Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsskader & erstatning

Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1033 af 28/5 2021.

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020, og § 7, stk. 1, nr. 1, i lov om arbejdsskadesikring i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 16. januar 2017, og efter indstilling fra Erhvervssygdomsudvalget, fastsættes:

§ 1. En sygdom kan anerkendes som erhvervssygdom, jf. lovenes § 7, stk. 1, nr. 1, hvis følgende generelle betingelser er opfyldt:

1) Den skadelige påvirkning skal have en styrke og tidsmæssig udstrækning, som efter medicinsk dokumentation kan forårsage sygdommen.

2) Sygdomsbilledet skal efter medicinsk dokumentation stemme overens med den skadelige påvirkning og sygdommen.

3) Sygdommen må ikke med overvejende sandsynlighed skyldes andre forhold end de erhvervsmæssige, jf. lovens § 8, stk. 1.

Stk. 2. Desuden skal særlige betingelser, der er nævnt under de enkelte punkter i fortegnelsen, jf. bilag 1, være opfyldt, se eventuelt stikordsregistret i bilag 2.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelsen anvendes fra den 1. juli 2021 ved afgørelsen af, om en sygdom, der er anmeldt fra 1. januar 2005, kan anerkendes som erhvervssygdom, herunder når sagen er genoptaget efter § 41 i lov om arbejdsskadesikring. For Grønland finder bekendtgørelsen anvendelse ved afgørelsen af, om en sygdom, der er anmeldt fra 1. januar 2011, kan anerkendes som erhvervssygdom, herunder når sagen er genoptaget efter § 46 i lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Stk. 3. Denne bekendtgørelse finder ligeledes anvendelse ved afgørelser, der er truffet før bekendtgørelsens ikrafttræden, og som er indbragt for Ankestyrelsen. Det gælder dog ikke, hvis bekendtgørelsen skærper de hidtidige betingelser for anerkendelse.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 1064 af 29. juni 2020 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 ophæves.

Til toppen

Bilag 1 – Fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

Punkt

 

 

Sygdom

 

 

Påvirkning

 

 

 

Gruppe A: Hoved

 

 

A. 1.

 

 

Støjbetinget hørenedsættelse (DLA professionalis)

 

 

Kraftig støj gennem flere år

 

 

A. 2.

 

 

Grå stær

 

 

Stråleenergi

 

 

A. 3.1.

 

 

Sukker- og melkaries, især på tændernes forflader (facialflader)

 

 

Mindst 5 års tandbelastende udsættelse i sukker- og melbranchen inden for 7 år

 

 

A. 3.2.

 

 

Tandslid af tredje eller fjerde grad af adskillige tænder i det permanente tandsæt, på tændernes tyggeflader og/eller fortændernes skærekant (abrasion)

 

 

Mindst 5 års tandbelastende produktionsarbejde med slibemiddel i luften inden for 7 år

 

 

 

Andre sygdomme i hoved og hjerne: Gruppe I, J og K Øjensygdom: Se også E. 5.2.

 

 

 

 

Gruppe B: Ryg, nakke-skulder og hofte

 

 

B. 1.

 

 

Kronisk lænderygsygdom med smerter (lumbago/iskias, lumbal diskusprolaps, degenerativ lænderygsygdom)

 

 

a. Rygbelastende løftearbejde med løft/træk opad af tunge genstande og en samlet daglig løftebelastning på mange tons i en længere årrække

 

b. Rygbelastende løftearbejde med almindeligt forekommende, ekstremt tunge og akavede enkeltløft og en samlet daglig løftebelastning på flere tons i en længere årrække

 

c. Rygbelastende plejearbejde med mange daglige håndteringer af voksne eller større handicappede børn i en længere årrække

 

d. Rygbelastende, daglig udsættelse for helkropsvibrationer fra kraftigt vibrerende køretøjer i en længere årrække

 

 

B. 2.

 

 

Kroniske nakke-skulder-smerter (cervikobrakialt syndrom)

 

 

Hurtigt gentagne bevægelser i skulder/overarm, eventuelt i kombination med nakkebøjning og/eller statisk belastning af nakke-skulderåget, i en længere årrække.

 

 

B. 3.

 

 

Slidgigt i begge hofteled (arthrosis coxae primaria bilateralis)

 

 

Hoftebelastende løftearbejde med mange tunge enkeltløft og en samlet daglig løftebelastning på flere tons i en lang årrække

 

 

 

Gruppe C: Arm og skulder

 

 

C. 1.

 

 

Seneskedehindebetændelse (tendovaginitis) og betændelseslignende forandringer i sene eller i væv omkring sene (tendinitis og peritendinitis)

 

 

Kraftfulde og repetitive (gentagne) arbejdsbevægelser, i kombination med en vurdering af håndens arbejdsstilling ved belastningen

 

 

C. 2.

 

 

Karpaltunnelsyndrom

 

 

a. Arbejde med kraftigt vibrerende håndværktøj i længere tid (hånd-armvibrationer)

 

b. En kombination af hurtigt gentagne, kraftfulde og/eller akavede, håndledsbelastende arbejdsbevægelser i længere tid

 

c. Arbejde med genstande, der medfører et direkte og vedvarende tryk på medianusnerven i karpaltunnellen i længere tid

 

d. Som komplikation til seneskedehindebetændelse på håndleddets bøjeside, der kan anerkendes efter erhvervssygdomsfortegnelsen

 

 

C. 3.1.

 

 

Hvide fingre (Raynaud’s syndrom, morbus Raynaud)

 

 

Arbejde med kraftigt vibrerende håndværktøj (hånd-armvibrationer)

 

 

C. 3.2.

 

 

Perifer neuropati i hånd/fingre (morbus alius nervorum periphericorum)

 

 

 

C. 3.3.

 

 

Slidgigt i albue eller håndled (arthrosis primaria/andre specificerede former for arthrose)

 

 

 

 

(Karpaltunnelsyndrom: C. 2)

 

 

 

C. 4.1.

 

 

Tennisalbue (epicondylitis lateralis)

 

 

a. Kraftfulde og repetitive (gentagne)

 

 

C. 4.2.

 

 

Golfalbue (epicondylitis medialis)

 

 

arbejdsbevægelser

 

b. Kraftfulde arbejdsbevægelser i akavede stillinger

 

c. Kraftfuldt statisk arbejde

 

 

C. 5.1.

 

 

Rotator cuff-syndrom/impingementsyndrom

 

 

a. Repetitive (gentagne) og

 

 

C. 5.2.

 

 

Symptomer fra eller forandringer i den lange bicepssene (bicepstendinit, tendinitis caput longum musculus bicipitis brachii)

 

 

kraftfulde skulderbevægelser, i kombination med en vurdering af armens stilling ved belastningen

 

b. Statisk løft af overarmen til omkring 60 grader eller mere

 

 

 

Andre sygdomme i armen: Gruppe I

 

 

 

 

Gruppe D: Ben

 

 

D. 1.

 

 

Slidgigt i knæled (arthrosis genus)

 

 

Knæliggende og/eller hugsiddende arbejde i mange år

 

 

D. 2.

 

 

Betændelseslignende forandringer i en slimsæk i knæ (bursitis) (Bursitis andre steder: J. 1)

 

 

Vedvarende, udefra kommende tryk i dagevis eller i en længere periode

 

 

D. 3.

 

 

Menisksygdom i knæleddet (laesio meniscus genus)

 

 

Arbejde i hugsiddende stilling under trange pladsforhold i dagevis eller i en længere periode

 

 

D. 4.

 

 

Springerknæ (jumpers knee, tendinitis/tendinosis patellaris)

 

 

Spring/løb med hyppige igangsætninger og opbremsninger (acceleration/deceleration) under bøjning og strækning af knæet

 

 

 

Gruppe E: Lunger og luftveje

 

 

E. 1.

 

 

Silicose

 

 

Kiselsyreanhydrid (indeholder blandt andet kvarts)

 

(for eksempel ved sandblæsning, jernstøbning og stenhugning)

 

 

E. 2.

 

 

Lungefibrose

 

 

Andre siliciumforbindelser

 

 

E. 3.1.

 

 

Lungeasbestose

 

 

Asbest (for eksempel ved arbejde med

 

 

E. 3.2.

 

 

Udbredt bindevævsdannelse i lungehinden med påvirket lungefunktion

 

 

isoleringsmaterialer af asbest, asbestcement (eternit), bremsebelægninger)

 

 

E. 3.3.

 

 

Pleurale plaques efter kendt asbesteksponering

 

 

 

E. 4.

 

 

Andre støvlunger (pneumokoniose), som ikke er omfattet af punkt E. 1. og E. 3.1.

