013
Betaling af social pension til personer visiteret til behandlingsophold i Danmark af grønlandske sociale myndigheder – Social- og Integrationsministeriet

Skr. 9435 af 13/9 2012
Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) – Social- og Integrationsministeriet

Skr. 9406 af 2/9 2011
Præcisering af reglerne om helbredstillæg til fodterapi – Pensionsstyrelsen

Skr. 9267 af 4/7 2011
Orientering om lægekonsulenters rolle i sager om førtidspension – Pensionsstyrelsen

Bek. 1059 af 11/11 2009
Adgang for selvstændige erhvervsdrivende til at bevare medlemskab af Arbejdsmarkedets Tillægspension – Arbejdsmarkedets Tillægspension

Skr. 9309 af 29/5 2009
Orientering om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – Forhøjelse af pensionstillæg m.v. – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 34 af 30/10 2008
Overenskomst af 13. juni 2007 med Amerikas Forenede Stater om social sikring med tilhørende administrativ aftale – Udenrigsministeriet

Vejl. 49 af 6/8 2008
Overenskomst mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater om social sikring – Velfærdsministeriet

Vejl. 53 af 31/8 2007
Folkepension efter lov om social pension – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 54 af 31/8 2007
Førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – Socialministeriet

Bek. 1384 af 12/12 2006
Fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister – Socialministeriet

Vejl. 10099 af 9/11 2006
Nordiske førtidspensioner – Den Sociale Sikringsstyrelse

Skr. 9618 af 23/11 2004
Orientering om ret til dansk social pension – Socialministeriet

Skr. 20311 af 15/12 2003
Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område – Socialministeriet

Vejl. 105 af 23/10 2002
Førtidspension fra 1. januar 2003 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Cirk. 153 af 10/10 2000
Ændring af pensionsbeskatningsloven (Kapitalpension for personer med varigt nedsat funktionsevne samt sygdomsramte m.v.) – Skatteministeriet

Vejl. 88 af 21/6 2000
Delpension – Socialministeriet

Vejl. 53 af 19/5 1999
Samspillet mellem delpension og arbejdsløshedsforsikringen – Arbejdsministeriet

Skr. 13 af 28/1 1998
Orientering om lægers opgaver i pensionssager – Socialministeriet