Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Dagtilbud

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1603 af 12/11 2020
Aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger ved afholdelse af folkeskolens prøver i prøveterminen december-januar 2020/21 som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 1572 af 5/11 2020
Midlertidige foranstaltninger ved prøveafholdelse i vinterterminen 2020/21 i de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 1518 af 27/10 2020
Aflysning af introduktionskurser og brobygning med fysisk fremmøde i skoleåret 2020/21 (Nødbrobygningsbekendtgørelsen) – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 1512 af 26/10 2020
Aflysning af introduktionskurser og brobygning med fysisk fremmøde i skoleåret 2020/21 – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 1503 af 19/10 2020
Måling af elevers trivsel i forberedende grunduddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1464 af 8/10 2020
Visse midlertidige foranstaltninger for folkehøjskoleområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 – Kulturministeriet

Bek. 1452 af 6/10 2020
Midlertidige foranstaltninger ved grundforløbets afslutning i skoleåret 2020/21 på de treårige gymnasiale uddannelser som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 1228 af 22/8 2020
Midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af covid-19 foranstaltninger (Nødprocedurebekendtgørelsen) – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 1229 af 22/8 2020
Visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 (Eud-nødbekendtgørelsen) – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 1124 af 3/7 2020
Kompensation for merudgifter i dagtilbud mv. i 2020, der som følge af covid-19 er forbundet med genåbning heraf – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 988 af 26/6 2020
Tilskud til institutioner for forberedende grunduddannelse til initiativer for sårbare unge som følge af covid-19 – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 863 af 12/6 2020
Bedre adgang til skolepraktik i 2020 i erhvervsuddannelserne – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 640 af 19/5 2020
Økonomiske kompensationsordninger m.v. på børne- og undervisningsområdet som følge af covid-19 – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 639 af 18/5 2020
Aflysning af visse sygeprøver i sygeprøveterminen i forlængelse af skoleåret 2019/20 som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 629 af 15/5 2020
Nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 616 af 3/5 2020
Tilbudsportalen – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 501 af 23/4 2020
Aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen, de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 410 af 13/4 2020
Aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger vedrørende prøver i forberedende grunduddannelse, forberedende voksenuddannelse og kombineret ungdomsuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 320 af 30/3 2020
Visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19 – Kulturministeriet

Bek. 1542 af 19/12 2019
Dagtilbud – Børne- og Undervisningsministeriet

Skr. 10179 af 21/12 2018
Orientering om ændring af dagtilbudsloven – lov nr. 1529 af 18. december 2018 om obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder – Børne- og Socialministeriet

Skr. 10180 af 21/12 2018
Orientering om ændring af dagtilbudsloven – lov nr. 1528 af 18. december 2018 om bedre fordeling i daginstitutioner – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1416 af 3/12 2018
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde – Kulturministeriet

Bek. 968 af 28/6 2018
Pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer – Børne- og Socialministeriet

Medd. 9624 af 22/6 2018
Omlægning af særlige dagtilbud efter servicelovens § 32 – Børne- og Socialministeriet

Skr. 9669 af 22/6 2018
Ændring af dagtilbudsloven - Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.) – Børne- og Socialministeriet

Bek. 77 af 12/1 2018
Forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1309 af 29/11 2017
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer og foreninger – Børne- og Socialministeriet

Bek. 994 af 21/8 2017
Vedtægt for Danmarks Evalueringsinstitut – Undervisningsministeriet

Bek. 978 af 11/8 2017
Kommunalbestyrelsens opkrævning af tilbagebetalingskrav efter dagtilbudslovens § 93, stk. 3 – Børne- og Socialministeriet

Skr. 9598 af 16/5 2017
Ændring af dagtilbudsloven - Lov nr. 427 af 3. maj 2017 om udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10003 af 10/10 2016
Indhentelse af børneattest på Kulturministeriets område – Kulturministeriet

Bek. 1125 af 11/8 2016
Indhentelse af børneattest ved ansættelse af personale m.v. i ungdomsbrandkorps – Forsvarsministeriet

Bek. 407 af 4/5 2016
Indhentelse af børneattest i de adoptionsformidlende organisationer – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 404 af 21/4 2016
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder m.v. under Kirkeministeriets ressort – Kirkeministeriet

Bek. 1111 af 17/9 2015
Fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge – Børne-, Undervisnings- og Ligestillingsministeriet

Vejl. 9109 af 27/2 2015
Dagtilbud m.v. – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 195 af 24/2 2015
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i erhvervsvirksomheder inden for Erhvervs- og Vækstministeriets ressortområde – Erhvervs- og Vækstministeriet

Bek. 1580 af 27/12 2014
Medielicens – Kulturministeriet

Bek. 494 af 21/5 2014
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i skoler, fritids- og klubtilbud – Undervisningsministeriet

Bek. 99 af 27/1 2014
Opkrævning og regulering af forældrebetaling for en plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge – Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Bek. 1587 af 19/12 2013
Undtagelse fra journaliseringspligten i sager om politiets videregivelse af oplysninger og udstedelse af straffeattester, børneattester samt fuldstændige udskrifter – Justitsministeriet

Skr. 9382 af 8/7 2013
Offentliggørelse af pjecer vedr. reglerne for enlige/samlevende og orientering om Ombudsmandens retningslinjer for god sagsbehandling i sager om socialt bedrageri af 14. marts 2013 – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 1367 af 20/12 2012
Et Børneråd – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 519 af 30/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af naturformidlere eller lignende – Miljøministeriet

Bek. 487 af 25/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personale i den kommunale sundhedstjeneste, personale på børneafdelinger og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger på sygehuse, private hospitaler og klinikker samt praktiserende børne- og ungdomspsykiatere, børnelæger og psykologer – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 485 af 24/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, virksomheder m.v. inden for Transportministeriets ressortområde – Transportministeriet

Bek. 483 af 23/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer, der inden for Justitsministeriets ressortområde skal have kontakt med børn under 15 år – Justitsministeriet

Skr. 9575 af 25/10 2010
Medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger – Sundhedsstyrelsen

Skr. 9036 af 29/1 2010
Revideret vejledningstekst vedr. lukkedage – Indenrigs- og Socialministeriet

Bek. 212 af 27/3 2008
Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker – Beredskabsstyrelsen

Bek. 174 af 25/2 2008
Brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker – Forsvarsministeriet

Bek. 1487 af 12/12 2007
Særlige krav til busser – Trafikstyrelsen

Bek. 1033 af 20/8 2007
Forældrebestyrelser i særlige dagtilbud – Socialministeriet

Bek. 1034 af 20/8 2007
Tilskud til ophold i særlige dagtilbud og særlige klubtilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne – Socialministeriet

Bek. 1384 af 12/12 2006
Fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister – Socialministeriet

Cirk. 167 af 13/10 1998
Indkaldelse af sager om daginstitutioner og skolefritidsordninger til By- og Boligministeriet – By- og Boligministeriet

Vejl. 15013 af 29/3 1996
Bekæmpelse af hovedlus hos børn i daginstitutioner og skoler – Sundhedsstyrelsen

Vejl. 15485 af 1/10 1983
Små børns udendørsophold i kulde – Sundhedsstyrelsen