 

 

 

 

Støv eller dampe fra aluminium eller dets forbindelser eller støv fra hårde metaller

 

 

E. 5.1.

 

 

Allergisk betændelse af næseslimhinden (rhinitis allergica)

 

 

Støv eller dampe fra:

 

a. Planter eller planteprodukter

 

 

E. 5.2.

 

 

Allergiske, betændelseslignende forandringer i øjets slimhinder (conjunktivitis allergica)

 

 

b. Dyr eller dyriske produkter

 

c. Enzymer, farvestoffer, persulfatsalte, kunstharpiks eller medikamenter og forstadier til disse

 

d. Isocyanater og visse anhydrider i

 

epoxyresiner

 

 

E. 6.

 

 

Lungesygdom efter organisk materiale (allergisk

 

alveolitis, luftfugtersyge og byssinosis; ”farmer’s lung”, ”mushroom worker´s lung” og

 

”bird breeder´s lung”)

 

 

Organiske materialer (for eksempel svampesporer, dyrisk protein o.l.)

 

 

E. 7.

 

 

Kronisk bronkitis/KOL

 

 

Dampe/gasser/støv og/eller røg i mange år

 

 

E. 8.

 

 

Astma (allergisk og ikke-allergisk)

 

 

Støv eller dampe fra:

 

 

 

a. Planter eller planteprodukter

 

 

 

b. Dyr eller dyriske produkter

 

 

 

c. Kemikalier og enzymer: farvestoffer, persulfatsalte, kunstharpiks, medikamenter og forstadier til disse, pesticider, akrylater, kloramin, kloramin-T, kvaternære ammonium forbindelser, formaldehyd, glutaraldehyd, isocyanater, visse anhydrider, epoxyresiner og enzymer

 

 

 

d. Metaller: krom og visse af dets forbindelser, kobolt, aluminium, nikkel, hårdmetal, platinsalte

 

 

 

 

E. 9.

 

 

Lungesygdom med nedsat lungefunktion af obstruktiv type

 

 

Isocyanater

 

 

E. 10.

 

 

Lungebetændelse

 

 

Vanadium og dets forbindelser

 

 

 

Andre sygdomme i lunger, luftveje og organer: Gruppe I, J og K

 

 

 

 

Gruppe F: Psykisk sygdom

 

 

F. 1.

 

 

Posttraumatisk belastningsreaktion

 

(når symptomer på sygdommen opstår senest inden for 6 måneder, og sygdommen er fuldt til stede inden for få år)

 

 

Traumatiske begivenheder eller situationer af kortere eller længere varighed af en exceptionelt truende eller katastrofeagtig natur

 

 

F. 2.

 

 

Depression med debut i nær tidsmæssig sammenhæng med belastningen

 

 

Krigsdeltagelse som har indebåret enten traumatiske begivenheder og/eller situationer af kortere eller længere varighed af en exceptionelt truende eller katastrofeagtig natur

 

 

 

Gruppe G: Hud

 

 

G. 1.

 

 

Allergisk eksem (Eksem efter krom: I. 5.1, Nikkeleksem: I. 9)

 

 

Allergener (for eksempel konserveringsmidler, gummitilsætningsstoffer, latex, fødevarer o.l.)

 

 

G. 2.

 

 

Andre irritative hudsygdomme (for eksempel toksisk eksem)

 

 

Et eller flere irritationsstoffer eller fysiske faktorer

 

 

 

Andre hudsygdomme: Gruppe I og K

 

 

 

 

Gruppe H: Infektions- og parasitsygdomme

 

 

H. 1.

 

 

Infektions- og parasitsygdomme fra dyr eller dyrisk materiale (for eksempel stivkrampe, ornitose, Q-feber, kalvekastningsfeber, miltbrand, Weils syge, tuberkuløs smitte fra dyr)

 

 

Dyr, dyrisk materiale eller anden relevant smittekilde (for eksempel ved arbejde i renovationsanlæg og ledningsnet hertil)

 

 

H. 2.

 

 

Infektionssygdomme fra mennesker (for eksempel hepatitis, stafylokokker, tuberkulose, AIDS)

 

 

Blod, væv, vævsvæsker eller andet biologisk materiale fra personer med samme type infektion

 

 

H. 3.

 

 

Tropesygdomme (for eksempel malaria, amøbiasis, trypanosomiasis, denguefeber, pappatacifeber, maltafeber, tilbagefaldsfeber, gul feber, pest, leishmaniose, framboesi, lepra, plettyfus og andre febersygdomme fremkaldt af richettsia)

 

 

Overførsel af sygdom (smitte)

 

 

 

Gruppe I: Sygdomme efter kemiske stoffer

 

 

I. 1.1.

 

 

Nervebetændelse

 

 

Arsen og visse af dets forbindelser (for eksempel i kemisk og metallurgisk

 

 

I. 1.2

 

 

Skrumpelever

 

 

industri, i medicinalindustri og ved fremstilling af syrer og træimprægneringsmidler)

 

 

I. 2.

 

 

Berylliumlunge

 

 

Beryllium og visse af dets forbindelser (for eksempel i porcelæns- og keramikindustri og elektronisk og nuclear (atom) industri)

 

 

 

Kulilte, fosgen, blåsyre, cyansalt, cyanforbindelser og cyanater (I. 3):

 

 

I. 3.1.

 

 

Toksisk hjerneskade/demens (svær kulilteforgiftning med bevidstløshed, toksisk encephalopati)

 

 

Kulilte

 

 

I. 3.2.

 

 

Leverbetændelse

 

(hepatitis toxica)

 

 

Acrylonitril

 

 

I. 4.

 

 

Nyreskade

 

(kadmiumforgiftning)

 

 

Kadmium og visse af dets forbindelser (for eksempel i galvaniserings- og farveindustri)

 

 

I. 5.1.

 

 

Allergisk eksem

 

 

Krom og visse af dets forbindelser

 

 

I. 5.2.

 

 

Betændelse i slimhinder i øjne og øvre luftveje

 

 

(for eksempel i metal- og farveindustri,

 

 

I. 5.3.

 

 

Perforation af næseskillevægge

 

 

ved cementstøbning og ved anvendelse af kromgarvede produkter)

 

 

I. 6.1.

 

 

Toksisk hjerneskade/demens (toksisk encephalopati)

 

 

Kviksølv og visse af dets forbindelser (for eksempel i elektrokemisk og

 

 

I. 6.2.

 

 

Nyreskade (nefrotisk syndrom)

 

 

elektromekanisk industri, ved laboratoriearbejde og ved fremstilling af måleinstrumenter)

 

 

I. 7.

 

 

Manganisme (manganinduceret parkinsonisme)

 

 

Mangan og visse af dets forbindelser efter svær udsættelse (for eksempel ved fremstilling af tørelementer samt farver og lakker)

 

 

I. 8.

 

 

Lungeskade

 

 

a. Salpetersyre, kvælstofilter eller ammoniak og dets forbindelser efter svær udsættelse (for eksempel ved fremstilling af kunstgødning, sprængstoffer, farver og lakker, ved metalætsning, gelbbrænding, salpetersyreanvendelse, forbrænding af kvælstofholdige produkter (kunstgødning) og i køleanlæg)

 

b. Svovldioxid eller svovlsyre efter svær udsættelse (for eksempel ved fremstilling af svovlsyre og i papir-, akkumulator-, sæbe- og kunstsilkeindustri)

 

c. Klor, brom og jod og deres uorganiske forbindelser, samt fluor og dets forbindelser, efter svær udsættelse (for eksempel som blegemidler i industrien)

 

 

I. 9.

 

 

Allergisk eksem

 

 

Nikkel

 

 

I. 10.

 

 

Hård metallunge

 

 

Kobolt (for eksempel ved fremstilling af specialstål, mønter og smykker)

 

 

I. 11.1.

 

 

Polyneuropati

 

 

Fosfor og visse af dets forbindelser

 

 

I. 11.2.

 

 

Lungeødem med lungeskade

 

 

(for eksempel ved fremstilling af bekæmpelsesmidler)

 

 

I. 12.1.

 

 

Toksisk hjerneskade/demens (toksisk encephalopati)

 

 

Bly (for eksempel i akkumulator-, farve- og plastindustri)

 

 

I. 12.2.

 

 

Nervebetændelse (perifer polyneuropati)

 

 

 

I. 12.3.

 

 

Nyreskade (kronisk interstitiel nephritis)

 

 

 

I. 13.

 

 

Toksisk hjerneskade/demens (toksisk encephalopati)

 

 

Svovlbrinte efter svær udsættelse

 

 

I. 14.

 

 

Talliumforgiftning (hårtab, nervebetændelse og synsforstyrrelser)

 

 

Tallium og dets forbindelser (for eksempel ved fremstilling af fyrværkeri og rottegift)

 

 

I. 15.

 

 

Fluorose (knoglesygdom)

 

 

Fluor og dets forbindelser efter svær udsættelse

 

 

 

 

Kulbrinter og deres afledningsprodukter (I. 16): (for eksempel kemiske produkter med indhold af organiske opløsningsmidler (farver, lakker, rensemidler, råstoffer fra den kemiske industri og plastindustrien m.m.)

