Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Satsvejledning 2023

Udlændinge- og Integrationsministeriets vejledning nr. 10253 af 18/11 2022.

TABEL 1: Integrationsloven – Grundtilskud i introduktionsperioden og tilskud for uledsagede mindreårige

TABEL 1: Integrationsloven – Grundtilskud i introduktionsperioden og tilskud for uledsagede mindreårige

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Grundtilskud i introduktionsperioden (lovens § 45, stk. 4, 1. pkt.)

 

 

3.030

 

 

2.

 

 

Tilskud for mindreårige, uledsagede flygtninge (lovens § 45, stk. 8, 1. pkt.)

 

 

10.074

Til toppen

TABEL 2: Integrationsloven – Rådighedsbeløb for driftsrefusion for udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammer, introduktionsprogrammer og introduktionsforløb

TABEL 2: Integrationsloven – Rådighedsbeløb for driftsrefusion for udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammer, introduktionsprogrammer og introduktionsforløb

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Rådighedsbeløb for refusion af udgifter til selvforsørgelses og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet (lovens § 45, stk. 5, 3. pkt.)

 

 

40.559

Til toppen

TABEL 3: Integrationsloven – Resultattilskud for selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet

TABEL 3: Integrationsloven – Resultattilskud for selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Resultattilskud for ordinær beskæftigelse inden for 3 år (lovens § 45, stk. 9, nr. 1, 1. led)

 

 

86.063

 

 

2.

 

 

Resultattilskud for ordinær beskæftigelse inden for 4. eller 5. år (lovens § 45, stk. 9, nr. 1, 2. led)

 

 

57.374

 

 

3.

 

 

Resultattilskud for studie- og kompetencegivende uddannelse inden for 3 år (lovens § 45, stk. 9, nr. 2, 1. led)

 

 

86.063

 

 

4.

 

 

Resultattilskud for studie- og kompetencegivende uddannelse inden for 4. eller 5. år (lovens § 45, stk. 9, nr. 2, 2. led)

 

 

57.374

 

 

5.

 

 

Resultattilskud for bestået danskprøve (lovens § 45, stk. 9, nr. 3 og 4)

 

 

36.720

Til toppen

TABEL 4: Integrationsloven – Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder

TABEL 4: Integrationsloven – Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Maksimal betaling for enlige med og uden børn

 

 

2.467

 

 

2.

 

 

Maksimal betaling for par uden børn

 

 

4.520

 

 

3.

 

 

Maksimal betaling for par med et, to eller tre børn

 

 

4.932

 

 

4.

 

 

Maksimal betaling for par med fire eller flere børn

 

 

5.343

Til toppen

TABEL 5: Integrationsloven - Sanktion ved manglende underskrift på en opholds- og selvforsørgelseserklæring

TABEL 5: Integrationsloven - Sanktion ved manglende underskrift på en opholds- og selvforsørgelseserklæring – (lovens § 52, stk. 3)

 

 

kr. pr. prøve

 

 

1.

 

 

Under 30 år og bor hos en eller begge forældre (lovens § 52, stk. 3, nr. 1)

 

 

600

 

 

2.

 

 

Fyldt 30 år og udeboende under 30 år der ikke bor hos en eller begge forældre (lovens § 52, stk. 3, nr. 2)

 

 

1.200

 

 

3.

 

 

Forsørgere der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven (lovens § 52, stk. 3, nr. 3)

 

 

1.950

 

 

4.

 

 

Forsørgere der har erhvervet ret til ekstra børnetilskud (lovens § 52, stk. 3, nr. 4)

 

 

2.250

Til toppen

TABEL 6: Repatrieringsloven

TABEL 6: Repatrieringsloven

 

 

kr. én gang

 

 

1.

 

 

Maksimal udgift til transport af personlige ejendele eller køb af personlig bohave i hjemlandet (lovens § 7 a, stk. 1, nr. 2)

 

 

33.088

 

 

2.

 

 

Udgifter til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv (lovens § 7 a, stk. 1, nr. 3)

 

 

17.435

 

 

3.

 

 

Hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland (lovens § 7 a, stk. 1, nr. 4)

 

 

 

 

a. Pr. person, der er fyldt 18 år

 

 

150.598

 

 

 

b. Pr. person, der ikke er fyldt 18 år

 

 

45.931

 

 

4.

 

 

Udgifter til køb af erhvervsudstyr (lovens § 7 a, stk. 1, nr. 5)

 

 

17.435

 

 

5.

 

 

Udgifter til transport af erhvervsudstyr (lovens § 7 a, stk. 1, nr. 5)

 

 

22.517

 

 

6.

