Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Boligstøtte & boligforhold

Bekendtgørelse om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2023

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1409 af 17/10 2022.

I medfør af § 8, stk. 2, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 12. februar 2021, og § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1262 af 9. november 2018 om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Opreguleringsprocenten til brug for opgørelse af indkomst ved årsomregningen for 2023 udgør:

1) 3,0 pct. for pensionister, jf. § 2, stk. 3, i lov om individuel boligstøtte,

2) 1,95 pct. for alle modtagere af senior- og førtidspension og personer omfattet af § 2 b i lov om individuel boligstøtte og

3) 3,0 pct. for andre.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 2008 af 3. november 2021 om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2022 ophæves.

Til toppen