Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Bekendtgørelse om folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer i skoleåret 2023/2024

Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsens bekendtgørelse nr. 170 af 21/2 2023.

I medfør af § 14, stk. 7, 1. pkt., og § 19 f, stk. 3, 1. pkt., i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1396 af 5. oktober 2022, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, nr. 15, i bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2022 om delegation til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet af adgang til udstedelse af bekendtgørelser:

Prøvetermin december/januar 2023/2024

§ 1. Folkeskolens skriftlige prøver afholdes i dagene, fredag den 1. december, mandag den 4. december, tirsdag den 5. december, onsdag den 6. december, torsdag den 7. december, fredag den 8. december, mandag den 11. december, tirsdag den 12. december og onsdag den 13. december 2023.

Stk. 2. De mundtlige og praktiske prøver i 8., 9. og 10. klasse afholdes i perioden tirsdag den 2. januar til fredag den 19. januar 2024.

Stk. 3. Prøvekarakterer for den enkelte elev i 8., 9. og 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Styrelsen for It og Læring senest fredag den 26. januar 2024.

Prøvetermin maj/juni 2024

§ 2. Folkeskolens skriftlige prøver afholdes i dagene torsdag den 2. maj, fredag den 3. maj, mandag den 6. maj, tirsdag den 7. maj, onsdag den 8. maj, mandag den 13. maj, tirsdag den 14. maj og onsdag den 15. maj 2023.

Stk. 2. De mundtlige og praktiske prøver i 8., 9. og 10. klasse afholdes i perioden torsdag den 23. maj til onsdag den 26. juni 2024, jf. dog stk. 3 og stk. 4.

Stk. 3. Der må ikke afholdes mundtlige og praktiske prøver i 9. og 10. klasse fredag den 14. juni 2024.

Stk. 4. De obligatoriske mundtlige og praktiske prøver i 9. klasse samt de mundtlige prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være afsluttet senest fredag den 21. juni 2024.

Stk. 5. Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Styrelsen for It og Læring senest fredag den 21. juni 2024. Øvrige prøvekarakterer skal være indberettet senest onsdag den 26. juni 2024.

Skolernes tilrettelæggelse af mundtlige og praktiske prøver

§ 3. De mundtlige og praktiske prøver skal på de enkelte skoler lægges så sent som muligt i de angivne perioder, så prøverne griber mindst muligt ind i den almindelige undervisning.

Fravigelse af bekendtgørelsen

§ 4. Børne- og Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde godkende fravigelser fra bekendtgørelsen.

Ikrafttræden

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. februar 2023.

Til toppen