 

 

I. 16.1.

 

 

Toksisk hjerneskade/demens (toksisk encephalopati)

 

 

Organiske opløsningsmidler

 

 

I. 16.2.

 

 

Nyreskade (glomerulonephritis)

 

 

 

I. 16.3.

 

 

Leverbetændelse (hepatitis toxica)

 

 

Klorede opløsningsmidler

 

 

I. 16.4.

 

 

Blodmangel (aplastisk anæmi)

 

 

Benzen

 

 

I. 16.5.

 

 

Nervebetændelse (perifer polyneuropati)

 

 

Hexan og metylbutylketon

 

 

 

 

Organiske kvælstofforbindelser (nitrogen):

 

 

I. 17.

 

 

Leverbetændelse (hepatitis toxica)

 

 

Dimetylformamid

 

(for eksempel kemiske produkter med indhold af aminer, nitroaminer m.m., inden for levnedsmiddel-, farvestof- og sprængstofindustrien o.l.)

 

 

 

Andre sygdomme efter kemiske stoffer: Gruppe E, G og K

 

 

 

 

Gruppe J: Andre sygdomme

 

 

J. 1.

 

 

Betændelseslignende forandringer i en slimsæk, andre steder end knæ (bursitis) (Bursitis i knæ: D. 2)

 

 

Vedvarende, udefra kommende tryk i dagevis eller i en længere periode

 

 

J. 2.

 

 

Nervelammelser

 

 

Udefra kommende tryk

 

 

J. 3.

 

 

Sygdomme som følge af arbejde i komprimeret luft

 

 

Arbejde i komprimeret luft

 

 

 

Gruppe K: Kræftsygdomme 1)

 

 

Blod- og lymfedannende organer:

 

 

K. 1.1.

 

 

Leukæmi

 

 

Stoffer:

 

a. Benzen

 

b. Etylenoxid

 

c. 1,3-Butadien

 

Processer:

 

d. Styren og styren-7,8-oxid

 

e. Gummiindustri

 

f. Olieraffinering

 

g. Støvle- og skofremstilling og -reparation

 

 

K. 1.2.

 

 

Myeloid leukæmi

 

 

a. Ioniserende stråling (for eksempel røntgen- og gammastråling)

 

b. Formaldehyd

 

c. Styren og styren-7,8-oxid

 

 

K. 1.3.

 

 

Lymfe- og bloddannende organer

 

 

a. 1,3-Butadien

 

b. Styren og styren-7,8-oxid

 

 

K. 1.4.

 

 

Non-Hodgkin lymfom

 

 

a. 2,3,7,8-Tetraklorodibenzo-para-dioxin (dioxin )

 

b. Trikloretylen

 

c. Styren og styren-7,8-oxid

 

 

Fordøjelsesorganer:

 

 

K. 2.1.

 

 

Bughinde (mesotheliom)

 

 

a. Asbest

 

b. Erionit

 

c. Talkum med indhold af asbestlignende fibre

 

 

K. 2.2.

 

 

Lever og galdeveje

 

 

a. Aflatoksiner

 

b. Trikloretylen

 

 

K. 2.3.

 

 

Lever

 

 

a. Hepatitis B-virus

 

b. Hepatitis C-virus

 

c. Vinylklorid

 

 

K. 2.4.

 

 

Lever (angiosarkom)

 

 

Vinylklorid

 

 

K. 2.5.

 

 

Mavesæk

 

 

Uorganiske blyforbindelser

 

 

K. 2.6.

 

 

Næsesvælg

 

 

Formaldehyd

 

 

Hud:

 

 

K. 3.

 

 

Hud, herunder også forstadie til hudkræft (aktinisk keratose)

 

 

Stoffer:

 

a. Arsen og dets forbindelser

 

b. Antracen

 

c. Kreosotforbindelser

 

d. Mineralsk olie, ubehandlet og let behandlet

 

e. Råparaffin

 

f. Skiferolie eller smøremidler udvundet af skifer

 

g. Solstråling

 

h. Sod

 

i. Stenkulstjære og stenkulstjærebeg

 

Processer:

 

j. Koksfremstilling

 

k. Kulforgasning

 

l. Olieraffinering

 

 

Luftveje:

 

 

K. 4.1.

 

 

Lunge

 

 

Stoffer:

 

 

 

 

a. 2,3,7,8-Tetraklorodibenzo-para-dioxin (dioxin)

 

b. Alfa-klorerede toluener og benzoylklorid (kombineret)

 

c. Arsen og dets forbindelser

 

d. Asbest

 

e. Beryllium og dets forbindelser

 

f. Bis(chloromethyl)methyl ether og cloromethylether (teknisk grad) (oat cell)

 

g. Cadmium og dets forbindelser

 

h. Insektbekæmpelsesmidler (ikke-

 

arsenholdige)

 

i. Kromforbindelser

 

j. Krystallinsk kvarts

 

k. Nikkelforbindelser, herunder kombinationer af nikkeloxider og -sulfider i nikkelraffineringsindustri

 

l. Partikler af metallisk kobolt med indhold af wolframkarbid (tungsten)

 

m. Passiv rygning

 

n. Radon og “radondøtre”

 

o. Sennepsgas (svovlsennep)

 

p. Sod

 

q. Stenkulstjære og stenkulstjærebeg

 

r. Stærke uorganiske syretåger indeholdende svovlsyre

 

s. Talkum med indhold af asbestlignende fibre

 

t. Udstødningsgasser fra dieselmotorer

 

u. Bitumen ved asfalt-tagarbejde

 

Processer:

 

v. Svejserøg opstået ved svejsning i metal

 

w. Aluminiumsfremstilling

 

x. Jern- og metalstøbning

 

y. Koksfremstilling

 

z. Kulforgasning

 

æ. Maler (erhvervsmæssig udsættelse som)

 

ø. Minebrydning af jernmalm (jernglans) med radonudsættelse

 

å. Produktion af kunstglas, glasbeholdere og lertøj

 

 

K. 4.2.

 

 

Lungehinde (mesotheliom)

 

 

a. Asbest

 

b. Erionit

 

c. Talkum med indhold af asbestlignende fibre

 

 

K. 4.3.

 

 

Næsehule og bihuler

 

 

Stoffer:

 

 

 

 

a. Formaldehyd

 

b. Kromforbindelser

 

c. Nikkelforbindelser, herunder kombinationer af nikkeloxider og -sulfider i nikkelraffineringsindustri

 

d. Træstøv

 

Processer:

 

e. Fremstilling af isopropylalkohol ved stærk sur proces

 

f. Møbel- og skabsproduktion

 

g. Støvle- og skofremstilling og -reparation

 

 

K. 4.4.

 

 

Slimhinder i bihuler og processus masteoideus (epiteliale tumorer)

 

 

Radium-226

 

 

K. 4.5

 

 

Strube

 

 

Stoffer:

 

 

 

 

a. Asbest

 

b. Sennepsgas (svovlsennep)

 

c. Stærke uorganiske syretåger indeholdende svovlsyre

 

Processer:

 

d. Isopropylalkohol, fremstilling ved stærk sur proces

 

 

Urinveje:

 

 

K. 5.1.

 

 

Nyre

 

 

Stoffer:

 

a. Trikloretylen

 

Processer:

 

b. Koksfremstilling

 

