Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsskader & erstatning

Bekendtgørelse om underretning af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om visse kræftformer, der kan være erhvervsbetingede

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1482 af 2/12 2016.

I medfør af § 34, stk. 5, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 som ændret ved lov nr. 395 af 2. maj 2016, fastsættes:

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings Kræftregister

§ 1. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings Kræftregister dannes af oplysninger fra Landsregisteret for Patologi og Landspatientregisteret vedrørende patienter, der har fået stillet en af de i § 2, stk. 1, nævnte diagnoser. Diagnosen skal fremgå af Landsregisteret for Patologi og/eller Landspatientregisteret.

Stk. 2. Landsregisteret for Patologi og Landspatientregisteret føres af Sundhedsdatastyrelsen.

Diagnoser

§ 2. Følgende diagnoser udgør grundlaget for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings Kræftregister:

1) Mesotheliomer (svulster udgået fra cellelag, der beklæder hinder, der kan producere væske), herunder kræft i lungehinden af typen mesotheliom (pleuralt mesotheliom).

2) Kræft i næse- og bihuler.

Stk. 2. Diagnosen i stk. 1, nr. 1, omfatter personer, som i Landsregisteret for Patologi er anført med vævstypekoder (histologikoder) M 9050-9059 (SNOMED) og med kode 3 for tumors opførsel (ondartet vækst), og/eller personer, som i Landspatientregisteret er anført med mindst en af følgende ICD-10 koder: C45. 0, C45. 1, C45. 2, C45. 7, C45. 9.

Stk. 3. Diagnosen i stk. 1, nr. 2, omfatter personer, som i Landsregisteret for Patologi er anført med lokalisationskoder (topografikoder) T 21000-22010 (SNOMED) og med kode 3 for tumors opførsel (ondartet vækst), og/eller personer, som i Landspatientregisteret står anført med mindst en af følgende ICD-10 koder: C30. 0, C31. 0, C31. 1, C31. 2, C31. 3, C31. 8, C31. 9.

Underretning af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

§ 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring får underretning fra Sundhedsdatastyrelsen om patientens CPR-nummer og status (levende/død), diagnose samt diagnosticerende hospital og afdeling, fra de i § 1, stk. 2, nævnte registre.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring modtager oplysningerne digitalt og uden samtykke fra den, som underretningen vedrører.

§ 4. Lægers og tandlægers anmeldelsespligt efter § 34, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven bortfalder ikke som følge af underretning efter denne bekendtgørelse.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017 og anvendes på data, der modtages i de i § 1, stk. 2, nævnte registre i Sundhedsdatastyrelsen på ikrafttrædelsesdagen eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 659 af 25. juni 2012 om underretning af visse kræftformer, der kan være erhvervsbetingede, ophæves.

Til toppen