Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Boligstøtte & boligforhold

Bekendtgørelse om binding af godtgørelser efter § 54 i lov om boligforhold i Grundejernes Investeringsfond

Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 753 af 30/5 2022.

I medfør af § 54, stk. 4, i lov nr. 342 af 22. marts 2022 om boligforhold fastsættes:

§ 1. En ejers beslutning om at afsætte godtgørelsesbeløb for anvisningsret på ejendommens konto i Grundejernes Investeringsfond efter § 120 i lov om leje skal meddeles Grundejernes Investeringsfond og kommunalbestyrelsen inden udløbet af det år, hvori det første godtgørelsesbeløb, der er omfattet af beslutningen, er udbetalt.

Stk. 2. Beslutningen om afsætning skal angive, fra hvilket tidspunkt den er gældende. Beslutningen omfatter alle de godtgørelsesbeløb, der fra og med dette tidspunkt er eller måtte blive udbetalt i henhold til aftalen med kommunalbestyrelsen om erhvervelse af anvisningsret. Dog ophører pligten til at afsætte fremtidige godtgørelsesbeløb, såfremt en kommunalbestyrelse træffer beslutning om, at kommunen ikke længere skal være reguleret, jf. § 4, stk. 1, i lov om leje.

§ 2. Samtidig med underretning af Grundejernes Investeringsfond og kommunalbestyrelsen efter § 1, stk. 1, skal udbetalte godtgørelsesbeløb, der er omfattet af beslutningen, afsættes i Grundejernes Investeringsfond. Endnu ikke udbetalte godtgørelsesbeløb, der er omfattet af en beslutning efter § 1, skal afsættes i Grundejernes Investeringsfond samtidig med modtagelsen af beløbet.

Stk. 2. Det påhviler kommunalbestyrelsen, når den har modtaget meddelelse efter § 1, stk. 1, at underrette Grundejernes Investeringsfond om størrelsen af udbetalte godtgørelsesbeløb omfattet af beslutningen. Endnu ikke udbetalte godtgørelsesbeløb, der er omfattet af en beslutning efter § 1, skal kommunalbestyrelsen give Grundejernes Investeringsfond meddelelse om samtidig med, at beløbet udbetales til ejendommens ejer.

§ 3. Reglerne i bekendtgørelse om binding af afsætningsbeløb i Grundejernes Investeringsfond, om indberetning af vedligeholdelsesregnskab og om administrationsgebyr finder tilsvarende anvendelse, når godtgørelsesbeløb for kommunal anvisningsret afsættes på ejendommens konto i Grundejernes Investeringsfond efter § 120 i lov om leje.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 359 af 11. maj 1994 om binding af godtgørelser efter § 4 i lov om kommunal anvisningsret i Grundejernes Investeringsfond ophæves.

Til toppen