 

K. 5.2.

 

 

Urinblære

 

 

Stoffer:

 

a. 2-Napthylamin

 

b. 4-Aminobifenyl

 

c. 4-Klor-ortho-toluidin og dets stærke (hydroklorid) salte

 

d. 4-4'-metylbiskloranilin (MOCA)

 

e. Arsen og dets forbindelser

 

f. Benzidin og benzidinbaserede farvestoffer

 

g. Ortho-toluidin

 

h. Stenkulstjære og stenkulstjærebeg

 

i. Tetrakloretylen

 

j. Udstødningsgasser fra dieselmotorer

 

Processer:

 

k. Aluminiumsfremstilling

 

l. Auraminfremstilling

 

m. Frisørarbejde hos mænd

 

n. Kulforgasning

 

o. Gummiindustri

 

p. Maler (erhvervsmæssig udsættelse som)

 

q. Magentafremstilling (fuchsin)

 

r. Støvle- og skofremstilling og -reparation

 

 

 

Øvrige organer eller kræftformer:

 

 

K. 6.1.

 

 

Bindevæv

 

 

2,3,7,8-Tetraklorodibenzo-para-dioxin (dioxin)

 

 

K. 6.2.

 

 

Bryst

 

 

Ioniserende stråling (for eksempel røntgen- og gammastråling)

 

 

K. 6.3.

 

 

Knogle (sarkom)

 

 

Radium-226 og Radium-228

 

 

K. 6.4.

 

 

Kræft uden specifikation (alle kræftformer, som ikke er medtaget under andre punkter)

 

 

2,3,7,8-Tetraklorodibenzo-para-dioxin (dioxin)

 

 

K. 6.5.

 

 

Skjoldbruskkirtel

 

 

Ioniserende stråling (for eksempel røntgen- og gammastråling)

 

 

K. 6.6

 

 

Modermærkekræft (malignt melanom) i øjet

 

 

UV stråling i forbindelse med svejsning i metaller

 

 

 

Gruppe L: Fosterskader

 

 

 

Fostersygdom/-skade

 

 

Dokumenteret infektion/påvirkning hos moderen under graviditeten

 

 

 

Følger efter infektioner:

 

 

 

L. 1.1.

 

 

Kongenit cytomegalovirusinfektion

 

 

Cytomegalovirus

 

 

L. 1.2.

 

 

Neonatal hepatitis B-virusinfektion medførende kronisk bærertilstand

 

 

Hepatitis B-virus

 

 

L. 1.3.

 

 

Neonatal herpes

 

 

Herpes simplex-virus

 

 

L. 1.4.

 

 

Kongenit eller neonatal HIV-infektion

 

 

Human immundefektvirus (HIV)

 

 

L. 1.5.

 

 

Hjernebetændelse

 

 

Listeria

 

 

L. 1.6.

 

 

Kongenit infektion

 

 

Parvovirus B-19

 

 

L. 1.7.

 

 

Kongenit rubellasyndrom

 

 

Kongenit rubellasyndrom (røde hunde-virus)

 

 

L. 1.8.

 

 

Microcephali, hydrocephalus, nethindebetændelse, leverbetændelse

 

 

Toxoplasmose (haresyge)

 

 

L. 1.9.

 

 

Kongenit varicellasyndrom eller neonatal varicella

 

 

Varicella zoster-virus (skoldkoppevirus)

 

 

 

Følger efter kemiske stoffer:

 

 

 

L. 2.1.

 

 

Microcephali, mental retardering

 

 

Methylkviksølv

 

 

L. 2.2.

 

 

Hjernebetændelse, retarderet udvikling

 

 

Bly

 

 

 

Følger efter andre skadelige påvirkninger:

 

 

 

L. 3.1.

 

 

Microcephali, maligne sygdomme

 

 

Stråling (radioaktivitet)

 

 

L. 3.2.

 

 

For tidlig fødsel og komplikationer hertil

 

 

Ekstrem fysisk arbejdsbelastning

 

 

 

Følger efter fysiske traumer:

 

 

 

L. 4.

 

 

For tidlig fødsel og komplikationer hertil

 

 

Ulykker og vold

 

 

 

 

 

 

1) Indholdet i gruppe K bygger på IARC´s monografiserie (IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans), bind 1-88, bind 100F, bind 103 og bind 106. WHO International Agency for Research on Cancer, Lyon.

 

 

Til toppen

Bilag 2 – Stikordsregister

Stikordsregistret indeholder sygdomme, påvirkninger og begreber, der er nævnt i bilag 1, jf. bekendtgørelsens § 1.

Selvom sygdommen og/eller påvirkningen er nævnt i fortegnelsen, indebærer det ikke nødvendigvis, at sygdommen og/eller påvirkningen er omfattet af samme fortegnelse. Der skal gøres opmærksom på, at både de generelle betingelser, som de fremgår af § 1 i fortegnelsen, og de særlige betingelser nævnt i de enkelte punkter skal være opfyldt, jf. § 1, stk. 2.

 

 

 

 

 

 

Sygdom/påvirkning/begreb:

 

 

Gruppe/punkt:

 

 

1,3-Butadien

 

 

K. 1.1.c, K. 1.3

 

 

2-Naphtylamin

 

 

K. 5.2.a

 

 

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-para-dioxin (dioxin)

 

 

K. 1.4.a, K. 4.1.a, K. 6.1, K. 6.4

 

 

4-Aminobifenyl

 

 

K. 5.2.b

 

 

4-Klor-ortho-toluidin og dets stærke (hydroklorid) salte

 

 

K. 5.2.c

 

 

4,4'-Methylbiskloranilin (MOCA)

 

 

K. 5.2.d

 

 

 

 

A:

 

 

 

Abrasion (tandslid)

 

 

A. 3.2

 

 

Acceleration/deceleration (igangsætninger/opbremsninger)

 

 

D. 4

 

 

Acrylonitril

 

 

I. 3.2.

 

 

Aflatoksiner

 

 

K. 2.2.a

 

 

AIDS/HIV

 

 

H. 2, L. 1.4

 

 

Akkumulator-industri

 

 

I. 12, I. 13

 

 

Aktinisk keratose (forstadie til hudkræft)

 

 

K. 3

 

 

Albue (tennisalbue og golfalbue)

 

 

C. 4.1, C. 4.2

 

 

Alfa-klorerede toluener og benzoylklorid (kombineret)

 

 

K. 4.1.b

 

 

Allergisk betændelse af næseslimhinder (rhinitis allergica)

 

 

E. 5.1

 

 

Allergiske betændelseslignende forandringer i øjets slimhinder (conjunktivitis allergica)

 

 

E. 5.2

 

 

Allergisk eksem

 

 

G. 1, I. 5.1, I. 9.

 

 

Allergisk alveolitis

 

 

E. 6

 

 

Allergisk astma

 

 

E. 8

 

 

Aluminium

 

 

E. 4, E. 8, K. 4.1.v, K. 5.2.k

 

 

Aluminiumsfremstilling

 

 

E. 4, E. 8, K. 4.1.v, K. 5.2.k

 

 

Aminobifenyl

 

 

K. 5.2.b

 

 

Aminer, nitroaminer

 

 

I. 17

 

 

Ammoniak

 

 

I. 8. A

 

 

Amøbiasis

 

 

H. 3

 

 

Angiosarkom (primær leverkræft)

 

 

K. 2.4

 

 

Anhydrider

 

 

E. 5, E. 8

 

 

Antracen

 

 

K. 3.b

 

 

Aplastisk anæmi

 

 

I. 16.4

 

 

Arsen

 

 

I. 1.1, I. 1.2, K. 3.1.a, K. 4.1.c, K. 5.2.e

 

 

Arthrosis coxae primaria bilateralis (slidgigt i begge hofteled)

 

 

B. 3

 

 

Arthrosis, genus (slidgigt i knæ)

 

 

D. 1

 

 

Asbest, asbestsygdomme

 

 

E. 3.1., E. 3.2, E. 3.3, K. 2.1.a, K. 4.1.d, K. 4.2.a, K. 4.5.a

 

 

Asbestlignende fibre, talkum med

 

 

K. 2.1.c, K. 4.2.c

 

 

Asbestose

 

 

E. 3.1

 

 

Asfalt-tagarbejde (bitumen)

 

 

K. 4.1.u

 

 

Astma, astma bronchiale

 

 

