Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Forbud mod ophold i bestemte ejendomme

Rigsadvokatens meddelelse nr. 10386 af 3/7 2017.

1. Overblik og tjekliste

Retningslinjerne indeholder vejledning om anvendelse af lov nr. 907 af 15. oktober 1996 om forbud mod ophold i bestemte ejendomme (Rockerloven). Loven er ændret ved § 1 i lov nr. 406 af 26. juni 1998 og ved § 2 i lov nr. 672 af 8. juni 2017.

Til toppen

2. Politiets efterforskning og sagsbehandling

Til toppen

3. Forberedelse

Til toppen

4. Jura

Ved lov nr. 907 af 15. oktober 1996 om forbud mod ophold i bestemte ejendomme blev der indført adgang til midlertidigt at forbyde enkeltpersoner – og i visse tilfælde enhver person – at tage ophold i rockerborge mv.

Lovens forbudsordning er begrundet i hensynet til beskyttelse af naboer, forbipasserende og personer, som i øvrigt måtte befinde sig i nærheden af ejendommen og som er udenforstående i forhold til rocker- og bandegrupperingernes voldelige konflikter. Et forbud medfører, at en ejendoms egnethed som angrebsmål bliver stærkt begrænset, og at faren for naboer og forbipasserende dermed mindskes.

Til toppen

5. Straf og andre retsfølger

Overtrædelse af et opholdsforbud straffes efter lovens § 2 med fængsel i indtil 2 år. Strafferammen indebærer, at bøde ikke kan anvendes.

Der skal normalt nedlægges påstand om fængsel i 60 dage i førstegangstilfælde. Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 672 af 8. juni 2017 om ændring af straffeloven, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.v.), de almindelige bemærkninger pkt. 1.1 og bemærkningerne til de enkelte bestemmelser § 2, nr. 4.

Til toppen

6. Efter dom

Til toppen

7. Love og forarbejder

  • Lov nr. 672 af 8. juni 2017 om ændring af straffeloven, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)
  • Lov nr. 406 af 26. juni 1998 om ændring af lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme (Ophævelse af lovens revisionsbestemmelse)
  • Lov nr. 907 af 15. oktober 1996 om forbud mod ophold i bestemte ejendomme

Til toppen