Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Boligstøtte & boligforhold

Bekendtgørelse om autoriserede standardblanketter for lejeaftaler

Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 1214 af 30/8 2022.

I medfør af § 14, stk. 4, i lov nr. 341 af 22. marts 2022 om leje og efter forhandling med landsomfattende sammenslutninger af henholdsvis grundejerforeninger og lejerforeninger fastsættes:

§ 1. Herved bekendtgøres den af Indenrigs- og Boligministeriet autoriserede standardblanket typeformular A, 10. udgave, af 1. september 2022, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme, jf. bilag 1. Typeformularen skal anvendes ved udlejning, hvor der anvendes blanketter, jf. lejelovens § 14.

§ 2. Standardblanketten samt en vejledning om udformning af standardblanketten kan findes på ministeriets hjemmeside.

§ 3. Som autoriseret standardblanket for beboelseslejemål anses endvidere blanketter, der med hensyn til indhold og opstilling er identiske med typeformular A, 10. udgave af 1. september 2022.

Stk. 2. Udarbejdes blanketten i overensstemmelse med denne bekendtgørelses bilag 2, anses blanketten for identisk med typeformular A, 10. udgave, af 1. september 2022, med hensyn til opstilling. Mindre fravigelser fra denne udformning, som ikke har betydning for blankettens indhold, medfører ikke, at autorisationen bortfalder. Sidestørrelse skal dog være A4, og sideantal for hhv. kontrakten og vejledningen må ikke fraviges.

Stk. 3. Eget logo kan anbringes på blankettens forside i øverste venstre hjørne indenfor de i vejledning om udformning af standardblanketten (bilag 2) anførte markeringer.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 790 af 15. juni 2015 om autoriserede standardblanketter for lejeaftaler ophæves.

Stk. 3. I perioden frem til den 1. januar 2023 anses den autoriserede standardblanket typeformular A, 9. udgave, jf. bekendtgørelse nr. 790 af 15. juni 2015, tillige for at være autoriseret. Det kan dog ikke heri aftales, at lejer ved lejemålets indgåelse skal betale forudbetalt leje, som overstiger den leje, som skal betales i perioden fra lejemålets opsiges af lejeren, indtil lejeforholdet ophører.

Til toppen

Bilag 1 – Lejekontrakt for beboelse

1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14

Til toppen

Bilag 2 – Udformning af blanketter

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Til toppen