 

 

Udgifter til sygeforsikring i hjemlandet eller det tidligere opholdsland til personer, der er fyldt 18 år (lovens § 7 a, stk. 1, nr. 6)

 

 

8.437

 

 

7.

 

 

Udgifter til medbragte hjælpemidler (lovens § 7 a, stk. 1, nr. 8)

 

 

7.358

 

 

8.

 

 

Udgifter til skolegang til skolesøgende børn, der på tidspunktet for repatriering er fyldt 5 år (lovens § 7 a, stk. 1, nr. 9)

 

 

562

 

 

9.

 

 

Del af hjælp til etablering, der udbetales ved tilbagevenden (lovens § 7 a, stk. 2)

 

 

 

 

a. Pr. person, der er fyldt 18 år

 

 

60.238

 

 

 

b. Pr. person, der ikke er fyldt 18 år

 

 

18.372

 

 

10.

 

 

Udgifter til behandling (lovens § 7 a, stk. 4)

 

 

8.437

 

 

11.

 

 

Maksimal udgift til anskaffelse af nationalitetspas m.v. (lovens § 7 a, stk. 1, nr. 10)

 

 

11.029

 

 

12.

 

 

Resultattilskud ifm. repatriering af udlændinge (lovens § 13, stk. 2)

 

 

28.125

Til toppen

TABEL 7: Bekendtgørelse om hjemrejsestøtte

TABEL 7: Bekendtgørelse om hjemrejsestøtte

 

 

kr. én gang

 

 

1.

 

 

Maksimal udgift til transport af personlige ejendele eller køb af personlig bohave i hjemlandet (bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 2)

 

 

33.088

 

 

2.

 

 

Udgifter til transport af udstyr, der er nødvendig for udlændingens eller dennes families erhverv (bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 3)

 

 

17.435

 

 

3.

 

 

Hjælp til etablering i hjemlandet, det tidligere opholdsland eller et land, hvortil den pågældende har nær familiemæssig tilknytning (bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 4)

 

 

 

 

a. Pr. person, der er fyldt 18 år

 

 

150.598

 

 

 

b. Pr. person, der ikke er fyldt 18 år

 

 

45.931

 

 

4.

 

 

Udgifter til køb af erhvervsudstyr (bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 5)

 

 

17.435

 

 

5.

 

 

Udgifter til transport af erhvervsudstyr (bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 5)

 

 

22.517

 

 

6.

 

 

Udgifter til sygeforsikring i hjemlandet, det tidligere opholdsland eller et land, hvortil den pågældende har nær familiemæssig tilknytning, til personer, der er fyldt 18 år (bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 6)

 

 

8.437

 

 

7.

 

 

Udgifter til medbragte hjælpemidler (bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 8)

 

 

7.358

 

 

8.

 

 

Udgifter til skolegang til skolesøgende børn, der på tidspunktet for hjemrejsen er fyldt 5 år (bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 9)

 

 

562

 

 

9.

 

 

Maksimal udgift til anskaffelse af nationalitetspas m.v. (bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 10)

 

 

11.029

 

 

10.

 

 

Del af hjælp til etablering, der udbetales ved tilbagevenden (bekendtgørelsens § 7, stk. 2)

 

 

 

 

a. Pr. person, der er fyldt 18 år

 

 

60.238

 

 

 

b. Pr. person, der ikke er fyldt 18 år

 

 

18.372

 

 

11.

 

 

Udgifter til behandling (bekendtgørelsens § 7, stk. 4)

 

 

8.437

Til toppen

TABEL 8: Lov om aktiv socialpolitik – Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

TABEL 8: Lov om aktiv socialpolitik – Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, forsørger, enlige (lovens § 22, stk. 2, nr. 1)

 

 

12.699

 

 

2.

 

 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, forsørger, gift (lovens § 22, stk. 2, nr. 2)

 

 

8.886

 

 

3.

 

 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, fyldt 30 år og udeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 3)

 

 

6.350

 

 

4.

 

 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, hjemmeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 4)

 

 

2.735

Til toppen

TABEL 9: Lov om aktiv socialpolitik – Omregningssats for indtægterne fra personer uden fastsat arbejdstid og selvstændige til beregning af beskæftigelseskravet

TABEL 9: Lov om aktiv socialpolitik – Omregningssats for indtægterne fra personer uden fastsat arbejdstid og selvstændige til beregning af beskæftigelseskravet

 

 

Omregningssats

 

 

1.

