Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Handicappede

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1194 af 27/9 2023
Befordring og skabeloner til forløbsplan, ressourcepapir og uddannelsesbevis ved særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 883 af 21/6 2023
Forretningsorden for Ligebehandlingsnævnet – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1290 af 16/9 2022
Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv (Vejledningsbekendtgørelsen) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1005 af 23/6 2022
Specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen) – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Vejl. 9615 af 9/9 2020
Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1174 af 25/11 2019
Kompensation til handicappede i erhverv m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 10205 af 7/12 2017
Tilskud til feriegodtgørelse, ferietillæg m.v. i relation til bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1630 af 16/12 2016
Bevillingsbegrænset tolkning efter lov om tolkning til personer med hørehandicap – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9534 af 3/6 2016
Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – Undervisningsministeriet

Bek. 718 af 19/6 2013
Refusionsbeløb til lejer i udslusningsbolig – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 350 af 30/3 2012
Undtagelse fra forbud mod forskelsbehandling på grund af alder og handicap – Forsvarsministeriet

Bek. 218 af 2/3 2012
Størrelsen af timebanken til personer med hørehandicap – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 39 af 20/1 2012
Vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 945 af 27/7 2010
Aktiviteter med tidsubegrænset tolkning til personer med hørehandicap – Socialministeriet

Bek. 162 af 15/2 2010
Tolkning til personer med hørehandicap – Indenrigs- og Socialministeriet

Vejl. 9396 af 2/7 2009
Specialundervisning for voksne – Undervisningsministeriet

Skr. 9613 af 8/9 2008
Ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. – Velfærdsministeriet

Bek. 1748 af 20/12 2006
Befordringsgodtgørelse og dækning af andre nødvendige rejseudgifter i sager, hvor Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service anviser specialrådgivningsydelser – Socialministeriet

Skr. 20311 af 15/12 2003
Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område – Socialministeriet

Medd. 460 af 16/10 2003
Moms af hjemmehjælpsydelser – Told og Skat

Skr. 11674 af 1/12 2000
§ 63 i lov om aktiv socialpolitik om særlig støtte under revalidering til personer på videregående uddannelser – Socialministeriet

Cirk.skr. 3550 af 2/8 1993
Tilsynsbesøg på hjemmeplejeområdet – Arbejdstilsynet

Cirk. 101 af 10/5 1976
Refusion af pensionsudgifter ved hjemmesygeplejerskeordninger, sundhedsplejerskeordninger og skolelægeordninger – Indenrigsministeriet