Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Ældre

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 2430 af 14/12 2021
Den centrale refusionsordning efter lov om social service – Social- og Ældreministeriet

Bek. 112 af 29/1 2021
Seniorjob – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 70 af 21/1 2019
Værdighedspolitikker for ældreplejen – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 721 af 13/6 2016
Normalvedtægter for en selvejende almen ældreboliginstitution – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 350 af 30/3 2012
Undtagelse fra forbud mod forskelsbehandling på grund af alder og handicap – Forsvarsministeriet

Vejl. 40 af 11/5 2011
Ældreråd – Socialministeriet

Skr. 9015 af 25/1 2008
Forhøjelse af maksimumsbeløbet for almene ældreboliger – Velfærdsministeriet

Vejl. 10409 af 20/12 2007
Patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger – Sundhedsstyrelsen

Bek. 846 af 26/7 2006
Driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer – Indenrig- og Sundhedsministeriet

Bek. 644 af 15/6 2006
Omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger – Socialministeriet

Vejl. 103 af 16/9 2003
Omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger - Erhvervs- og Boligstyrelsen

Bek. 190 af 20/3 1990
Administration af ældreboliger – By- og Boligministeriet