Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Handicappede

Bekendtgørelse om bevillingsbegrænset tolkning efter lov om tolkning til personer med hørehandicap

Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1630 af 16/12 2016.

I medfør af § 2, stk. 2, og § 10 a, stk. 2, i lov om tolkning til personer med hørehandicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 3. juli 2013, fastsættes:

§ 1. Støtten efter §§ 2 og 3 ydes til borgere, som er omfattet af den fælles tolkeløsning, jf. lovens § 9.

Stk. 2. En bevilling i et år kan dække et sammenhængende tolkeforløb, der rækker udover kalenderåret.

Stk. 3. Det er en forudsætning, at tolkning ikke kan ydes efter anden lovgivning, herunder folkeoplysningsloven og sundhedsloven, jf. lovens § 1, stk. 2.

§ 2. Indenfor en årlig ramme på 10,4 mio. kr. ydes der tolkning:

1) ved deltagelse i større private fester, f.eks. bryllup, barnedåb, konfirmation, runde fødselsdage eller lignende,

2) ved deltagelse i arrangementer i forlængelse af en begravelse,

3) ved private sundhedstilbud som fødselsforberedelse, fysioterapi, ultralydsscanning eller lignende,

4) ved deltagelse i handicappolitisk arbejde samt internationale idrætsstævner i udlandet,

5) ved deltagelse i fritidsaktiviteter i en sæson,

6) til døvblinde, der har behov for døvblindetolkning under ledsagelsen til og fra en aktivitet, hvortil der er ydet tolkning,

7) til døve forældre, der har behov for tolk i forhold til deres børn,

8) i op til 5 timer dagligt for den enkelte studerende i forbindelse med tolkning ved sociale aktiviteter på faglige rusture i forbindelse med studiestart på videregående uddannelser og

9) i op til 5 timer tre gange om året for den enkelte studerende i forbindelse med deltagelse i sociale aktiviteter, f.eks. fester eller lignende, på videregående uddannelser.

§ 3. Indenfor en årlig ramme på 0,2 mio. kr. ydes der tolkning i forbindelse med diverse pludseligt opståede forhold, som ikke udelukkende kan dækkes af timebanken, jf. lovens § 12. Tildeling af støtte efter denne pulje sker kun i særlige tilfælde. Tildeling af støtte sker som udgangspunkt alene for en kortere periode, medmindre der er tale om helt særlige forhold, hvor der ikke er mulighed for at yde hjælp efter andre regler.

§ 4. Ansøgninger efter § 2, stk. 1, nr. 4, om tolkning ved deltagelse i handicappolitisk arbejde samt internationale idrætsstævner i udlandet skal indeholde oplysninger om aktivitet samt udgifter til tolkens løn og rejseudgifter.

Stk. 2. Ansøgninger efter § 2, stk. 1, nr. 5, om tolkning ved deltagelse i fritidsaktiviteter i en sæson skal indeholde oplysninger om udbyder og aktivitet.

Stk. 3. Tolkning efter § 2, stk. 1, nr. 8, skal så vidt muligt ske ved anvendelse af samme tolk, som leverer tolkning til de faglige dele af rusturen.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1379 af 23. november 2016 om bevillingsbegrænset tolkning efter lov om tolkning til personer med hørehandicap ophæves.

Til toppen