E. 8

 

 

Atom (nuclear) industri

 

 

I. 2

 

 

Auraminfremstilling

 

 

K. 5.2.l

 

 

 

 

B:

 

 

 

Beg (stenkulstjærebeg)

 

 

K. 3.1.i, K. 4.1.q, K. 5.2.h

 

 

Benzen

 

 

I. 16.4, K. 1.1.a

 

 

Benzoapyren

 

 

K. 3, K. 4.1, K. 5.1, K. 5.2

 

 

Benzidin og benzidinbaserede farvestoffer

 

 

K. 5.2.f

 

 

Benzoylklorid

 

 

K. 4.1.b

 

 

Beryllium, berylliumlunge

 

 

I. 2, K. 4.1.e

 

 

Betændelse i slimhinder i øjne og øvre luftveje

 

 

I. 5.3

 

 

Betændelseslignende forandringer i en slimsæk (bursitis)

 

 

D. 2, J. 1

 

 

Bicepssenen, forandringer i (bicepstendinit)

 

 

C. 5.2

 

 

Bihulekræft

 

 

K. 4.3, K. 4.4

 

 

Bindevævskræft

 

 

K. 6.1

 

 

»Bird breeder's lung«

 

 

E. 6

 

 

Bis(cloromethyl)ether, cloromethyl methyl ether

 

 

K. 4.1.f

 

 

Bitumen ved asfalt-tagarbejde

 

 

K. 4.1.u

 

 

Blod, væv, vævsvæsker og andet biologisk materiale fra mennesker

 

 

H. 2

 

 

Blod- og lymfekræft, blod- og lymfedannende organer

 

 

K. 1.1, K. 1.2, K. 1.3

 

 

Blodmangel

 

 

I. 16.4

 

 

Bly

 

 

I. 12, L. 2.2

 

 

Blyforbindelser, uorganiske

 

 

K. 2.5

 

 

Blærekræft

 

 

K. 5.2

 

 

Blåsyre

 

 

I. 3

 

 

Brom

 

 

I. 8. C.

 

 

Bronkitis, kronisk

 

 

E. 7

 

 

Bronchogent karcinom (lungekræft)

 

 

K. 4.1

 

 

Brystkræft

 

 

K. 6.2

 

 

Bughindekræft (mesotheliom)

 

 

K. 2.1

 

 

Bursitis (knæ, andre steder end knæ)

 

 

D. 2, J. 1

 

 

Butadien

 

 

K. 1.1.c, K. 1.3

 

 

Byssinosis

 

 

E. 6

 

 

Bøjning/strækning (knæ)

 

 

D. 4

 

 

 

 

C:

 

 

 

Cadmium (kadmium)

 

 

I. 4, K. 4.1.g

 

 

Cementindustri, støbning

 

 

I. 5

 

 

Cervikobrakialt syndrom (kroniske nakke-skuldersmerter)

 

 

B. 2

 

 

Chloromethyl ether

 

 

K. 4.1.f

 

 

Conjunktivitis allergica

 

 

E. 5.2

 

 

Coxae (hofter)

 

 

B. 3

 

 

Creosot (kreosot)

 

 

K. 3.1.c

 

 

Cyanater, cyansalte, cyanforbindelser

 

 

I. 3

 

 

Cytomegalovirus (infektion)

 

 

L. 1.1

 

 

 

 

D:

 

 

 

Dampe

 

 

E. 4, E. 5, E. 8

 

 

Demens (toksisk/organisk hjerneskade, encephalopati)

 

 

I. 3.1, I. 6.1, I. 12.1, I. 13, I. 16.1

 

 

Denguefeber

 

 

H. 3

 

 

Depression

 

 

F. 2

 

 

Dieselmotorer

 

 

K. 4.1.t, K. 5.2.j

 

 

Dimetylformamid

 

 

I. 17

 

 

Dioxin

 

 

K. 1.4.a, K. 4.1.a, K. 6.1, K. 6.4

 

 

DLA professionalis (støjbetinget hørenedsættelse)

 

 

A. 1

 

 

Dyr, dyrisk materiale

 

 

H. 1

 

 

Dyr, dyriske produkter

 

 

E. 5, E. 8, H. 1

 

 

Dyrisk protein

 

 

E. 6

 

 

Døvhed, tunghørhed (støjbetinget hørenedsættelse)

 

 

A. 1

 

 

 

 

E:

 

 

 

Eksem, toksisk

 

 

G. 2

 

 

Eksem, allergisk

 

 

G. 1, I. 5.1, I. 9

 

 

Ekstrem fysisk arbejdsbelastning (fosterskade)

 

 

L. 3.2

 

 

Elektrokemisk og elektromekanisk industri

 

 

I. 6

 

 

Encephalopati (toksisk/organisk hjerneskade)

 

 

I. 3.1, I. 6.1, I. 12.1, I. 13, I. 16.1

 

 

Enzymer

 

 

E. 5, E. 8

 

 

Epicondylitis lateralis (tennisalbue)

 

 

C. 4.1

 

 

Epicondylitis medialis (golfalbue)

 

 

C. 4.2

 

 

Epiteliale tumorer

 

 

K. 4.4

 

 

Epoxyresiner

 

 

E. 5

 

 

Erionit

 

 

K. 2.1.b, K. 4.2.b

 

 

Etylenoxid

 

 

K. 1.1.b

 

 

 

 

F:

 

 

 

»Farmer's lung«

 

 

E. 6

 

 

Farveindustri, farver og lakker

 

 

I. 4, I. 5, I. 7, I. 8. A, I. 12, I. 16, I. 17

 

 

Farvestoffer

 

 

E. 5, E. 8, I. 17

 

 

Farvestoffer, benzidinbaserede

 

 

K. 5.2.f

 

 

Fiksering af nakke (kroniske nakke-skuldersmerter)

 

 

B. 2

 

 

Flammehøvling, røg fra

 

 

E. 7

 

 

Fluor

 

 

I. 15, I. 8. C

 

 

Fluorose (knoglesygdom)

 

 

I. 15

 

 

Forandringer i sene eller senevæv

 

 

C. 1

 

 

Forandringer i skulderleddets rotatorsener eller biceps-senen

 

 

C. 5.1

 

 

Formaldehyd

 

 

K. 2.6, K. 4.3.a, K. 1.2.b

 

 

Forstadie til hudkræft (aktinisk keratose)

 

 

K. 3

 

 

Fosfor

 

 

I. 11

 

 

Fosgen

 

 

I. 3

 

 

Fosterskader

 

 

Gruppe L

 

 

Framboesi

 

 

H. 3

 

 

Frisørarbejde hos mænd

 

 

K. 5.2.m

 

 

Fuchsin (magentafremstilling)

 

 

K. 5.2.p

 

 

Fyrværkeri

 

 

I. 14

 

 

Fysiske traumer

 

 

L. 4

 

 

Fødsel, for tidlig

 

 

L. 3.2, L. 4

 

 

 

 

G:

 

 

 

Galdevejskræft

 

 

K. 2.2

 

 

Galvanisering

 

 

I. 3, I. 4

 

 

Gammastråling (ioniserende stråling)

 

 

K. 1.2.a, K. 6.2, K. 6.5

 

 

Glasproduktion (kunstglas, glasbeholdere og lertøj)

 

 

K. 4.1.ø

 

 

Glomerulonephritis (nyreskade)

 

 

I. 16.2

 

 

Golfalbue

 

 

C. 4.2

 

 

Grå stær

 

 

A. 2

 

 

Gul feber

 

 

H. 3

 

 

Guld- og sølvarbejde

 

 

I. 3

 

 

Gummiindustri

 

 

K. 1.1.e, K. 5.2.o

 

 

 

 

H:

 

 

 

Haresyge

 

 

L. 1.8

 

 

Helkropsvibrationer (lænderyg)

 

 

B. 1

 

 

Hepatitis

 

 

H. 2, L. 1.2

 

 

Hepatitis B-virus

 

 

H. 2, L. 1.2, K. 2.3.a

 

 

Hepatitis C-virus

 

 

K. 2.3.b

 

 

Hepatitis toxica (leverbetændelse)

 

 

I. 3.2, I. 16.3, I. 17

 

 

Herpes simplex-virus (neonatal herpes)

 

 

L. 1.3

 

 

Hexan

 

 

I. 16.5

 

 

HIV-infektion

 

 

