Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Bekendtgørelse om boligkravslisten for ægtefællesammenføring

Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 1458 af 29/11 2022.

I medfør af § 9, stk. 7, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1205 af 25. august 2022, fastsættes:

§ 1. På boligkravslisten for ægtefællesammenføring optages et boligområde bestående af fysisk sammenhængende matrikelnumre, som i 2010 var ejet af almene boligafdelinger, med mindst 1.000 beboere, og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

1) Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.

2) Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet over de seneste 2 år.

3) Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct. Der indgår alene uddannelser, som er gennemført eller godkendt i Danmark.

4) Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

§ 2. De boligområder, der pr. 1. december 2022 er optaget på boligkravslisten for ægtefællesammenføring, svarer til de boligområder, der er optaget på den liste over udsatte boligområder, som udstedes af indenrigs- og boligministeren og offentliggøres på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside den 1. december 2022.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 2177 af 25. november 2021 om boligkravslisten for ægtefællesammenføring ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse i sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, inden den 1. december 2022, hvis den herboende persons bolig ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 2177 af 25. november 2021. For disse sager finder bekendtgørelse nr. 2177 af 25. november 2021 anvendelse.

Stk. 4. Uanset at udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, inden den 1. december 2022, finder bekendtgørelsen anvendelse, hvis den herboende persons bolig ligger i et boligområde, der ikke er omfattet af bekendtgørelsen.

Til toppen