Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Bekendtgørelse om gennemførelse af visse bestemmelser i den reviderede Eurodac-forordning vedrørende retshåndhævende myndigheders adgang til at foretage søgninger i Eurodac-systemet

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 634 af 25/6 2019.

I medfør af § 58 d, stk. 2, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 239 af 10. marts 2019, som ændret ved lov nr. 738 af 8. juni 2018, fastsættes:

§ 1. Rigspolitiet er den myndighed, der har tilladelse til at anmode om sammenligning med Eurodac-oplysninger i retshåndhævende øjemed.

Stk. 2. Politikredsenes efterforskningssektioner og vagtcentraler er de operative myndigheder, der kan anmode Rigspolitiet om at anmode om sammenligning med Eurodac-oplysninger i retshåndhævende øjemed.

Stk. 3. Der skal til enhver tid være udpeget et juridisk sekretariat i Rigspolitiet, der fungerer som kontrolmyndighed, og som skal kontrollere, at betingelserne for at anmode om sammenligning med Eurodac-oplysninger i retshåndhævende øjemed er opfyldt.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.

Til toppen