L. 1.4 – se også AIDS H. 2

 

 

Hjernebetændelse

 

 

L. 1.5, L. 2.2

 

 

Hjerneskade, toksisk (demens, encephalopati)

 

 

I. 3.1, I. 6.1, I. 12.1, I. 13, I. 16.1

 

 

Hofteled, slidgigt i begge

 

 

B. 3

 

 

Hudkræft , herunder forstadie til hudkræft (aktinisk keratose)

 

 

K. 3

 

 

Hudsygdomme, allergiske

 

 

G. 1, I. 5.1, I. 9

 

 

Hudsygdomme, andre irritative

 

 

G. 2

 

 

Hugsiddende arbejde/stilling

 

 

D. 1, D. 3

 

 

Human immundefekt virus (HIV)

 

 

L. 1.4 – se også AIDS H. 2

 

 

Hvide fingre (morbus Raynaud)

 

 

C. 3

 

 

Hydrocephalus

 

 

L. 1.8

 

 

Hydrokloridsalte

 

 

K. 5.2.c

 

 

Hørenedsættelse (støjbetinget)

 

 

A. 1

 

 

Hæmatit-minedrift (minebrydning af jernmalm)

 

 

K. 4.1.æ

 

 

Hånd-armvibrationer (vibrationssygdomme)

 

 

C. 2, C. 3

 

 

Håndværktøj (vibrerende)

 

 

C. 2.a, C. 3

 

 

Hårdmetal/hårde metaller

 

 

E. 4, E. 8

 

 

Hårtab

 

 

I. 14

 

 

 

 

I:

 

 

 

IARC

 

 

Gruppe K (se note)

 

 

Impingementsyndrom

 

 

C. 5.1

 

 

Infektion

 

 

Gruppe H, Gruppe L. 1

 

 

Infektioner, infektiøse sygdomme

 

 

Gruppe H, Gruppe L. 1 (se også gruppe K)

 

 

Insektbekæmpelsesmidler (ikke-arsenholdige)

 

 

I. 11, K. 4.1.h

 

 

Ioniserende stråling (for eksempel røntgen- og gammastråling)

 

 

K. 1.2.a, K. 6.2, K. 6.5

 

 

Isocyanater

 

 

E. 5, E. 8, E. 9

 

 

Isoleringsstøv

 

 

E. 7

 

 

Isopropylalkohol (fremstilling ved stærk sur proces)

 

 

K. 4.3.e

 

 

 

 

J:

 

 

 

Jernmalm (jernglans)

 

 

K. 4.1.æ

 

 

Jern- og metalprocesser (fremstilling, hærdning, støbning)

 

 

I. 3.3, I. 10, K. 4.1.w

 

 

Jod

 

 

I. 8. C

 

 

Jumpers knee (springerknæ)

 

 

D. 4

 

 

 

 

K:

 

 

 

Kadmium (cadmium)

 

 

I. 4, K. 4.1.g

 

 

Kalvekastningsfeber

 

 

H. 1

 

 

Karies, sukker- og mel-

 

 

A. 3.1

 

 

Karpaltunnelsyndrom

 

 

C. 2

 

 

Kemisk industri, kemiske produkter

 

 

I. 1, I. 16, I. 17

 

 

Kemiske stoffer

 

 

Gruppe E, I, K og L. 2

 

 

Klor

 

 

I. 8. C

 

 

Klorede opløsningsmidler

 

 

I. 16.3

 

 

Klorholdige affedtningsmidler, iltning af

 

 

I. 3.3

 

 

Klorid (vinyl)

 

 

K. 2.3.c, K. 2.4

 

 

Klor-ortho-toluidin og dets stærke (hydroklorid) salte

 

 

K. 5.2.c

 

 

Knogle- og ledsygdomme

 

 

C. 3, I. 15

 

 

Knoglekræft (sarkom)

 

 

K. 6.3

 

 

Knæ (slidgigt, menisksygdom, bursit, springerknæ)

 

 

Gruppe D

 

 

Knæliggende arbejde

 

 

D. 1

 

 

Kobolt

 

 

E. 8, I. 10

 

 

Kobolt (metallisk med wolframkarbid)

 

 

E. 8, K. 4.1.l

 

 

Koksfremstilling

 

 

K. 3.1.k, K. 4.1.x

 

 

KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom/ kronisk bronkitis)

 

 

E. 7

 

 

Komprimeret luft

 

 

J. 3

 

 

Korn- og foderstoffer

 

 

E. 7

 

 

Kraft, kraftfulde, kraftudfoldelse

 

 

Gruppe C

 

 

Kreosotforbindelser

 

 

K. 3.1.c

 

 

Krom

 

 

E. 8, I. 5, I. 5.1

 

 

Kromforbindelser

 

 

K. 4.1.i, K. 4.3.b

 

 

Kronisk bronkitis/KOL

 

 

E. 7

 

 

Kroniske nakke-skuldersmerter

 

 

B. 2

 

 

Krystallinsk kvarts (silika)

 

 

K. 4.1.j

 

 

Kræft uden specifikation

 

 

K. 6.4

 

 

Kræftsygdomme

 

 

Gruppe K

 

 

Kulbrinter og afledningsprodukter

 

 

I. 16

 

 

Kulforgasning

 

 

K. 3.1.l, K. 4.1.y, K. 5.2.n

 

 

Kulilte

 

 

I. 3.1

 

 

Kunstglas, glasbeholdere og lertøj, produktion af

 

 

K. 4.1.ø

 

 

Kunstgødning, fremstilling af

 

 

I. 8. A

 

 

Kunstharpiks

 

 

E. 5, E. 8

 

 

Kunstsilkeindustri

 

 

I. 13

 

 

Kvarts, krystallinsk (silika)

 

 

K. 4.1.j

 

 

Kviksølv

 

 

I. 6, L. 2.1

 

 

Kviksølvforgiftning

 

 

I. 6

 

 

Kvælstof, kvælstofforbindelser, kvælstofilter

 

 

I. 8. A, I. 17

 

 

Køleanlæg

 

 

I. 8. A

 

 

 

 

L:

 

 

 

Laboratoriearbejde

 

 

I. 6

 

 

Lakker og farver

 

 

I. 4, I. 5, I. 7, I. 8. A, I. 12, I. 16, I. 17

 

 

Larynx-cancer (strubekræft)

 

 

K. 4.5

 

 

Led

 

 

C. 3

 

 

Leishmaniose

 

 

H. 3

 

 

Lepra

 

 

H. 3

 

 

Lertøj, produktion af kunstglas, glasbeholdere og

 

 

K. 4.1.ø

 

 

Leukæmi

 

 

K. 1.1

 

 

Leverbetændelse

 

 

Se hepatitis

 

 

Leverkræft

 

 

K. 2.2, K. 2.3, K. 2.4

 

 

Leverskade/-sygdom

 

 

I. 1., I. 3.2, I. 16.3, I. 17, L. 1.8, K. 2.2, K. 2.3 og K. 2.4

 

 

Levnedsmiddelindustri

 

 

I. 17

 

 

Listeria

 

 

L. 1.5

 

 

Luft, komprimeret

 

 

J. 3

 

 

Luftfugtersyge

 

 

E. 6

 

 

Luftveje, kræft i

 

 

Gruppe K. 4

 

 

Lumbago

 

 

B. 1

 

 

Lumbal diskusprolaps

 

 

B. 1

 

 

Lungeasbestose

 

 

E. 3.1

 

 

Lungebetændelse

 

 

E. 10

 

 

Lungefibrose

 

 

E. 2

 

 

Lungehinde, udbredt bindevævsdannelse

 

 

E. 3.2

 

 

Lungehindekræft (mesotheliom)

 

 

K. 4.2

 

 

Lungekræft

 

 

K. 4.1

 

 

Lungesygdom, efter aluminium eller hårde metaller

 

 

E. 4, E. 8

 

 

Lungesygdom, efter organisk materiale

 

 

E. 6

 

 

Lungesygdom med nedsat lungefunktion af obstruktiv type

 

 

E. 9

 

 

Lungesygdom, obstruktiv

 

 

E. 4, E. 7, E. 8

 

 

Lungeskade/-sygdom

 

 

Gruppe E, E. 7, E. 8, I. 2, I. 8. A, I. 8. B, I. 8. C, I. 10, I. 11.2, K. 4.1, K. 4.2

 

 

Lungeødem

 

 

