Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Særlig støtte

Bekendtgørelse om betaling af gebyr for behandling af ansøgning om autorisation som psykolog

Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 565 af 19/5 2017.

I medfør af § 2, stk. 5, i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

§ 1. Der betales et gebyr på 1650 kr. for behandling af ansøgning om autorisation som psykolog.

Stk. 2. Gebyret indbetales til Psykolognævnets sekretariat ved indgivelse af ansøgning om autorisation som psykolog.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017 og har virkning for ansøgninger om autorisation som psykolog, der er indgivet efter denne dato.

Stk. 2. For ansøgninger om autorisation som psykolog indgivet før den 1. juli 2017 opkræver Psykolognævnets sekretariat i forbindelse med meddelelse om autorisation gebyr i overensstemmelse med de hidtil gældende regler.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 978 af 31. oktober 2000 om betaling af gebyr for behandling af ansøgning om autorisation som psykolog ophæves.

Til toppen