Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Omsorg

Bekendtgørelse om plejehjemsoversigten

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1219 af 22/10 2018.

I medfør af § 14 a, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018 fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Formål og anvendelsesområde

§ 1. Formålet med plejehjemsoversigten er

1) at give information om og overblik over alle plejehjem, plejeboligbebyggelser og friplejeboligbebyggelser, jf. § 3,

2) at understøtte borgernes frie valg af tilbud, jf. § 3 og

3) at understøtte lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører.

§ 2. Plejehjemsoversigten skal være internetbaseret og tilgængelig, så både myndigheder og borgere kan søge oplysninger på oversigten.

Stk. 2. Indberetninger til plejehjemsoversigten skal ske elektronisk og i overensstemmelse med systematikken i den database, der er indrettet dertil.

§ 3. Plejehjemsoversigten indeholder oplysninger om følgende typer af kommunale og private tilbud, hvor hjælpen og støtten til borgerne i tilbuddet ikke i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85 i lov om social service, jf. § 14 a, stk. 1 og 2, i lov om social service:

1) Plejehjem efter § 192 i lov om social service.

2) Plejeboligbebyggeler, der er omfattet af lov om almen boliger m.v.

3) Plejeboligbebyggelser der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap.

4) Friplejeboligbebyggelser omfattet af lov om friplejeboliger.

Til toppen

Kapitel 2 – Oprettelse og nedlæggelse af tilbud i plejehjemsoversigten

Tilbud der er del af den kommunale boligforsyning

§ 4. For kommunale og private tilbud, der er del af den kommunale boligforsyning, har kommunalbestyrelsen pligt til at sikre, at oplysningerne om tilbuddet indberettes til plejehjemsoversigten.

Stk. 2. Oplysninger om nye tilbud skal senest registreres i plejehjemsoversigten på ibrugtagelsestidspunktet for boligerne.

Tilbud der ikke er en del af den kommunale boligforsyning

§ 5. For private tilbud, der ikke er en del af den kommunale boligforsyning, har det private tilbud pligt til at sikre, at oplysningerne om tilbuddet indberettes til plejehjemsoversigten.

Stk. 2. Oplysninger om nye tilbud skal senest registreres i plejehjemsoversigten på ibrugtagelsestidspunktet for boligerne.

§ 6. Nedlægges et tilbud, der er registreret på plejehjemsoversigten, skal den, der har ansvar for oprettelse af tilbuddet på plejehjemsoversigten, fjerne tilbuddet fra plejehjemsoversigten.

Til toppen

Kapitel 3 – Indberetning af oplysninger

§ 7. Kommunalbestyrelser, jf. § 4, og private tilbud, jf. § 5, skal løbende indberette oplysninger til plejehjemsoversigten om nye tilbud eller ændringer i allerede eksisterende tilbud.

Stk. 2. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, om indberetningen af oplysninger om tilbud, der er del af den kommunale forsyning, jf. § 4, foretages af kommunen eller det enkelte tilbud. Kommunalbestyrelsen bør inddrage det enkelte tilbud i forhold til, hvilke oplysninger der indberettes til plejehjemsoversigten.

Stk. 3. Et tilbud har ikke krav på, at andre oplysninger end dem, der er nævnt i § 8, skal fremgå af plejehjemsoversigten.

§ 8. De oplysninger, der skal indberettes om tilbuddene, omfatter følgende:

1) Baggrundsoplysninger om tilbuddet:

a) Tilbuddets navn.

b) Adresse.

c) Hovedtelefonnummer.

d) Mail.

e) Link til tilbuddets, alternativt kommunens, hjemmeside.

f) 4 billeder af tilbuddet.

g) Tilbuddets leders navn, leder-mail og leder-citat om tilbuddet.

h) Sygefravær.

2) Bolig og drift:

a) Virksomhedsform (markeres ved afkrydsning).

b) Antal boliger i alt og antallet af boliger, der er egnet for par.

c) Husleje og indskud.

d) Demensmærkning, jf. § 3 og § 2 i bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger.

e) Beskrivelse af boligerne. Herunder markeres ved afkrydsning oplysninger om tekøkken, antal værelser, skabe, altan, eget badeværelse, internet, TV-pakke og træningsfaciliteter.

f) Beskrivelse af tilbuddets omgivelser. Herunder markeres ved afkrydsning oplysninger om gårdhave/grønne områder og sansehave.

g) Eget dyr tilladt og fælles dyr (markeres ved afkrydsning).

h) Ydelser hvor der er egenbetaling.

i) Mulighed for tilkøb (markeres ved afkrydsning).

3) Faglig tilgang og aktiviteter:

a) Værdigrundlag.

b) Overordnet vision.

c) Faglig tilgang.

d) Tilgang til pårørende.

e) Mad. Herunder markeres ved afkrydsning om maden laves på tilbuddet.

f) Aktiviteter. Herunder markeres ved afkrydsning om der er faste ugentlige arrangementer.

g) Frivillige (markeres ved afkrydsning).

h) Seneste kommunale tilsynsrapport, hvis kommunen udarbejder en rapport i forbindelse med sit tilsyn.

i) Seneste tilsynsrapport efter sundhedsloven, jf. § 213 b, stk. 1, i sundhedsloven. Tilsynsrapporten skal være tilgængelig på oversigten i de første to år efter afrapporteringen.

j) Seneste tilsynsrapport efter serviceloven, jf. § 150 b, stk. 1, i lov om social service. Tilsynsrapporten skal være tilgængelig på oversigten i de første to år efter afrapporteringen.

Til toppen

Kapitel 4 – Stikprøvekontrol med oplysningerne på plejehjemsoversigten

§ 9. Sundhedsdatastyrelsen fører stikprøvekontrol med, at oplysningerne i plejehjemsoversigten er indberettet, jf. kapitel 2, og i overensstemmelse med plejehjemsoversigtens systematik, jf. kapitel 3.

Stk. 2. Stikprøvekontrollen kan foretages ved, at Sundhedsdatastyrelsen anmoder den indberetningspligtige om at indsende skriftlig dokumentation, eller ved at Sundhedsdatastyrelsen gennemfører en dataanalyse.

Stk. 3. Sundhedsdatastyrelsen kan følge op i forhold til den indberetningspligtige, såfremt oplysninger om tilbud ikke er indberettet, eller oplysningerne ikke er i overensstemmelse med plejehjemsoversigtens systematik, jf. kapitel 3.

Markering i plejehjemsoversigten

§ 10. Sundhedsdatastyrelsen kan markere i plejehjemsoversigten, hvis den indberetningspligtige ikke har indberettet oplysninger om tilbud til plejehjemsoversigten, eller hvis oplysningerne ikke er i overensstemmelse med plejehjemsoversigtens systematik.

Stk. 2. Sundhedsdatastyrelsen skal, inden styrelsen markerer i plejehjemsoversigten, give den indberetningspligtige 4 uger til at indberette de pågældende oplysninger om tilbuddet.

Stk. 3. Sundhedsdatastyrelsen skal fjerne en markering i plejehjemsoversigten, når den indberetningspligtige har indberettet de pågældende oplysninger, der ligger til grund for markeringen.

Til toppen

Kapitel 5 – Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 616 af 25. maj 2018 om pelejehjemsoversigten ophæves.

Til toppen