I. 11.2

 

 

Lymfe- og bloddannende organer

 

 

K. 1.3

 

 

Lymfom, Non-Hodgkin

 

 

K. 1.4

 

 

Løb/spring

 

 

D. 4

 

 

Løft

 

 

B. 1, B. 3

 

 

Løft af overarmen, statisk

 

 

C. 5

 

 

Lænderygsygdom

 

 

B. 1

 

 

 

 

M:

 

 

 

Magentafremstilling (fuchsin)

 

 

K. 5.2.q

 

 

Malaria

 

 

H. 3

 

 

Maler, erhvervsmæssig udsættelse

 

 

K. 4.1.z, K. 5.2.p

 

 

Maligne sygdomme

 

 

Gruppe K, L. 3.1

 

 

Maltafeber

 

 

H. 3

 

 

Mangan (manganisme, manganinduceret parkinsonisme)

 

 

I. 7

 

 

Masteoideus, processus (epitelial tumor)

 

 

K. 4.4

 

 

Mavesæk, kræft i

 

 

K. 2.5

 

 

Melkaries

 

 

A. 3.1

 

 

Medicinalindustri

 

 

I. 1

 

 

Menisksygdom

 

 

D. 3

 

 

Mental retardering

 

 

L. 2.1

 

 

Mesotheliom

 

 

K. 2.1, K. 4.2

 

 

Metalindustri

 

 

I. 1, I. 3, I. 5

 

 

Metallisk kobolt, partikler med indhold af wolframkarbid

 

 

K. 4.1.l

 

 

Metallunge, hård

 

 

I. 10

 

 

Metalstøbning

 

 

K. 4.1.v

 

 

Methylbiskloranilin (MOCA)

 

 

K. 5.2.d

 

 

Metylbutylketon

 

 

I. 16.5

 

 

Microcephali

 

 

L. 1.8, L. 2.1, L. 3.1

 

 

Minebrydning af jernmalm med radonudsættelse

 

 

K. 4.1.æ

 

 

Mineralsk olie

 

 

K. 3.1.d

 

 

MOCA (4-4´-metylbiskloranilin)

 

 

K. 5.2.d

 

 

”Mushroom worker's lung”

 

 

E. 6

 

 

Myeloid leukæmi

 

 

Se leukæmi

 

 

Møbel- og skabsproduktion

 

 

K. 4.3.f

 

 

Mønter, fremstilling af

 

 

I. 10

 

 

 

 

N:

 

 

 

Nakkebøjning

 

 

B. 2

 

 

Nakke-skuldersmerter, kroniske

 

 

B. 2

 

 

Nakke-skulderåget, statisk belastning af

 

 

B. 2

 

 

Naphtylamin

 

 

K. 5.2.a

 

 

Nefrotisk syndrom (nyreskade)

 

 

I. 6.2

 

 

Neonatale skader/sygdomme

 

 

Gruppe L

 

 

Neonatal varicella

 

 

L. 1.9

 

 

Nephritis (nyreskade)

 

 

I. 6.2, I. 12.3, I. 16.2

 

 

Nervebetændelse

 

 

I. 1.1, I. 12.2, I. 14, I. 16.5

 

 

Nervelammelser

 

 

J. 2

 

 

Nethindebetændelse

 

 

L. 1.8

 

 

Neuropati, polyneuropati

 

 

C. 3, I. 11.1, I. 12.2, I. 14, I. 16.5

 

 

Nikkel

 

 

I. 9

 

 

Nikkelforbindelser, herunder nikkeloxider og sulfider og nikkelraffineringsindustri

 

 

K. 4.1.k, K. 4.3.c

 

 

Nitroaminer

 

 

I. 17

 

 

Non-Hodgkin lymfom

 

 

K. 1.4

 

 

Nyrekræft

 

 

K. 5.1

 

 

Nyreskade

 

 

I. 4, I. 6.2, I. 12.3, I. 16.2

 

 

Næsehulekræft

 

 

K. 4.3

 

 

Næseskillevæg, perforation

 

 

I. 5.4

 

 

Næsesvælgkræft

 

 

K. 2.6

 

 

 

 

O:

 

 

 

Oat cell

 

 

K. 4.1.f

 

 

Olie, mineralsk

 

 

K. 3.1.d

 

 

Olie, skifer

 

 

K. 3.1.f

 

 

Olieraffinering

 

 

K. 1.1.f, K. 3.1.m

 

 

Organisk/toksisk hjerneskade

 

 

Se hjerneskade (encephalopati)

 

 

Organiske kvælstof-forbindelser (nitrogen)

 

 

I. 17

 

 

Organiske materialer

 

 

E. 6

 

 

Organiske opløsningsmidler

 

 

I. 16

 

 

Ornitose

 

 

H. 1

 

 

Ortho-toluidin, 4-klor-ortho-toluidin

 

 

K. 5.2.c, K. 5.2.g

 

 

 

 

P:

 

 

 

Pappatacifeber

 

 

H. 3

 

 

Paralysis agitans (manganinduceret parkinsonisme, manganisme)

 

 

I. 7

 

 

Parasitsygdomme

 

 

H. 1

 

 

Parkinsonisme, manganinduceret

 

 

I. 7

 

 

Parvovirus B-19

 

 

L. 1.6

 

 

Passiv rygning

 

 

K. 4.1.m

 

 

Perforation af næseskillevægge

 

 

I. 5.4

 

 

Perifer neuropati

 

 

C. 3, I. 11.1, I. 12.2, I. 14, I. 16.5

 

 

Peritendinitis

 

 

C. 1

 

 

Persulfatsalte

 

 

E. 5, E. 8

 

 

Pest

 

 

H. 3

 

 

Planter, planteprodukter

 

 

E. 5, E. 8

 

 

Plastindustri

 

 

I. 12, I. 16

 

 

Plejearbejde

 

 

B. 1

 

 

Plettyfus

 

 

H. 3

 

 

Pleurale plaques (lungehindepletter)

 

 

E. 3.3

 

 

Pneumokoniose (støvlunger)

 

 

E. 4

 

 

Poliomyelitis

 

 

L. 1.6

 

 

Polyneuropati

 

 

C. 3, I. 11.1, I. 12.2, I. 14, I. 16.5

 

 

Porcelæns- og keramikindustri

 

 

I. 2

 

 

Primær leverkræft (angiosarkom)

 

 

K. 2.4

 

 

Psykisk sygdom

 

 

Gruppe F

 

 

Posttraumatisk belastningsreaktion

 

 

F. 1

 

 

 

 

Q:

 

 

 

Q-feber

 

 

H. 1

 

 

 

 

R:

 

 

 

Radioaktivitet

 

 

L. 3.1

 

 

Radium-226

 

 

K. 4.4, K. 6.3

 

 

Radium-228

 

 

J. 6.3

 

 

Radon og ”radondøtre”

 

 

K. 4.1.n

 

 

Radonudsættelse, minebrydning af jernmalm med

 

 

K. 4.1.æ

 

 

Rensemidler

 

 

I. 16

 

 

Renovationsanlæg og ledningsnet

 

 

H. 1

 

 

Retardering, mental

 

 

L. 2.1, L. 2.2

 

 

Rhinitis allergica

 

 

E. 5.1

 

 

Richettsia

 

 

H. 3

 

 

Rotator cuff-syndrom

 

 

C. 5.1

 

 

Rotatorsener

 

 

C. 5.1

 

 

Rottegift, fremstilling af

 

 

I. 14

 

 

Rubellasyndrom

 

 

L. 1.7

 

 

Rygning, passiv

 

 

K. 4.1.m

 

 

Rygsygdomme, kroniske

 

 

B. 1

 

 

Rystelammelse

 

 

Se manganisme

 

 

Røde hunde

 

 

L. 1.7

 

 

Røg

 

 

E. 7

 

 

Røntgenstråling (ioniserende stråling)

 

 

K. 1.2.a, K. 6.2, K. 6.5

 

 

Råparaffin

 

 

K. 3.1.e

 

 

 

 

S:

 

 

 

Salpetersyre

 

 

I. 8. A

 

 

Sarkom (knoglekræft)

 

 

K. 6.3

 

 

Seneskedehindebetændelse

 

 

C. 1

 

 

Sennepsgas (svovlsennep)

 

 

K. 4.1.o, K. 4.5.b

 

 

Silika (krystallinsk kvarts)

 

 

