Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsskader & erstatning

Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1379 af 28/11 2018.

I medfør af § 15, stk. 2, i lov om erstatningsansvar, jf. lovbekendtgørelse nr. 1070 af 24. august 2018, fastsættes:

§ 1. Efter § 15, stk. 1, i lov om erstatningsansvar reguleres de i lovens § 3, § 4, stk. 1, § 6, stk. 2, § 8, § 13, stk. 1, 2. pkt., og § 14 a nævnte beløb med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 500 delelige kronebeløb, for det i § 3, 1. pkt., nævnte beløb dog til nærmeste med 5 delelige kronebeløb. Reguleringen sker på grundlag af de på reguleringstidspunktet gældende beløb før afrunding.

Stk. 2. Tilpasningsprocenten for finansåret 2019 udgør 0,2, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 1057 af 15. august 2018 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2019.

§ 2. For erstatninger og godtgørelser, der efter erstatningsansvarslovens § 16, stk. 1, kan kræves betalt helt eller delvis i perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019 gælder følgende:

1) Det i lovens § 3, 1. pkt., nævnte beløb udgør 205 kr.

2) Det i lovens § 3, 3. pkt., nævnte beløb udgør 78.500 kr.

3) Det i lovens § 4, stk. 1, 2. pkt., nævnte beløb udgør 898.500 kr.

4) Det i lovens § 4, stk. 1, 4. pkt., nævnte beløb udgør 1.077.000 kr.

5) Det i lovens § 6, stk. 2, nævnte beløb udgør 9.430.500 kr.

6) Det i lovens § 8 nævnte beløb udgør 432.500 kr.

7) Det i lovens § 13, stk. 1, 2. pkt., nævnte beløb udgør 1.009.000 kr.

8) Det i lovens § 14 a nævnte beløb udgør 169.000 kr.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Til toppen