 

 

Omregningssats (lovens § 13 f, stk. 15)

 

 

129,70

Til toppen

TABEL 10: Lov om aktiv socialpolitik – Danskbonus

TABEL 10: Lov om aktiv socialpolitik – Danskbonus

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Dansk bonus (lovens § 22, stk. 4)

 

 

1.652

Til toppen

TABEL 11: Lov om aktiv socialpolitik – Kontanthjælpslofter for ydelsesmodtagere

TABEL 11: Lov om aktiv socialpolitik – Kontanthjælpslofter for ydelsesmodtagere

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 1)

 

 

12.650

 

 

2.

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 2)

 

 

12.475

 

 

3.

 

 

Gifte/samlevende, ikke forsørgere (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 3)

 

 

9.668

 

 

4.

 

 

Enlige, forsørger, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 4)

 

 

15.043

 

 

5.

 

 

Enlige, forsørger, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 5)

 

 

15.433

 

 

6.

 

 

Enlige, ikke forsørger (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 6)

 

 

10.427

 

 

Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og som ikke opfylder 225-timers kravet (ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4)

 

 

 

1.

 

 

Ej omfattet af timekrav, forsørger, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 1)

 

 

9.622

 

 

2.

 

 

Ej omfattet af timekrav, forsørger, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 2)

 

 

9.694

 

 

3.

 

 

Ej omfattet af timekrav, ikke forsørger (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 3)

 

 

6.466

 

 

4.

 

 

Omfattet af timekrav, forsørger, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 4)

 

 

7.752

 

 

5.

 

 

Omfattet af timekrav, forsørger, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 5)

 

 

7.825

 

 

6.

 

 

Omfattet af timekrav, ikke forsørger (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 6)

 

 

5.726

 

 

Ægtefælleberegning – 225 timers-regel

 

 

 

1.

 

 

Forsørgere (lovens § 26, stk. 5-8)

 

 

15.874

 

 

2.

 

 

Ikke-forsørgere (lovens § 26, stk. 5-8)

 

 

11.944

Til toppen

TABEL 12: Lov om aktiv socialpolitik, § 35, stk. 4, sanktion pr. dag – fradrag i ydelse

TABEL 12: Lov om aktiv socialpolitik, § 35, stk. 4, sanktion pr. dag – fradrag i ydelse

 

 

kr. pr. dag

 

 

1.

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.751 kr.

 

 

200

 

 

2.

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.751 kr. og højst 10.144 kr.

 

 

400

 

 

3.

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 10.144 kr. og højst 13.803 kr.

 

 

650

 

 

4.

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.803 kr.

 

 

750

Til toppen

TABEL 13: Lov om aktiv socialpolitik, § 35, stk. 5, sanktion pr. hændelse – nedsættelse af ydelse

TABEL 13: Lov om aktiv socialpolitik, § 35, stk. 5, sanktion pr. hændelse – nedsættelse af ydelse

 

 

kr. pr. hændelse

 

 

1.

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.751 kr.

 

 

600

 

 

2.

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.751 kr. og højst 10.144 kr.

 

 

1.200

 

 

3.

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 10.144 kr. og højst 13.803 kr.

 

 

1.950

 

 

4.

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.803 kr.

 

 

2.250

Til toppen

TABEL 14: Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)

TABEL 14: Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Godtgørelse for personer, der forsørger eget barn i hjemmet med ret til ekstra børnetilskud (lovens § 10, stk. 3, nr. 1)

 

 

13.791

 

 

2.

 

 

Godtgørelse for personer, der forsørger eget barn i hjemmet uden ret til ekstra børnetilskud (lovens § 10, stk. 3, nr. 2)

 

 

9.652

 

 

3.

 

 

Godtgørelse for øvrige (lovens § 10, stk. 3, nr. 3)

 

 

6.897

 

 

4.

 

 

Godtgørelse for kost og logi (lovens § 10a, stk. 4)

 

 

500

Til toppen

TABEL 15: Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl.

TABEL 15: Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl.

 

 

kr. pr. prøve

 

 

1.

 

 

Prøve for selvstuderende i Dansk 1 (bekendtgørelsens § 11, stk. 2)

 

 

1.473

 

 

2.

 

 

Prøve for selvstuderende i Dansk 2 (bekendtgørelsens § 11, stk. 2)

 

 

1.473

 

 

3.

 

 

Prøve for selvstuderende i Dansk 3 (bekendtgørelsens § 11, stk. 2)

 

 

1.473

 

 

4.

 

 

Prøve for selvstuderende i Studieprøven, skriftlig del (bekendtgørelsens § 11, stk. 3)

 

 

883

 

 

5.

 

 

Prøve for selvstuderende i Studieprøven, mundtlig del (bekendtgørelsens § 11, stk. 3)

 

 

883

Til toppen