K. 4.1.j

 

 

Siliciumforbindelser

 

 

E. 2

 

 

Silicose

 

 

E. 1

 

 

Skiferolie og smøremidler udvundet af skifer

 

 

K. 3.1.f

 

 

Skjoldbruskkirtelkræft

 

 

K. 6.5

 

 

Skofremstilling og – reparation

 

 

K. 1.1.f, K. 4.3.g, K. 5.2.r

 

 

Skoldkoppevirus

 

 

L. 1.9

 

 

Skrumpelever

 

 

I. 1.2

 

 

Skulderled

 

 

C. 5

 

 

Skuldertendinit

 

 

C. 5.1

 

 

Slidgigt i albue (hånd-arm vibrationer)

 

 

C. 3

 

 

Slidgigt i håndled (hånd-arm vibrationer)

 

 

C. 3

 

 

Slidgigt i begge hofteled

 

 

B. 3

 

 

Slidgigt i knæled

 

 

D. 1

 

 

Slidgigt i lænderyg

 

 

B. 1

 

 

Slibemiddel

 

 

A. 3.2

 

 

Slimhindebetændelse, øvre luftveje, øjne

 

 

E. 5.1, E. 5.2, I. 5.3

 

 

Slimhinder i bihuler og processus masteoideus, kræft i

 

 

K. 4.4

 

 

Slimsæk

 

 

D. 2, J. 1

 

 

Smitte, sygdomme

 

 

Gruppe H (se også gruppe K og L)

 

 

Smykker, fremstilling af

 

 

I. 10

 

 

Sod

 

 

K. 3.1.h, K. 4.1.p

 

 

Solstråling

 

 

K. 3.1.g

 

 

Specialstål, fremstilling af

 

 

I. 10

 

 

Spring/løb

 

 

D. 4

 

 

Springerknæ (jumpers knee, tendinitis/tendinosis patellaris)

 

 

D. 4.

 

 

Sprængstofindustri

 

 

I. 8. A, I. 17

 

 

Stafylokokker

 

 

H. 2

 

 

Statisk belastning af nakke-skulderåget

 

 

B. 2

 

 

Stenkulstjære, stenkulstjærebeg

 

 

K. 3.1.i, K. 4.1.q, K. 5.2.h

 

 

Stivkrampe

 

 

H. 1

 

 

Strubekræft (larynx cancer)

 

 

K. 4.5

 

 

Styren og styren-7,8-oxid

 

 

K. 1.1.d, K 1.2.c, K 1.3.b, K 1.4.c

 

 

Stråleenergi

 

 

A. 2

 

 

Stråling

 

 

A. 2, K. 1.2.a, K. 3.1.g, K. 6.2, K. 6.5, L. 3.1

 

 

Stær, grå

 

 

A. 2

 

 

Støj, støjbetinget hørenedsættelse

 

 

A. 1

 

 

Støv

 

 

E. 4, E. 5, E. 7, E. 8

 

 

Støvle- og skofremstilling og -reparation

 

 

K. 1.1.g, K. 4.3.g, K. 5.2.r

 

 

Støvlunger (pneumokoniose), efter støv eller dampe fra aluminium eller dets forbindelser eller støv fra hårde metaller

 

 

E. 4

 

 

Stål

 

 

I. 3, I. 10

 

 

Sukker- og melkaries

 

 

A. 3.1

 

 

Svampesporer

 

 

E. 6

 

 

Svejsning

 

 

E. 7

 

 

Svovlbrinte

 

 

I. 13

 

 

Svovldioxid

 

 

I. 8. B

 

 

Svovlsennep (sennepsgas)

 

 

K. 4.1.o, K. 4.5.b

 

 

Svovlsyre

 

 

I. 8. B

 

 

Svovlsyre, stærke uorganiske syretåger med

 

 

K. 4.1.r, K. 4.5.c

 

 

Synsforstyrrelser

 

 

I. 14

 

 

Syretåger, stærke uorganiske med svovlsyre

 

 

K. 4.1.r, K. 4.5.c

 

 

Sæbeindustri

 

 

I. 13

 

 

 

 

T:

 

 

 

Talkum med indhold af asbestlignende fibre

 

 

K. 2.1.c, K. 4.1.s, K. 4.2.c

 

 

Tallium

 

 

I. 14

 

 

Tandslid (abrasion)

 

 

A. 3.2

 

 

Tendinit, skulder

 

 

C. 5.2

 

 

Tendinitis

 

 

C. 1, C. 5, D. 4

 

 

Tendinitis patellaris (springerknæ, jumpers knee)

 

 

D. 4

 

 

Tendinosis patellaris (springerknæ, jumpers knee)

 

 

D. 4

 

 

Tendovaginitis

 

 

C. 1

 

 

Tennisalbue

 

 

C. 4.1

 

 

Tetrakloretylen

 

 

K. 5.2.j

 

 

Tetraklorodibenzo-para-dioxin (dioxin)

 

 

K. 1.4.a, K. 4.1.a, K. 6.1, K. 6.4

 

 

Tilbagefaldsfeber

 

 

H. 3

 

 

Tjære (stenkul)

 

 

K. 3.i, K. 4.1.q

 

 

Toksisk (irritativ) eksem

 

 

G. 2

 

 

Toksisk hjerneskade (encephalopati)

 

 

I. 3.1, I. 6.1, I. 12.1, I. 13, I. 16.1

 

 

Toluener (alfa-klorerede)

 

 

K. 4.1.b

 

 

Toluidin

 

 

K. 5.2.c, K. 5.2.g

 

 

Toxoplasmose

 

 

L. 1.8

 

 

Traumatiske begivenheder

 

 

F. 1

 

 

Traumer, fysiske

 

 

L. 4

 

 

Trikloretylen

 

 

K. 1.4.b, K. 2.2.c

 

 

Tropesygdomme

 

 

H. 3

 

 

Tryk (komprimeret luft)

 

 

J. 3

 

 

Tryk, udefra kommende

 

 

J. 1, J. 2

 

 

Trypanosomiasis

 

 

H. 3

 

 

Træforarbejdning

 

 

E. 7

 

 

Træimprægneringsmidler

 

 

I. 1

 

 

Træstøv

 

 

E. 7, K. 4.3.d

 

 

Tuberkulose

 

 

H. 2

 

 

Tuberkuløs smitte (dyr)

 

 

H. 1

 

 

Tumorer, epiteliale

 

 

K. 4.4

 

 

Tungsten (wolframkarbid), metallisk kobolt med

 

 

K. 4.1.l

 

 

Tungt løftearbejde, tunge enkeltløft

 

 

B. 1, B. 3

 

 

Tænder og tandkød

 

 

A. 3

 

 

 

 

U:

 

 

 

Udstødningsgasser fra dieselmotorer

 

 

K. 4.1.t, K. 5.2.j

 

 

Underarme

 

 

C. 1, C. 2, C. 3

 

 

Urinblærekræft

 

 

K. 5.2

 

 

Urinveje

 

 

Gruppe K. 5

 

 

Uspecifikt støv

 

 

E. 7

 

 

 

 

V:

 

 

 

Vanadium

 

 

E. 10

 

 

Varicella zoster-virus (skoldkoppevirus)

 

 

L. 1.9

 

 

Vibrationer

 

 

B. 1, C. 2, C. 3

 

 

Vibrationssygdomme, hånd-armvibrationer (hvide fingre,

 

perifer neuropati, slidgigt i håndled og albue)

 

 

C. 3

 

 

Vibrationssygdomme, hånd-armvibrationer (karpaltunnelsyndrom)

 

 

C. 2

 

 

Vinylklorid

 

 

K. 2.3.c, K. 2.4

 

 

Væv, vævsvæsker (infektionssygdomme fra mennesker)

 

 

H. 2

 

 

 

 

W:

 

 

 

Weils syge

 

 

H. 1

 

 

Wolframkarbid, metallisk kobolt med

 

 

K. 4.1.l

 

 

 

 

Ø:

 

 

 

Øjenslimhindebetændelse

 

 

E. 5.2, I. 5.3

 

 

Øvre luftvejsslimhindebetændelse

 

 

I. 5.3

 

 

Øvrige organer, kræftformer

 

 

Gruppe K. 6

 

 

 

 

Å:

 

 

 

Åndssvækkelse, tidlig (demens)

 

 

Se toksisk hjerneskade (encephalopati)

Til toppen