Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sindslidende

Vejledning om notatpligt for den faste vagt for patienter, der er tvangsfikseret med bælte

Sundhedsministeriets vejledning nr. 9285 af 4/3 2022.

Denne vejledning knytter sig til § 16, i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 185 af 1. februar 2022 (herefter ”psykiatriloven”).

Til toppen

1. Indledende om den faste vagt for patienter, der er tvangsfikseret med bælte

Det fremgår af psykiatrilovens § 16, stk. 1, at en patient, der er tvangsfikseret med bælte, skal have en fast vagt.

Det fremgår psykiatrilovens § 16, stk. 2, at den faste vagt skal udarbejde en objektiv beskrivelse af patientens aktuelle tilstand, mens patienten er tvangsfikseret med bælte. Der er ikke tale om en sundhedsfaglig beskrivelse af patientens tilstand. Beskrivelsen er således ikke sammenligelig med den lægelige vurdering af patienten, og betragtes ikke som et alternativ hertil.

Det overordnede formål med udarbejdelsen af notatet er sikre, at bæltefikseringen af patienten ikke udtrækkes i længere tid end højest nødvendigt. Notatet kan fungere som et redskab for den ansvarlige læge, som skal foretage den lægelige vurdering af patienten, herunder særligt om patienten kan løsnes fra bæltefikseringen. Derudover kan notatet anvendes i forbindelse med en klagesag, hvis patienten ønsker at klage over bæltefikseringen.

Til toppen

2. Retningslinjer for indholdet af notatet om patientens tilstand

Den faste vagt skal i forbindelse med den kontinuerlige overvågning af patienten der er tvangsfikseret med bælte, udarbejde et notat om patientens aktuelle tilstand.

Det betyder, at den faste vagt skal observere patientens adfærd, mens patienten er bæltefikseret. Der stilles med denne vejledning ikke nye krav til den faste vagts uddannelses- og kompetencemæssige baggrund. Der er derfor heller ikke nødvendigvis tale om en sundhedsfaglig vurdering af patientens tilstand, men under alle omstændigheder en objektiv beskrivelse af patientens opførsel, f.eks. om patienten ligger stille eller er fysisk urolig.

Den faste vagt skal i et dertilhørende skema notere den faste vagts observationer af patienten samt tidspunktet for observationen. Den faste vagt skal endvidere notere tidspunktet for det lægelige tilsyn. Der er ikke formkrav til skemaet. Ministeriet har vedlagt et eksempel på et skema i bilag 1. Det anbefales at anvende de beskrivelser af patienten, som fremgår af skemaet.

Den faste vagt skal som minimum gøre notat hvert 15. minut, og så ofte som forholdene tilsiger det.

Til toppen

3. Udarbejdelse af notatet

Notatet skal oprettes i forbindelse med iværksættelsen af bæltefikseringen af patienten. Der skal anvendes ét notat pr. begyndt time. Det betyder således, at der skal tilføjes minimum fire observationer pr. notat.

Den faste vagt skal præsentere observationerne i notatet til den ansvarlige læge i forbindelse med den lægelige vurdering af patienten. Hvis den faste vagt vurderer at der ikke er behov for at opretholde bæltefikseringen, skal den faste vagt hurtigst muligt og uden ugrundet ophold sørge for at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at bæltefikseringen bliver bragt til ophør.

Hvis den faste vagt afløses af en anden fast vagt, skal den afløsende faste vagt som udgangspunkt fortsætte med at anvende det samme notat.

Såfremt patienten kortvarigt løsnes fra bælte i højest 15 minutter (ved toiletbesøg eller lignende) skal dette også noteres i notatet.

Notatet skal således først afsluttes, når den påbegyndte time er afsluttet, eller hvis bæltefikseringen bringes til ophør.

Notatet skal tilføjes patientens journal.

Til toppen

Bilag 1 – Skema til brug for den faste vagts udarbejdelse af notat om patientens tilstand

Hospital / afdeling

 

 

 

 

 

 

Journalnummer: ______________

Patientens for- og efternavn: __________________________

Patientens cpr-nummer: ______________________

Dato og tidspunkt for iværksættelse af bæltefiksering: _____________________

 

 

 

 

Beskrivelse af patientens aktuelle tilstand

 

 

Sæt kryds

 

 

Tids-

 

punkt

 

 

Supplerende bemærkninger (diverse observationer eller hvis bælte løsnes kortvarigt ved toiletbesøg m.v. i højst 15 minutter)

 

 

1. Fysisk aktivitets-

 

niveau

 

 

Patienten er meget fysisk urolig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patienten er fysisk urolig i mindre grad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patienten ligger roligt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patienten er faldet i søvn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af patientens aktuelle tilstand

 

 

Sæt kryds

 

 

Tids-

 

punkt

 

 

Evt. supplerende beskrivelser

 

 

2. Aggressions-

 

niveau og stemme-

 

føring

 

 

Patienten fremkommer med trusler (f.eks. trusler om vold)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patienten indgår i samtale med aggressiv stemmeføring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patienten indgår i samtale med normal stemmeføring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af patientens aktuelle tilstand

 

 

Sæt kryds

 

 

Tids-

 

punkt

 

 

Evt. supplerende beskrivelser

 

 

3. Stemmeleje

 

 

Patienten råber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patienten taler vedvarende med høj stemme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patienten er ophørt med at råbe og taler i et normalt stemmeleje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patienten forholder sig tavst ved forsøg på samtale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre relevante beskrivelser af patientens tilstand som ikke allerede er beskrevet i skemaet

 

 

Tidspunkt

 

 

Beskrivelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidspunkt for de lægelige vurderinger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast vagt

 

 

Tidspunkt for start/afslutning af vagt

 

 

Navn på den faste vagt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen