Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Dagtilbud

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1690 af 11/12 2023
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og barnets lov i frivillige sociale organisationer og foreninger – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1465 af 5/12 2023
Forældrebestyrelser i særlige dagtilbud – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1192 af 26/9 2023
Indtægtsgrænser for økonomisk fripladstilskud i dag-, fritids- og klubtilbud – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 554 af 23/5 2023
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse i institutioner inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets ressortområde – Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bek. 61 af 19/1 2023
Tilbudsportalen (Tilbudsportalbekendtgørelsen) – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1211 af 29/8 2022
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde – Kulturministeriet

Bek. 1126 af 4/7 2022
Indhentelse af børneattest ved privat indkvartering af udlændinge – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1056 af 28/6 2022
Visse regler om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog af fordrevne børn og unge fra Ukraine – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Vejl. 9657 af 23/6 2022
Opgørelse af normeringer i daginstitutioner – Børne- og Undervisningsministeriet)

Bek. 926 af 21/6 2022
Opgørelse af normeringer i daginstitutioner (Nomeringsbekendtgørelsen) – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 580 af 9/5 2022
Råd på det sociale område – Social- og Ældreministeriet

Bek. 187 af 24/1 2022
Visse midlertidige foranstaltninger for folkehøjskoleområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 – Kulturministeriet

Skr. 9054 af 20/1 2022
Orientering om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.) – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 2058 af 15/11 2021
Dagtilbud (Dagtilbudsbekendtgørelsen) – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1783 af 8/9 2021
Nødpasning (Nødpasningsbekendtgørelsen) – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 1384 af 24/6 2021
Dataindberetninger på dagtilbudsområdet – It og Læringsstyrelsen

Bek. 892 af 12/5 2021
Fravigelse af regler fastsat på bekendtgørelsesniveau på dagtilbudsområdet i henhold til lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 893 af 12/5 2021
Fravigelse af regler fastsat på bekendtgørelsesniveau på folkeskoleområdet i henhold til lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 894 af 12/5 2021
Offentliggørelse af kommunernes beslutninger efter lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 1927 af 10/12 2020
Krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1926 af 9/12 2020
Fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1512 af 26/10 2020
Aflysning af introduktionskurser og brobygning med fysisk fremmøde i skoleåret 2020/21 – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 1503 af 19/10 2020
Måling af elevers trivsel i forberedende grunduddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Skr. 10179 af 21/12 2018
Orientering om ændring af dagtilbudsloven – lov nr. 1529 af 18. december 2018 om obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder – Børne- og Socialministeriet

Skr. 10180 af 21/12 2018
Orientering om ændring af dagtilbudsloven – lov nr. 1528 af 18. december 2018 om bedre fordeling i daginstitutioner – Børne- og Socialministeriet

Bek. 968 af 28/6 2018
Pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer – Børne- og Socialministeriet

Medd. 9624 af 22/6 2018
Omlægning af særlige dagtilbud efter servicelovens § 32 – Børne- og Socialministeriet

Skr. 9669 af 22/6 2018
Ændring af dagtilbudsloven - Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.) – Børne- og Socialministeriet

Bek. 77 af 12/1 2018
Forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge – Sundhedsstyrelsen

Bek. 994 af 21/8 2017
Vedtægt for Danmarks Evalueringsinstitut – Undervisningsministeriet

Bek. 978 af 11/8 2017
Kommunalbestyrelsens opkrævning af tilbagebetalingskrav efter dagtilbudslovens § 93, stk. 3 – Børne- og Socialministeriet

Skr. 9598 af 16/5 2017
Ændring af dagtilbudsloven - Lov nr. 427 af 3. maj 2017 om udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10003 af 10/10 2016
Indhentelse af børneattest på Kulturministeriets område – Kulturministeriet

Bek. 1125 af 11/8 2016
Indhentelse af børneattest ved ansættelse af personale m.v. i ungdomsbrandkorps – Forsvarsministeriet

Bek. 407 af 4/5 2016
Indhentelse af børneattest i de adoptionsformidlende organisationer – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 404 af 21/4 2016
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder m.v. under Kirkeministeriets ressort – Kirkeministeriet

Vejl. 9109 af 27/2 2015
Dagtilbud m.v. – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 195 af 24/2 2015
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i erhvervsvirksomheder inden for Erhvervs- og Vækstministeriets ressortområde – Erhvervs- og Vækstministeriet

Bek. 494 af 21/5 2014
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i skoler, fritids- og klubtilbud – Undervisningsministeriet

Bek. 99 af 27/1 2014
Opkrævning og regulering af forældrebetaling for en plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge – Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Bek. 1587 af 19/12 2013
Undtagelse fra journaliseringspligten i sager om politiets videregivelse af oplysninger og udstedelse af straffeattester, børneattester samt fuldstændige udskrifter – Justitsministeriet

Skr. 9382 af 8/7 2013
Offentliggørelse af pjecer vedr. reglerne for enlige/samlevende og orientering om Ombudsmandens retningslinjer for god sagsbehandling i sager om socialt bedrageri af 14. marts 2013 – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 519 af 30/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af naturformidlere eller lignende – Miljøministeriet

Bek. 487 af 25/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personale i den kommunale sundhedstjeneste, personale på børneafdelinger og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger på sygehuse, private hospitaler og klinikker samt praktiserende børne- og ungdomspsykiatere, børnelæger og psykologer – Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Bek. 485 af 24/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, virksomheder m.v. inden for Transportministeriets ressortområde – Transportministeriet

Bek. 483 af 23/5 2012
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer, der inden for Justitsministeriets ressortområde skal have kontakt med børn under 15 år – Justitsministeriet

Skr. 9575 af 25/10 2010
Medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger – Sundhedsstyrelsen

Skr. 9036 af 29/1 2010
Revideret vejledningstekst vedr. lukkedage – Indenrigs- og Socialministeriet

Bek. 1487 af 12/12 2007
Særlige krav til busser – Trafikstyrelsen

Bek. 1384 af 12/12 2006
Fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister – Socialministeriet

Vejl. 15485 af 1/10 1983
Små børns udendørsophold i kulde – Sundhedsstyrelsen