Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Omsorg

Bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger

Trafik-, Bygge- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 1113 af 29/9 2017, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 1717 af 19/12 2017.

I medfør af § 113, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017, som ændret ved lov nr. 1544 af 19. december 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om mærkning af plejeboliger i forhold til deres egnethed for beboere med demens.

Stk. 2. Formålet med mærkningen er at vise, på hvilke punkter en plejebolig og et plejeboligcenter er demensegnet. Mærkningen belyser udelukkende de fysiske bygningsrelaterede rammer og dermed ikke plejen af demente.

§ 2. Følgende plejeboliger og de plejeboligcentre, hvori plejeboligerne er beliggende, er omfattet af denne bekendtgørelse:

1) Almene plejeboliger, jf. § 5, stk. 2, i lov om almene boliger m.v.

2) Plejeboliger omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap.

Stk. 2. Følgende kan vælge at indberette demensmærkning efter denne bekendtgørelse:

1) Den, der driver friplejeboliger, jf. § 1, stk. 1, i lov om friplejeboliger.

2) Den, der driver plejehjem efter § 192 i lov om social service.

Indberetning

§ 3. Kommunalbestyrelsen i et plejeboligcenters beliggenhedskommune indberetter mærkning af demensegnede plejeboliger omfattet af § 2, stk. 1, til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen indberetter mærkning af demensegnede plejeboliger omfattet af § 2, stk. 2, når den, der driver de pågældende boliger, anmoder herom.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal indberette mærkningen digitalt. Dette kan ske ved udfyldelse af en elektronisk version af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens skema, der er optaget som bilag 1, eller ved overførsel af data fra egen database i et format svarende til skemaet i bilag 1.

Stk. 4. Indberetning af mærkning for de enkelte plejeboligcentre som nævnt i § 2 skal være sket senest den 1. december 2017.

Ikrafttræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. oktober 2017.

Til toppen

Bilag 1 – Skema - Mærkning af demensegnede plejeboliger

 

 

 

 

 

STAMDATA Plejeboligcentret

 

 

 

 

Plejeboligcentrets navn:

 

 

 

 

Adresse:

 

 

 

 

Postnummer og by:

 

 

 

 

Kommune:

 

 

 

 

Bygningsejer:

 

 

 

 

Evt. administrator:

 

 

 

 

Antal plejeboliger i alt:

 

 

 

 

Dato for registrering:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja

 

 

Nej

 

 

 

1. Plejeboligcentrets overordnede struktur

 

 

Antal boliger

 

 

Antal boliger

 

 

A1

 

 

Kan beboerne færdes frit og sikkert på plejeboligcentret?

 

 

 

 

A2

 

 

Er plejeboligcentret opdelt i grupper med 4-12 private boliger i hver boliggruppe?

 

 

 

 

A3

 

 

Er plejeboligcentrets fælles gangarealer, herunder eventuelle trapper og elevatorer, placeret tæt ved boliggrupper og fællesrum i servicearealer?

 

 

 

 

A4

 

 

Har plejeboligcentret fællesrum til sociale, fysiske og kognitivt stimulerende aktiviteter for beboerne?

 

 

 

 

A5

 

 

Har plejeboligcentret et fælles udeareal?

 

 

 

 

 

Evt. bemærkninger til A1-A5:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja

 

 

Nej

 

 

 

2. Boliggrupperne

 

 

Antal boliger

 

 

Antal boliger

 

 

B1

 

 

Er boliggruppernes indgangsdøre let at finde?

 

 

 

 

B2

 

 

Er boliggruppernes gangareal overskueligt?

 

 

 

 

B3

 

 

Har boliggrupperne fællesrum til beboernes daglige aktiviteter?

 

 

 

 

B4

 

 

Har boliggruppernes fællesrum gode dagslysforhold samtidig med, at der er udsigt til oplevelsesrige, varierende omgivelser?

 

 

 

 

B5

 

 

Har boliggrupperne udeareal tilknyttet?

 

 

 

 

 

Evt. bemærkninger til B1-B5:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja

 

 

Nej

 

 

 

3. De private boliger

 

 

Antal boliger

 

 

Antal boliger

 

 

C1

 

 

Er de private boligers indgangsdøre let at finde?

 

 

 

 

C2

 

 

Er de private boliger overskuelig?

 

 

 

 

C3

 

 

Kan de private boliger indrettes på flere måder, så beboeren selv kan præge den?

 

 

 

 

C4

 

 

Har de private boliger gode dagslysforhold?

 

 

 

 

C5

 

 

Har de private boliger udsigt til oplevelsesrige, varierende omgivelser?

 

 

 

 

 

Evt. bemærkninger til C1-C5:

 

 

Til toppen

Noter

Indledningen ændret 1/1 2018 ved bek. nr. 1717 af 19/12 2017.

Til toppen